Rijssen in oude ansichten deel 3

Rijssen in oude ansichten deel 3

Auteur
:   J. Hosmar
Gemeente
:   Rijssen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6056-8
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Rijssen in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

29 Het stationsgebouw kwam direct na de aanleg van de spoorweg in 1882 tot stand. Het station was oorspronkelijk eigendom van de Koninklijke Nederlandsche Lokaalspoorvvegmaatschappij .Kontng Willem III" te Apeldoom. De exploitatie van de spoorlijn werd in 1888 overgedragen aan de Hollandsche I]zeren Spoorweg Maatschappij (H.I].S.M.), die later in de Nederlandse Spoorwegen is opgegaan. Deze foto van de achterkant van het station werd op 4 augustus 1943 genomen door fotograafWillem Nijhoff. In die tijd werden er veel Nederlandse jongeren afgevoerd naar Duitsland om

gedvilOngen arbeid te verrichten. De trein was meestal het aangewezen vervoermiddel.

30 Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad eer er in Rijssen een zwembad kwam. De vroede vaderen

had den heel war bedenkingen tegen zo'n zwembad. Wat is er al niet gepraat over kleedhokjes en gesepareerd zwemmen. In de raadsvergadering van 12 mei 1927 kwam de zaak weer aan de orde. N u besloot men een renteloos voorschot tot ten hoogste f 4000 te verstrekken aan het bestuur van de op te richten bad- en zweminrichting. Het zwembad in "De Mors'' kon worden uitgegraven. Het zwernbad "De Mors" heeft dus een bewogen geschiedenis gehad. Het destijds zo fel bevochten zwembad is nu een visvijver geworden, want Rijssen be-

schikt thans over een modern zwern- en instructiebad "De Kocrbelt". Deze foro's zijn in 1934 genomen, to en door de zwern- en poloclub "De Mors" zwemwedstrijden werden gehouden. Bovenste foto:

de enorme belangstelling voor dit evenement. Onderste foto: de start van de deelnc-

mers.

3 1 Het stadhuis vanaf de Haarstraat gezien. Het stadhuis met zijn Turkse minaret dateerde van 1906 en was gebouwd op de plek van het voormalige stadhuis. Rechts zien we het torentje van de hervormde kerk op 'r Schild. Op de achtergrond vinden we nog hotel Koenderink en daarachter torent de spits van de rooms-katholieke kerk boven alles uit.

32 Een plaatje van de Haarstraat uit de oude tijd. De oude huizen zijn in de loop der jaren bijna allemaal afgebroken. Ervoor in de plaats kwamen fraaie winkels en zakenpanden. De straat is nu winkelerf. Op deze foto poseren de Rijssenaren nog rustig midden op de straat voor de fotograaf.

Kaarsiraal, RijssĀ¤1]

33 De Haarstraat in vroeger jaren met de oude huizen van Manzes, Klaus Gait en Dikkershuis, De heer met de hoed op de foto is dokter Immink. De karakteristieke boerderijen en het riante herenhuis links op deze foto zijn allemaal onder slopershanden gevallen. Nu zijn het allemaal winkels of zakenpanden geworden.

34 Hier zien we links op de foto het postkantoor aan de Haarstraat. In 1 872 bouwde de gemeent Rijssen het posten telegraafkantoor met daarboven een ambtswoning. Het pand werd verhuurd aan het ministerie van financien voor een prijs van f 200 per jaar. In 1903 werd het pand verbouwd en uitgebreid. In

1917 volgde uitbreiding met een telefoonafdeling, die in 1942 na de automatisering zelfstandig werd, In 1975 werd het oude pand afgedankt. Aan de Rozengaarde verrees een nieuw, grater en moderner postkantoor.

35 20 zag de Haar er voor de Tweede Wereldoorlog uit met vele "boerse" woningen langs de lange Haarstraat. U ziet ook hier weer dat Rijssenaren zich "gewillig" laten fotograferen. Links ziet u een Rijssense vrouw die haar wasgoed van de stadsbleek de Weyerd he eft gehaald. Het vervoer ging per kruiwagen.

36 Hier zien we de Haarstraat zoals die er uitzag tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze foto is in 1943 genomen.Van gemotoriseerd verkeer was er toen al bijna geen sprake meer, want benzine was niet meer te krijgen. Wat er nog was kreeg de Duitse bezetter in handen. Het was in die tijd behelpen op allerlei gebied. Autobussen, voorzien van gasgeneratoren, zoa1s we op deze oude ansicht zien, reden op onregelmatige tijden. Op maandag 9 april 1945 zou daar pas verandering in komen, want de bevrijders van Rijssen brachten naast wittebrood, sigaretten en chocolade ook de nodige brandstof voor auto's en motoren mee; dat laatste was in de eerste

plaars bestemd voor de leden van de Binnenlandse Strijdkrachten.

37 Aangezien de hervormde kerk op 't Schild eind jaren twintig alle kerkgangers niet meer kon herbergen, begon de kerkvoordij te denken aan het bouwen van een tweede bedehuis. In 1930 werd een aanvang gemaakt met het bouwen van de Westerkerk aan de Haarstraat, Op zaterdag 26 april 1930 vond de eerstesteenlegging plaats door dominee A,H.].G. van Voorthuizen, Hij had als tekst voor zijn rede gekozen Hebreen 3:4, "Want ieder huis wordt van iemand gebouwd, maar die dit alles gebouwd he eft is God". De bouw vorderde voorspoedig en nog datzelfde jaar kon de kerk in gebruik

worden genomen, Op deze foro ziet u het exterieur van de Westerkerk.

38 Aan het interieur van de Westerkerk is in de loop der jaren wel war veranderd. Er zijn onder andere nieuwe banken gekomen, die een wat ruimere zitplaats bieden. In deze kerk hield dominee]. Spelt in de Tweede Wereldoorlog op een zondag zijn veel besproken en moedige preek naar aanleiding van Prediker 10: 7, "Ik heb knechten te paard gezien, en vorsten, gaande als knechten op de aarde". Hij doelde daarmee duidelijk op praktijken van de Duitse bezetters. Gelukkig waren en to en geen Nazi's in de kerk anders was hij ter plekke gearresteerd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek