Rijssen in oude ansichten deel 3

Rijssen in oude ansichten deel 3

Auteur
:   J. Hosmar
Gemeente
:   Rijssen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6056-8
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Rijssen in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

59 "Bij 't schoapenschot" is het opschrift van deze prachtige oude foto. Waar schapen graasden vond men ook de bekende schaapskooi, zoals we hier links in beeld zien gebracht. Het is een idyllisch plaatje met op de achtergrond een oude karakteristieke boerderij en vooraan de boer, die de melkbus per kruiwagen vervoert. De schaapskooien lagen meestal aan de buitenkant van Rijssen.

60 Een man die veel voor Rijssen heeft betekend was burgemeester]. Knottenbelt. Het "villapark" in Hollands Schwarzwald is oak onlosmakelijk verbonden met zijn naam. Niet voor niets staat aan de burgemeester Knottenbeltlaan een stenen zitbank met de volgende inscriptie:

" 1 9 1 3 - 23 april - 1 93 7 . Aangeboden aan burg.]. Knottenbelt door Rijssens burgerij." Het was een geschenk van de dankbare burgerij van Rijssen aan de to en scheidende burgemeester. Op deze foro, die in de zomer van 1941 werd genomen, zien we links op de bank Gerrit Aaftink en rechts een Rotterdams

"hongertrekkertje", dar in Rijssen een onderkomen had gevonden.

61 Wie nog oude Rijssense couranten in zijn bezit heeft kan de volgende advertentie tegenkomen: "Naar buiten! Voor hen die een rustig in een waarlijk grootsche natuur, nog niet plat getrapt door het modain toerisme, op prijs stellen, bestaat gelegenheid, zich een aangename vacantie te verschaffen, door het tijdig huren van een liefbuitenhuis tusschen de heuvels van Rijssen. Inlichtingen bij de Mij. Holland's Schwarzwald, Rijssen." Op 1 juli 1916 werd gestart met de verhuur van gemeubileerde landhuisjes: deze vijf huisjes zijn nog in het bos te vinden; het zijn De Steevelaar, De Hoogekamp, De Spannevogel, De Dennenkamp en De Leemkuil. Op

deze ansicht ziet u een van deze huisjes: De Stoevelaar.

9?(jssen

CVe Dtoeoelaar in hel CJfaII. DOhwarSl<Jalcl.

62 Rijssen trekt vooral in de zomer veel toeristen. Het "vreemdelingenverkeer" doet er goede zaken. Pensiongasten kunnen dan ook overal terecht. Hotel Rijsserberg ligt te midden van de bossen en is een bekende trekpleister voor al diegenen die Rijssen jaarlijks aandoen. Op deze oude ansicht ziet men hotel Rijsserberg, dat later door brand werd verwoest, Op dezelfde plek is het thans nag bestaande hotel weer opgebouwd.

63 Tijdens een wandeling door de bossen van het Groene Kruis en het zogenaamde Hollands Schwarzwald kan de vermoeide reiziger goed terecht bij het cafe-restaurant HetWitte Hoes, gelegen aan de Markeloseweg. Het is een vanouds bekend adres. Kinderen kunnen hun hart ophalen in een prachtige speeltuin.

64 Deze boer is per paard en wagen op weg naar de Friezenberg bij Rijssen. De Friezenberg was een heuvel, met bomen beplant, die door de Duitse bezetters in de Tweede Wereldoorlog allemaal gekapt zijn. Op deze foto ziet men weer de bosrijke omgeving van Rijssen.

65 We kunnen het niet laten en volgen weer meester H.W Heuvel op zijn trektocht in 1917 door Rijssen. Wie kan het mooier verwoorden dan hij? Hij staat op "de kruin van den Haspelt, een heuvelrugin 'r verlengde van de Vriezenberg. Mooi is daar 't uitzicht, vooral op de boschrijke buurtschap Elsen, ginds in een dal, waar de hofsteden met rieten daken uit het geboomte gluren, eenig mooi

in de Meimaand, als de appelbomen bloeien". Deze foto van een gezicht op Elsen is in het begin van de augustusmaand genomen, maar als Heuvel dit plaatje had gezien zou hij even verrukt zijn geweest als in de meimaand. "Zie in lange scharen, garfbij

garven staan". Een beeld dat we in deze tijd bijna niet meer kunnen waarnemen.

66 In het vroegere Rijssen waren er drie bevolkingsgroepen, namelijk de roodhuiden, negers en blanken. De roodhuiden waren de roodbestoyen steenbakkers, de negers de veenarbeiders, die met modder besmeurd waren, terwijl de blanken de rest van de Rijssense bevolking vormden. Over het werk van deze roodhuiden willen we het bier in het kort hebben, want de steenindustrie is nog niet geheel verdwenen. De grondstof voor het steenbakken had men bij de hand, die werd in Rijssen zelf gevonden. De gegraven klei en de leem werden met kipkarretjes vervoerd, zoals u op deze foto kunt zien.

67 De veldoven had VToeger in het hele proces van het steenbakken een belangrijke functie. Toen de bedrijven werden gemoderniseerd moest de veldoven, die tientallen jaren dienst had gedaan, plaats maken voor de ringoven. Vooral de kwahteit van de afgewerkte stenen was veel beter. Op deze tekening ziet u een veldoven uit de jaren dertig. Pentekening van ]. Troost.

68 Eens sierde deze prachtige foto de voorpagina van het voor de Tweede Wereldoorlog uitkomende blad "Eigen Erf" met het onderschrift: "Rijssensche schoonen, met het bonte lange schootjak en boezelaar aan, vervullen hun dagelijksche huishoudelijke plichten". We moestcn heel wat navraag doen om er achter te komen wie deze jonge Rijssense vrouwen waren. Het is ons maar ten dele gelukt. Links de vrouw met bezem is mevrouw]. van der Willige (Janna van 'n Hood). De jonge vrouw rechts is voor ons onbekend gebleven. Men zou dit plaatje voor een stofomslag van een boek kunnen ge-

bruiken. Het straalt de Rijssense properheid en gemoedelijkheid uit.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek