Rijssen in oude ansichten deel 3

Rijssen in oude ansichten deel 3

Auteur
:   J. Hosmar
Gemeente
:   Rijssen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6056-8
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Rijssen in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

69 ,,'n Mooi stel. 't Is vuur mekoar" staat er op deze ansieht te lezen: drie marmen en drie vrauwen in Rijssense klederdraeht. De man midden op de foto is Dirk Wessels. Hij was een tijdlang burgemeester van Ameide en Tienhoven. Links, zittend op de rand van de oude put, zijn braer Hendrik. Hij nam de winkel van zijn ouders over en maakte er een grate supermarkt van. De man op de bank is Hendrik Kappert, die naar Laren verhuisde. De namen van de drie vrouwen zijn onbekend.

70 In de jaren dertig namen veel Rijssense meisjes naai- en kniplessen, want in deze crisistijd moest men ook op de kleintjes letten. Eigengemaakte kleding was veel goedkoper dan confectie. De lessen werden meestal gegeven ten huize van de lerares mejuffrouw D. Voortman te Enter (gemeente Wierden). Mejuffrouw Voortman ziet u hier te midden van haar Rijssense leerlingen op de middelste

rij, derde van rechts. Deze foto werd in 1939 genomen.

71 Op vrijdag 2 februari 1940 werd door de hervormde meisjesvereniging "Ruth" en de hervormde jongelingsvereniging "Immanuel" te Rijssen gezamenlijk het jaarfeest gevierd. Ter gelegenheid daarvan werd deze groepfoto genomen van de hervormde meisjesvereniging "Ruth". We herkennen op deze foto onder anderen op de achterste rij, staande van links: Janna Vosman, Dika Beltman, Janna Wolters en Zwennie Eshuis. Op de rij daarvoor: derde en vierde van links de gezusters Van Rees en zesde van links Fenneken Spenkelink. Tweede rij van voren, zittend van links: Dineke Paalman, Geeske Pennings en vijfde van links Janna Beltman. Voorste rij,

tweede van links Jenneken Rosman en geheellinks Janna Kippers.

72 Op vrijdag 2 februari 1940 werd ook een groepfato gemaakt van de leden van de hervarmde jongelingsvereniging "Immanuel". Deze jongelingsvereniging had in het verleden zo'n groat aantal leden, dat de Notterse leden zich afscheidden en zelf een jongelingsvereniging oprichtten onder de naam "Jehova Nissi". Haewel schrijver dezes zelf deel uitmaakte van de Rijssense jongelingsvereniging en dus alle leden nag bij name kent, zou de geboden ruimte ons niet toelaten ze alle te noemen. Daarom willen we ons beperken tot de leden die om de bestuurstafel zitten. Van links naar rechts:

Gerrit Jan Geerling, Dirk Bruggink, Berend Jan ten

Brinke, Herman Geerling, voorzitter, Arend Jan Pennings, Raelof Borghuis en Herman Assink.

73 .Riessense boer'n daansers" kwamen in maart 1947 in Voorburg en Den Haag in aetie. Met een tjokvolle autobus vertrok men vanuit Rijssen naar genoemde plaatsen om aldaar op te treden. Het werd een groot sueees, vooral in Den Haag, waar men over belangstelling niet had te klagen. Van links naar reehts: Alie Wolters, Berend Klein Horsman, die kort daarop naar Amerika emigreerde, twee leden van de familie Borghuis, die niet tot de "boer'n daansers" behoorden, Johan Hosmar en Zwennie Eshuis.

74 In 1243 schank bisschop Otto Rijssen stadsrechten. De Rijssenaren werden zich ruim 750 gel eden bewust, dat het de overheid niet paste am de grondrechten van de mens aan te tasten, Zij kregen hun eigen schaut en schepenen, hun eigen bestuur en hun eigen rechtspraak. Het 700-jarig bestaan van Rijssen kon helaas in 1943 wegens de Duitse bezetting niet gevierd worden, maar werd uitgesteld tot 1948. Op deze foto uit 1948 ziet u "bisschop Otto" met twee herauten onder een fraaie ereboog. Op de volgende bladzijden ziet u een fotoreportage die werd gemaakt in 1 948 toen de prachtige allegorische optocht door Rijssens straten trok.

75 Het gevolg van bisschop Otto bestond voor een deel uit "paardevolk" in prachtige kledij. Hier ziet u een deel van de allegorische optocht door de Grotestraat rijden ter hoogte van de cooperatie (kledingwinkcl}, die inmiddels ook allang verdwenen is.

76 Begunstigd door het fraaie zomerweer had de optocht zeer veel bekijks. Het leek weI of de gehele Rijssense bevolking was uit gelopen voor dit prachtige "schouwspel". In dikke rijen stond men op de trottoirs opgesteld. Ook uit de verre om trek was men naar Rijssen gekomen om dit alles mee te maken. Op de foto zien we nog twee man van het "paardevolk".

77 Ook huifkarren en fraaie rijtuigen trokken mee in de lange stoet. Bij de cooperatiewinkel in de Grotestraat moesten de paarden even "pas op de plaats" maken. Op die warme zomerse dag kregen ze regelmatig te drinken en ze kregen ... de haver die ze verdienden.

78 Het "voetvolk" van bisschop Otto heeft op die mooie zomerse dag heel wat zweetdruppeltjes laten vallen, want men moest kilometers door de Rijssense straten afleggen. Het publiek langs de wegen was natuurlijk luchtig gekleed, maar de volgelingen van Otto moesten de gewenste kledij dragen, dat was men aan de bisschop verplicht.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek