Rijsbergen in grootmoeders tijd

Rijsbergen in grootmoeders tijd

Auteur
:   C.A.P. Rombouts en J.A.M. Buiks-Hendrickx
Gemeente
:   Zundert
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5861-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Rijsbergen in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. K.J.V. (Katholieke Jonge Vrouwen) in 1939. Van links naar reehts: juffrouw Willaert, Cor Matthijssen, Joke Rens, Net de Leeuw, Neeltje v.d. Heijden, Naan Rens, Riet van Spaandonk, Wies Hessels, Wies Adriaansen, Marie Vermeeren, Gonda Rijvers en Anneke Oostvogels.

60. Deze foto is genomen ter gelegenheid van de oprichting van de R. K. Boerinnenbond in september 1929. Het doel van de R.K.B.B. was de bevordering van de godsdienstige, maatschappelijke en vakkundige ontwikkeling van de leden. De nieuw opgerichte bond kreeg als patronesse de H. Theresia. Als eerste bestuursleden werden gekozen: M. Rens-Peeters, voorzitster; M. Rombouts, vicevoorzitster; C. Huijbrechts, secretaresse en penningmeester; en E. van Gool en E. Jochems als bestuursleden. Pastoor Chr. Verbunt was de geestelijk adviseur. Thans bestaat de bond onder de naam K. V.O. (Katholieke Vrouwen Organisatie) nog steeds als bloeiende vereniging.

61. De meisjes van de Bond lange Boerinnen manifesteren zich hier met reidansen tijdens een jaarlijkse sportdag, omstreeks 1947. De B.J.B. te Rijsbergen is opgericht op 21 februari 1945 en maakte onderdeel uit van de R.K. Boerinnenbond. De bond was bedoeld voor meisjes in de leeftijd van zestien tot dertig jaar. De doelstelling was dezelfde als die van de R.K.B.B. WeI werden de activiteiten aangepast aan de leeftijd van de leden, het reidansen was hiervan een onderdeel.

62. De jongens van de R.K. Jonge Boerenstand tijdens een sportdag. De oprichting van de R.K.J .B. te Rijsbergen yond plaats in 1922. De doelstelling was om technische en sociale godsdienstige vorming bij te brengen. In 1937 doet de sportbeoefening haar intrede binnen de R.K.J .B. Men achtte het nodig om een fiere jonge Boerenstand te krijgen, die door hun lenige en gespierde gang uiting gaven aan hun standsbewustzijn. Gymnastische oefeningen moesten dit bewerkstelligen.

63. Mei 1933, het gouden kosterfeest van Louis de Leeuw. Heel het dorp viert feest, aile verenigingen waren present om hun koster af te halen en naar de kerk te begeleiden. Een beeld uit de optocht: de laatste staart van de St. Bavogilden, geen uniform maar wei een eenheid, allen met pet; de boerinnenbond met vlag, de R.K.J.B. en een jongere jeugdgroep van jongens. Dit alles onder toezicht van de veldwachter en een marechaussee.

64. De komst van de zusters dominicanessen van Bethanie uit Venlo naar Rijsbergen op 14 november 1939. Aan de Ettenseweg sticht men een observatiehuis voor de verzorging, verbetering en reclassering van gevallen, minderjarige meisjes. Ze kochten daarvoor de hoeve "Heidehoeve" die gebouwd was in 1913 en eigendom was van J. Zeelen. In afwachting van het moment dat de gebouwen gereed zi j n, vestigt men zich ti j deli jk in de hoeve. Daarna kri j gt de hoeve een bestemming als rectoraat. Op de foto zien we de zusters voor de "Heidehoeve" op de dag van aankomst te Rijsbergen. Links zien we pastoor Chr. Verbunt en burgemeester J. Raayrnakers, die de zusters verwelkomen.

65. Het interieur van de kapel van het Sint Joseph Patrocinium. Deze lag links achter het centraalhuis gesitueerd. De kapel is gebouwd in 1949 en ingewijd op 31 mei 1949. Aanvankelijk was het gebouw bedoeld als noodkapel, maar tot de bouw van een definitieve kapel is het nooit gekomen. Toen de zusters in 1980 de gebouwen verlieten, heeft men ook de kapel gesloten.

66. De gebouwen van de zusters dominicanessen van Bethanie aan de Ettenseweg, genaamd "Sint Joseph Patrocinium". De gebouwen zijn gegroepeerd rond een plein, dat aangeduid werd als "Pannekoek". Al de gebouwen zijn gebouwd in 1939-1940. De officiele inwijding vond plaats op 9 augustus 1940. In het midden van het plein stond een groot Sint Josephbeeld op een voetstuk. Links zien we een van de vier paviljoens van het observatiehuis, bestemd als onderdak voor de meisjes. Rechts het centraalhuis, dat als klooster was ingericht. Tot aan 1980 bleef het observatiehuis in gebruik. Thans is er een opvangcentrum voor asielzoekers gevestigd.

67. Luchtopname van het rooms-katholieke kleuterhuis "De Krabbebossen", dat zich bevindt aan de Bredaseweg 50 en dat was gesticht als gezondheidsoord voor de uitzending van Brabantse kleuters met problemen: een iniatief van dokter Chr. Mol van Etten, die samen met de Provinciale Bond van het Noord-Brabantse Wit-Gele Kruis de opzet realiseerde. De financiele middelen kwamen voor een gedeelte tot stand door inzamelingen onder de Brabantse bevolking. Mejuffrouw Antoinette Klep van Breda zorgde voor de grootste bijdrage. De officiele opening vond plaats op 24 september 1933, met een bezetting van drieentwintig kinderen. Links zien we het hoofdgebouw, dat gebouwd is in 1933 en via een corridor verbonden is met de villa rechts, die dateert van 1929. Thans is het een Medisch Kindertehuis, dat nog steeds dezelfde naam draagt.

68. De villa van het rooms-katholieke k!euterhuis "De Krabbebossen". Deze bood ruirnte voor kantoor, recreatieruimte voor de verzorgsters en woonruimte voor de toenmalige directrice Aukje Schaper. Ter bevordering van de katholieke geest in het huis was er tevens een bidkape! ingericht, die op 9 september 1941 door monseigneur P. Hopmans, bisschop van Breda, plechtig ingewijd werd tot huiskapel. Thans is heel de villa in gebruik als kantoor. Het kruis op de linker uitbouw getuigt nog van de aanwezigheid van een kapel.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek