Rijsbergen in grootmoeders tijd

Rijsbergen in grootmoeders tijd

Auteur
:   C.A.P. Rombouts en J.A.M. Buiks-Hendrickx
Gemeente
:   Zundert
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5861-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Rijsbergen in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. De Duivetoren. Een rijtje huizen dat in 1973 moest wijken voor de aanleg van de wijk Laguiten. Rond 1900 bouwde Jacobus van Nijnaten aan het toenmalige Heiveldpad een drietal woningen. Een van de bewoners maakte op een verhoogd gedeelte een duiventil, die boven alles uitrees. In de volksmond sprak men toen al gauw van de "Duivetoren". In 1947 werden de woningen verbouwd; de drie woningen werden veranderd in vier woningen. De bewoners gaven toen het complex nog een andere naam erbij: "De vier goddelijke deurkes." Het achterste gedeelte van het oude Heiveldpad bestaat nog steeds, links op de foto zien we er nog een stukje van.

PENSION WELGELEGEff KRIiBBEffBOSSCHEff RIJSBERGEff.

20. "Villa Welgelegen" was rond 1900 eigendom van de adellijke familie Geriche van Herwijnen. Een uitgestrekt landgoed van de "Krabbebossen" was eigendom van deze familie en daarom konden zij in dit bosgebied een woning bouwen. De villa is gebouwd in de skeletbouwstijl. Vele Oostenrijkers waren in ons land komen wonen en hadden deze bouwstijl vanuit hun land meegebracht. Rond 1935 werd deze villa bewoond door de familie Brand. Deze familie heeft zich ingezet om het pension rendabel te houden. Vele kommiezen en politieagenten hadden hun onderkomen in dit pension. In 1965 is deze woning afgebroken.

21. De oude grenspost Hazeldonk, rond 1930. Links zien we het grenskantoor van de douane. Het vrij hoge gebouw werd in de volksmond het "Hooghuis" genoemd. In het midden de rails van de tramverbinding Rijsbergen-Meerseldreef-Hoogstraten (B). Na de opheffingvan de lijn in 1936 is de rails opgebroken. Op de trambaan heeft men een fietspad aangelegd, dat thans nog als zodanig in gebruik is. Op het voetpad loopt mevrouw Tiemersma, echtgenote van een douanier. Rechts zien we de boerderij van de familie J. Sprangers. De boerderij , die dateerde van rond 1800, is in 1970 afgebroken. Op de achtergrond zien we de boerderij van de familie J. de Bruijn. De grenspost Hazeldonk is op 1 juli 1935 opgeheven.

22. Een pand dat eens stond op de hoek St. Bavostraat-Kerkakkerstraat en nu uit het straatbeeld is verdwenen. Rond 1905 woonde hier Adr. Geerts, een veekooprnan. In het pand dreef hij tevens een cafe. Nadien woonde er J. van Rijen, die kleerrnaker en kapper was. Ais deze het pand verlaat, wordt het jarenlang bewoond door verschillende Rijsbergse families. Aan het eind van de jaren vijftig is het ingericht als werkplaats en rnagazijn van het loodgietersbedrijf H. Hessels. Tijdens de reconstructie van de St. Bavostraat is het pand eind jaren zeventig afgebroken.

23. Het jongenspatronaatsgebouw, in 1912 gebouwd als catechismuslokalen; tevens was er nog enige tijd de bewaarschool in gevestigd. Om de jongens zondags van de straat te houden werd door kapelaan Rombouts in 1922 het jongenspatronaat opgericht. Deze vestigde zich in dit gebouw, waardoor het de naam jongenspatronaat kreeg. In 1932 is het vergroot door het toevoegen van een toneel. Van de twee lokalen heeft men in 1949 een grote zaal gemaakt. Nadien kreeg het gebouw steeds meer een gemeenschappelijke functie en schafte onderdak voor veel verenigingen. Na een renovatie in 1962 werd het omgedoopt in "Het Parochiehuis", maar de naam jongenspatronaat blijft bij de volksmond in gebruik. Het gebouw werd in 1976 gesloopt.

24. De voormalige kleuterschool. In 1932liet het kerkbestuur deze kleuterschool bouwen naar het type van een Montessorischool. Voorheen was er een bewaarschooltje bij vrouw Wamsteker, die tegenover het huidige gemeentehuis woonde. Met de komst van de zusters franciscanessen in 1928 is deze taak door de zusters overgenomen. De kleuters vonden toen hun onderkomen in de voormalige meisjesschool. De eerste zuster voor de bewaarschool was zuster Mechtilde. Oorspronkelijk telde de kleuterschool drie lokalen en een speelzaal. In 1977 werden een speellokaal en nieuwe sanitaire voorzieningen aangebouwd. In 1991 is de kleuterschool afgebrand.

25. In 1938 vond de benoeming plaats van burgemeester J. Raaijmakers. Van links naar rechts: J. Raaijmakers, wachtmeester B. Trip, de heer Brokx, burgemeester van Zundert en tevens waarnemend burgemeester van Rijsbergen; en secretaris Aug. Magilsen. De persoon in de deuropening is onbekend. Deze foto is gemaakt op de trappen van het gemeentehuis.

26. Verwelkoming van de burgemeester aan de gemeentegrens, op 23 augustus 1938. Van links naar rechts: P.H. Kuijpers, voorzitter comite, de verloofde van de burgemeester, mejuffrouw Van Grinsven uit Nijmegen, en J. Raaijmakers uit Tilburg, de nieuw-benoemde burgemeester. Het feestcomite bestond uit de heren: P.H. Kuijpers, H. Huijbrechts, J. van Oirschot, G. Frijters, Ch. van Kuijck, Ant. Rijvers en A. van Oirschot.

27. Intocht van burgemeester J. Raaijmakers op 23 augustus 1938. Van links naar rechts: Anneke Oostvogels, Anneke Staaltjens, Adriaan Braspenning, Piet Jorissen, Jan Marijnissen, Kees Hoppenbrouwers, Bas Hessels, Louis Rijvers en Piet Geerts. De stoet is op weg naar het gemeentehuis en passeert hier cafe, .De Zwaan",

28. Het Gilde St. Bavo houdt een teerdag in 1927. Voor het gildehuis, cafe "Marktzicht", poseerde men voor een groepfoto. Links staat de meest gevierde man op dit gildefeest, de orgeldraaier Jan Visser uit Oosterhout. Verder 821eden van het gilde met de bus. AIle namen zijn niet bekend, het zijn er te veel, Een gilde met zo'n groot aantalleden komt in Rijsbergen momenteel niet VOOL

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek