Rijssen in oude ansichten deel 3

Rijssen in oude ansichten deel 3

Auteur
:   J. Hosmar
Gemeente
:   Rijssen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6056-8
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Rijssen in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

19 Het heeft lang geduurd voordat de heidenen in Rijssen gekerstend werden. Het is bekend dat Marcellinus en Lebunius het christendom in Twente kwamen brengen. Laatstgenoemde, die in 777 overleed, heeft de kerk op het Schild in Rijssen doen bouwen. Voor 1 100 tel de Twente onder zi jn elf parochies ook Rijssen (Risnen). De kerk

he eft in de loop der eeuwen vele veranderingen ondergaan. Aan de bewogen geschiedenis van de kerk werd een nieuwe schokkende gebeurtenis toegevoegd toen op de morgen van 4 augustus 1826 de eeuwenoude kerktoren plotseling instortte. Op deze afbeelding van een oud schilderij ziet men de kerk

zoals die er heeft uitgezien voor de instorting van de toren in 1826.

20 De hervormde Schildkerk omstreeks 1900. Midden op de voorgrond de zogenaamde Wilhelminaboom, die in 1898 geplant werd. Het hekwerk eromheen met de beeltenis van koningin Wilhelmina is een tijdlang verdwenen geweest. Voor de kerk staan geen kerkgangers, maar Rijssenaren die graag gekiekt willen worden. Rechts ziet men cafe Hegeman, dat later dienst deed als bankgebouw.

J(ervormde Xerk met Schild

2 1 Een zeer bijzondere foto kon gemaakt worden vanaf de bouwplaats van het nieuwe stadhuis. We hebben hier een fraai zijaanzicht van de driebeukige hallekerk op het Schild. Rechts op de foto de rooms-katholieke kerk aan de Rozengaarde. Links het torentje van het oude stadhuis, dat nu is afgebroken. Met het gezicht op de hervormde kerk op het Schild willen we nog even melden, dat het kerkelijk leven, dat in de achtste eeuw in Rijssen met de eerste kerk begon, in de loop der eeuwen enorm is toegenomen. Er is een trouwe kerkgang van de bevolking. Aan de vermaning van de apostel Paulus, die op de Schildkerk is aangebracht, wordt nog steeds gehoor ge-

geven. Het Woord des Heeren groeide in Rijssen tot in lengte van jaren.

22 Het centrum van het oude Rijssen zoals dat er uitzag voor de Tweede Wereldoorlog. Het sloperstijdperk was wen nog niet aangebroken. Links zien we het oude stadhuis en het bondshotel "De Kroon". In het midden de in 1898 geplante Wilhelminaboom met bijpassend hekwerk. Geen auto's zijn er te zien. Er heerste hier toen een weldadige rust.

23 In het midden van Rijssen is het Schild te vinden, een oud Saksisch verdedigingscentrum. Links zien we de maalderij van "Kroonnjantje". Na afbraak van dit pand kwam hier de rijwielzaak van Gajt van 't Centrum. Thans is er een juweliers- en optiekwinkel. Daarnaast zien we het fraaie herenhuis "De Hooge Stoepe". Bijna anderhalve eeuw heeft dit pand het stadsbeeld in het centrum van Rijssen bepaald. De familie Eshuis heeft het herenhuis bijna veertig jaar bewoond. Het laatst werd het pand bewoond door de familie Roeterdink. Helaas is dit prachtige herenhuis ook door slopershanden gevallen. Rechts het bekende Hotel

Koenderink (Schutjen) , dat nag overeind is gebleven, maar de laatste jaren vele verbouwingen moest ondergaan.

24 Het VToegere restaurant van de familie Koenderink, op het Schild, in Rijssen bekend als Schutjen. Het restaurant werd later bondshotel en heeft vele verbouwingen ondergaan. De naam Schutjen of Skutjen rnoet ontleend zijn aan een schutstal, waar vrocger het vee dat zwervend werd aangetroffen geschut (voorlopig opgeborgen) werd, tot de eigenaar het weer op kwam halen. Hiervoor moest dan een kleine vergoeding betaald worden.

25 "Bonds-Hotel 'De Kroon', Stalhouderij. Telefoon No.4" is het onderschrift van deze oude ansicht uit 192 1 . Dat alles is nu voltooid verleden tijd. De stadspomp, op deze foro afgebeeld, was een dubbele, zodat twee personen tegelijk konden pompen. Op de ansicht ziet u ook nog een rijtuig van de stalhouderij. Van gemotoriseerd verkeer was toen nog geen sprake.

26 De goederenmarkt op het Schild zoals het vroeger was. Deze markt heeft altijd veel publiek getrokken. Hier zien we ook nog Rijssenaren in de oude klederdracht. Ook thans (1995) trektdewarenmarkt nog zeer veel publiek, niet alleen uit Rijssen, maar ook uit de verre omtrek. Het is er altijd gezellig druk.

27 Deze oude ansicht van de Boomkamp in Rijssen draagt het poststernpel van 22 april 1 9 1 1 , toen heeft men nog niet kunnen denken dat aan deze straat in 1934 de gereformeerde kerk zau verri]zen. In 1973 is deze kerk behoorlijk uitgebreid en heet nu de Ontmoetingskerk. Aan de Boomkarnp woonde vroeger ook de bekende en sympathieke dokter P. Oosthoek, die in de Tweede Wereldoorlog zoveel voor het verzet he eft betekend. Bekend is, dat hij ook vele geallieerde piloten heeft geholpen, die bij het neerkomen van hun vliegtuigen gewond waren geraakt. Deze Rijssense huisarts heeft in alle stilte veel voor de illegaliteit gedaan, waarvoor wij

hem gaarne op deze plaats een postume hulde willen brengen. U ziet op deze foto hoeveel "voorname" huizen er stonden aan de Boomkamp, in het begin van deze eeuw.

=

"

1(ijssen

Soomkamp

28 Voor treinreizigers was Hotel Tijhuis meestal "de eerste en laatste aanleg". In de zomer, als de toeristenstroom op gang kwam, proflteerde de eigenaar van dit hotel daar in het bijzonder van. Trouwens, aan het "vreemdelingenverkeer" heeft het "hotelwezen" in Rijssen in de loop der jaren een aardige duit verdi end.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek