Rijssen in oude ansichten deel 3

Rijssen in oude ansichten deel 3

Auteur
:   J. Hosmar
Gemeente
:   Rijssen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6056-8
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Rijssen in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

79 De muzikale omlijsting werd verzorgd door verschillende muziekkorpsen uit de omliggende plaatsen. Hier ziet u de Rijssense muziekverenigingWilhelmina "oprukken" door een met vele vlaggen versierde Grotestraat, begeleid door leden van de plaatselijke politie.

80 Het is bekend dat omstreeks 1600 prins Maurits de Oosterhof meermalen heeft bezocht bij jachtpartijen in de omgeving. Het behoeft dan ook geen verwondering te wekken dat "prins Maurits" bij het herdenken van het 700-jarig bestaan van Rijssen ook van de "partii'" was. Hier zien we de "prins" te paard op de Stationsdwarsweg bij ons in de buurt.

81 Na de bevrijding in

194-5 moest Europa weer opgebouwd worden, want door oorlogsverwoesting lag veel in puin. Aan de wederopbouw van Europa en dus ook van Nederland heeft her zogenaamde Marshallplan zeer veel bijgedragen. Zonder deze Amerikaanse hulp was de wederopbouw niet zo snel verlopen. Hieraan heeft men ook in de Rijssense optocht de nodige aandacht besteed door middel van deze fraaie praalwag en, links in beeld. Met op de achtergrond de bomenrij komt deze praalwagen goed tot zijn recht. Het is een prachtplaatje geworden.

82 Wie heeft het ooit eerder gezien: een grate kinderwagen getrokken door een paard. Ook deze kinderwagen reed mee in de allegorische optocht in 1948. In de kinderwagen trof men niet aIleen baby's aan, maar ook kraamen verpleeghulp. Het is wel merkwaardig dat in ons gezin nog in dezelfde maand een dochter werd geboren, al was het dan niet in deze hoekwoning van de familie Mensink Cn Zwilstuut'n), maar aan de Stationsdwarsweg 53 te Rijssen. Hier gaat de stoet van de Boomkamp naar de Watermolen. Het fabriekscomplex links op de foto bestaat thans niet meer, evenals de woning van de familie Mensink. Flatwoningen en zakenpanden en

een grote supermarkt beheersen hier thans het stadsbeeld.

83 Ook het voormalig Nederlands Oost-Indie kreeg een plaats in de optocht. Deze "Indische praalwagen" had wel het weer mee, want op die mooie zomerse dag kon men van bijna tropische temperaturen spreken. Op de voorgrond een op wacht staande Nederlandse soldaat met daarachter een Indisch tafereeltje, een ,,]avaan" spelend op een Indisch muziekinstrument. Ook vele Rijssense jongemannen hebben in de "Oost" gediend.

84 De Rijssense zakenlieden hadden hun beurt niet voorbij laten gaan in de optocht en maakten de nodige reclame voor hun produkten. Hier zien we de praalwagen van De Spar met een groot spaarvarken, waarin de spaarzegeltjes gedeponeerd konden worden. Hun motto was: .Kopen bij de spar, is sparen hij de koop." De wagen werd gefotografeerd op de Stationsdwarsweg in Rijssen.

85 Direct achter de reclamewagens van de Rijssense winkeliers reed deze "vorstelijke wagen". Onder een fraai baldakijn zat deze "koning" in vorstelijke kledij compleet met scepter en deed een goed woordje voor zijn clientele, want "de klant is koning" staat er op de zijkant van de wagen.

86 Door deze fraaie erepoort met toren verlaten we het feestelijke Rijssen van 1948. Een spetterend VUUTwerk werd de afsluiting van deze festiviteiten. In 1993 werd er weer op grootse wijze feest gevierd ter gelegenheid van het 75 O-jarig bestaan van Rijssen, een feest dat evenals in 1948 begunstigd werd door prachtig zomerweer.

/

-"-

87 Rijssen, 9 april 1945, bevrijd, Toen omstreeks half twaalf de twee eerste Canadese tanks met vier bevrijders kwamen aanrollen, kende de uitbundigheid van de Rijssenaren geen grenzen meer. Ie-

dereen wilde op de nog voortrollende gevechtswagens spring en. Na de middag kwamen de tanks van Elsen en Wierden aangerold. Op de linker foto zien we enkele pantserwagens uit Wierden,

die het Schild oprijden. Op de tank zit naast de Canadees de Rijssenaar Knol. Nadat de pantservvagens een tijdlang op het Schild hadden gestaan omringd door jubelende Rijssenaren, verschenen er uit de

richting Enter en Markelo een aantal tanks van de tweede Canadese Divisie, zie de rechter foto.

88 Op de hoek van de Enterstraat te Rijssen laten de Canadese tanks een spoor van vernielingen achter. Het wegdek wordt door de "schuivende'' tanks volledig vermorzeld, maar dat kon de pret niet drukken. De anders toch niet luidruchtige Rijssenaren hebben op de bevrijdingsdag in uitbundigheid van vreugde voor geen enkel andere plaats onder gedaan. Iubelend werden de bevrijders welkom geheten. Ook in het herdenkingsjaar 1995, waarop vijftig jaar bevrijding zal worden gevierd, zullen de Canadese veteranen die naar Rijssen komen am de feesten mee te vieren, op dezelfde en thousiaste wijze worden verwelkomd.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek