Rijswijk in oude ansichten deel 1

Rijswijk in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C. Keizer
Gemeente
:   Rijswijk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1659-6
Pagina's
:   152
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Rijswijk in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

7. Vaar 1900 zorgde deze 1antaarn boven de nog bestaande dorpspomp voor de enige verlichting van het Kerkplein. Toen Rijswijk in 1901 elektrisch licht kreeg, werd ook deze lantaarn overbodig, evenals de laatste nachtwaker Vogelaar, die voor zo'n tien gulden per week's nachts om vier uur met poetslap, olie en ladder erop uitging om de lantaarns in het dorp schoon te maken en van nieuwe olie te voorzien.

ยท .

:;;
=
'"
~
<;
:3
"
2 "
,.. ,
'" a "L; S e fI., em na

8. Links: het in 1611 gebouwde en in 1875 afgebroken raadhuis, Gedurenderuim tweeen-een-halve eeuw werden hier de belangen van de gemeente Rijswijk behartigd, werden boosdoeners opgesloten en werd recht gedaan.

Boven: op dezelfde plaats werd een nieuw raadhuis gebouwd. In 1877 kon dit gebouw in gebruik worden genomen. In 1965 werd ook dit oude gebouw, dat de laatste jaren het politiebureau had gehuisvest, afgebroken. Op het Kerkplein staat nog de Wilhelminalinde.

9. Nogmaals het raadhuis, met daarvoor twee handhavers van orde en recht.

10. Rond de eeuwwisseling wisten de Rijswijkers reeds wat een .Politseibureau" was (rechts). De ansichtkaarten werden in Leipzig in Duitsland gedrukt. Vandaar. .. De kaart geeft een leuke doorkijk vanaf de Herenstraat de Kerklaan in, gezien in de richting van de huidige Lindelaan.

11. Links: enkele stoere dienaren van de heilige Hermandad omstreeks 1915. Van links naar rechts zijn het: K. Duindam, M. Brederode (de vader van de huidige wethouder van volkshuisvesting), W. van Oosten, A. Muiser en J. van Rijn.

Boven: het kruispunt Herenstraat-Haagweg met de oude uitspanning "Kuys Witsenburg". Dit deel van de Heerenweg, vanaf 1912 Herenstraat genaamd, is nag onbebouwd.

~ -~~1(

12. Uitspanning "Kuys Witsenburg", waarvan wordt verte1d, dat het zo'n negenhonderd jaren heeft bestaan. Toen tijdens de afbraak, in 1964, een archeo1ogisch onderzoek werd ingeste1d, is van zo'n hoge ouderdom echter niets geb1eken.

1 3. Uitspan .

N rung W'

ederl. Wiele b " itsenburg" H

rand" . et w

. as rond d

e eeuwwisselin

g "Bondscaf' d

e er Algern

14. "Kuys Witsenburg" bevatte een mooie kegelbaan. Deze zaal werd ook als concertzaal gebruikt. In de winter van 1905-1906 concerteerden hier onder grote publieke belangstelling de bekende pianist Gijsbert van Lammeren en de violist Tromp. De pianist studeerde met een beurs van koningin Emma onder meer in Frankfurt en Wenen bij onder anderen Leschetizky, die ook de leermeester was van Paderewsky.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek