Rijssen in oude ansichten deel 3

Rijssen in oude ansichten deel 3

Auteur
:   J. Hosmar
Gemeente
:   Rijssen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6056-8
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Rijssen in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

9 Foto nit "Eigen Erf" van 20 [anuari 1928 met het volgende bijschrifr: "In Rijssen trof onze fotograaf het nitgaan van een fabriek en toen was er natuurlijk stof te over, want een wijsgeer he eft in een heldere bui eens opgemerkt: 'Ildelheid.uw naam is vrouw;' want welke vrouw wil niet graag op 'n plaatje?" De Rijssense klederdracht was toen nog volop in zwang.

10 Hier zien we een gedeelte van de Wierdensestraat met de vroegere winkelpanden, waarvan verschillende zijn afgebroken en andere een grondige verbouwing hebben ondergaan. Geheellinks is nog net de zaak van de fotograafWolthuis te zien. In het winkelpand is nu fotograaf Roel Smelt gevestigd. Op de achtergrond een fabrieksgebouw van de firma Ter Horst & Co., dar onlangs werd gesloopt.

tile.'! naar Wiefden.

9?~/ssen

11 Een oud gedee1te van de stad Rijssen is ook de Watermolen. Links ziet men enige zeer oude huizen. Hier woonden vroeger smid Paalrnan en de familie Averesch. In deze omgeving is de Iaatste jaren veel veranderd, Ook voor deze omgeving geldt het motto "Ie kent Riessen niet wier".

12 De Rozengaarde of Steege met de oude rooms-katholieke kerk, die tot 1926 dienst he eft gedaan. In deze buurt woonde VToeger ook de organist van de hervormde Schildkerk, de heer Schoonderbeek, met zijn zuster. Hier beyond zich ook het Sint Henricusgesticht, opgericht in 1894. Vermeld dient nog te worden dat de toren van de oude roomskatholieke kerk dateerde van 1819.

Uitg. I. H. F. koedijk. Rijssen.

RozeO"llarnen en R. K. Kerk. RIJSSEN

13 Nog een oude ansicht van de Rozengaarde, maar nu met de nieuwe roorns-katholieke kerk, die in 1926 werd gebouwd. Bij deze kerk woonde vroeger ook de familie Slaghekke, een bekend molenaarsgeslacht. Aan deze familie behoorde de moJen aan de MoJendijk. HoeweJ het stil lijkt in de Rozengaarde, was er in die tijd toch al sprake van enig gemotoriseerd verkeer, want op het verkeersbord links op de foto staat "Verboden voor motorrijtuigen". Op de achtergrond de rokende schoorsteenpijp van de firma Ter Horst & Co.

14 Menig kunstschilder heeft zijn penseel of tekenstift ter hand genomen om de Rijssense pittoreske hoekjes of andere idyllische plekjes op doek of ander materiaal vast

te leggen. Zo is ook een voor ons onbekend gebleven kunstenaar in bekoring geraakt door dit liefelijke tafereeltje van de Rozengaarde anna 1900. Toch hebben we later met enige moeite de kunstenaar op kunnen sporen: de in Rijssen alom bekendeAlbert Wessels. Een compliment aan zijn adres is hier zeker op zijn plaats.

15 De Grotestraat is de laatste decennia heel wat veranderd, maar dit beeld is nog vrijwel onveranderd gebleven. WeI hebben er wat verbouwingen aan sommige winkelpanden plaatsgevonden. Deze foto is gemaakt aan het begin van deze eeuw. Wat direct in het oog springt is het op de achtergrond gelegen hotel Spekhorst. Bij "Spekhorst" werd tegen het eind van het jaar veel "sterke drank" gehaald, want met nieuwjaar moest men toch wat in huis hebben voor de nieuwjaarwensers. In de jaren dertig (crisistijd) kon de gewone arbeider geen liter jenever betalen, daarom moest het me estal bij een oort (V± liter) blijven. De foto (met veel

schoolgaande jeugd op de voorgrond) is genomen vanaf het Smitteneind (Smidn Eane).

~ 1'10.3089.

16 Een karakteristieke foto uit Rijssen omstreeks 1930 van de Grotestraat, het zogenaamde Smitten-Bride. Ook hier is in de loop der jaren veel veranderd. Veel winkelpanden zijn afgebroken en later herbouwd. De Grotestraat is een belangrijke winkelstraat geworden, die ook door velen uit de omliggende plaatsen wordt bezocht.

Smitten-Ende, Rijssen.

17 "Eigen Erf" he eft heel wat aardige "plaatjes" van Rijssen gemaakt. In dit blad van 20 januari 1928 kwamen we deze mooie foto tegen van de Grotestraat, met als middelpunt de kledingzaak van Willem Koedijk (Wilm van de Krone). Het bijschrift willen we de lezers/kijkers van dit boekje niet onthouden. Het luidt: "Een oud-Saksisch boerenhuis omgebouwd tot winkel. Aan kijkers geen gebrek. Even front maken naar den fotograaf en dan weer de volle aandacht voor de mooie jumpers en jurken in de etalage."Wijlen mr. K.D. Schonfeld Wichers, die zoveel voor het Rijssense dialect heeft betekend, schrijft over de gevel van genoemd winkelpand het

volgende: "Riessen geet met den tied met. Dat wilnich zeggen, dat 't aole nich mer teld wodt, wa'j kont zeen an dis sen niejen vuurgewwel."

18 Rijssen is een van de oudste Twentse steden, getuige oak deze overzichtsfoto. Op de voorgrond de hervormde Schildkerk. In het midden het Schild (oud Saksisch verdedigingscentrum); naar de vier windstreken stralen de hoofdstraten uit, verbonden door de oude Huttenwal, Walstraat, Hagen (stadsgracht). Watermolen. Alles wat zich binnen deze cirkel bevindt is oud-Rijssen,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek