COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Rijssen in oude ansichten deel 3

Rijssen in oude ansichten deel 3

Auteur
:   J. Hosmar
Gemeente
:   Rijssen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6056-8
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Rijssen in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

39 De stadsbleek deWeyerd. Hier gingen de Rijssense vrouwen 's maandags hun wasgoed bleken en spoelen. Ze lieten her dan's nachts liggen, am het de volgende dag weer op te halen. Hier ziet men de vrouwen druk bezig, terwijl overal het wasgoed ligt te bleken. Dit beeld is nu geheel uit Rijssen verdwenen. Op de achtergrond ziet men de Westerkerk.

40 Nog een fraaie foto van stadsbleek de Weyerd. Op deze oude ansicht staat: "Rijssen. Alles in aetie op , n Wijerd." Enkele vrouwen zorgden ervoor dat het wasgoed nat werd gehouden. Meestal gebeurde dar met een oude klomp aan een steel. Zo hielp men elkaar. Onder deze vrouwen ziet men er nog enige in klederdraeht, de knipmuts heeft men eehter thuis gelaten. Dit beeld is nu geheel verdwenen en de Weyerd is thans een stadspark met eenden en zwanen,

41 Rijssen he eft vele rnolens gekend, maar het is moeilijk de afbeeldingen van sommige in dit boekwerkje af te drukken, aangezien de kwaliteit van de fete's dat niet toestaat. Wel willen we de molen van Rosman nog even vermelden. Deze stond dicht bij stadsbleek de Weyerd en werd in 1865 gebouwd, maar in 1933 weer afgebroken. Aan de Markeloseweg bevond zich de fraaie molen van Arends, waarvan we deze mooie foto wel graag willen plaatsen. Deze beltmolen was op een heuvel geplaatst om meer ruimte te winnen. De beltmolen werd in de jaren veertig reeds van wieken ontdaan en omstreeks 1965 geheel afgebroken. Op dezelfde plek

kwam het tegenwoordige benzinestation van de familie Voortman.

I

42 De oude stadspomp te Rijssen met het [aartal 1799 en het stadswapen. Deze foto komt uit het blad "Eigen Erf" van 20 januari 1928. We nemen het bijschrifi letterlijk over: "Aardig beeld van den tijd, deze foto, links die oude man en aan den anderen kant het jonge opbloeiende leven. En over veel jaren nemen zij de plaats in van den grijsaard en een nieuw geslacht groeit op en te midden daarvan staat de oude pomp en tart den loop der jaren." De pomp heeft jarenlang gestaan bij de Schildkerk, maar werd later verplaatst. Wie nu van de Haarstraat komt en afbuigt naar de Esstraat zal daar de pomp terugvinden.

43 Op deze foto zien we de korenmolen van de familie Bouwhuis aan de Nijverdalsestraat met woonhuis. Links van de molen bevond zich het pakhuis. Deze molen werd ook weI het "Skoepsmolken" genoemd, aangezien de oorspronkelijke eigenares Schoep heette. De laatste eigenaars waren de gebroeders Bouwhuis. De korenmolen werd in 1936 door blikserninslag getroffen en daarna geheel gesloopt.

44 Van de oude tijd zijn niet veel resten overgebleven. De wallen van Rijssen zijn geslecht, wellicht al voor de Tachtigjarige Oorlog. AIleen de straatnamen Walstraat en Huttenwal herinneren eraan, terwijl ook de plattegrond van Rijssen duidelijk wijst op hoge ouderdom. Hier zien we de Walstraat in de jaren dertig. Pentekening van ]. Troost.

--~ -==--==-="-~-=--=

45 Er is in Rijssen veel van het oude verdwenen. Karakteristieke boerderijen, zoals u die hier ziet aan de Bouwstraat, werden opgeruimd of zo onherkenbaar verminkt door verbouwingen dat ze het oog niet meer boeien. Toen deze tekening in 1947 werd gemaakt was er nagenoeg nag geen hinderlijk verkeer. Welk een rust heerste er toen. Tekening van H. Harmsen.

c--:-~:..~-,

~'5c.n_ ~ot.l ????? ~~roe)., .l.} 'c.r' .",b ?? I~'r

-~.~ ?.?.?.?. c.'''''l_

46 Nu geen tekening, maar een ansicht van de Bouwstraat uit de jaren twintig. Links nog een aantal van die fraaie boerderijen, die naderhand allemaal gesloopt zijn. Aan de talrijke boerenwagens voor de huizen is te merken dat de meeste bewoners van de Bouwstraat agrariers waren.

47 De bekende meester H.W Heuvel schrijft in de "Gids voor Twenthe" (eerste druk van 1917) uitvoerig over zijn bezoek aan Rijssen. Hij noemt onder andere de Hofte. Wij citeren: "Een antiek buurtje van oude boerderijtjes is de Hofte aan den straatweg naar Holten, waar men over heide en veen de Sallandsche heuvels ziet blauwen. Dat Rijssensche veen vormde met de Almelosche venen weleer de natuurlijke westgrens van Twente." Hier ziet u zo'n fraai plaatje van de Hofte.

48 Zo zag een interieur van een oude boerenwoning in Rijssen er uit. Links de open haard met oude tegeltjes. De haalketting met koperen ketel boven het open vuur, Rechts in de hoek het spinnewiel. In het midden de ronde opklaptafel. Het "tapijt" was een eenvoudige veldkeitjesvloer. Natuurlijk werd er nog in bedsteden geslapen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek