Rilland-Bath in oude ansichten

Rilland-Bath in oude ansichten

Auteur
:   dr. J.A. Kamps
Gemeente
:   Reimerswaal
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1952-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Rilland-Bath in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Ret tegenwoordige dorp Rilland-Bath, dat in 1970 met andere dorpen opging in de nieuwe gemeente Reimerswaal, is in 1878 ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Fort Bath en Bath, Rilland en Maire. Deze twee dorpen zijn gesticht nadat in 1773 de Reigersbergse polder aan de oostelijke kant van Zuid-Beveland was ingedijkt. Rilland en Bath ontlenen hun namen aan twee dorpen die vroeger hebben bestaan en die op geringe afstand van de tegenwoordige hebben ge1egen, maar in de zestiende eeuw door overstromingen werden weggevaagd.

De samenvoeging van Bath en Rilland, in 1878, heeft de gemoederen, voora1 te Bath, nogal verhit, hetgeen na 1890 nog erger werd, toen de hervormde kerk te Bath werd gesloopt en in Rilland werd opgebouwd. Doch hierover later meer.

Na de bedijking vo1gde een verkaveling van de Reigersbergse polder op een wijze die een voorbeeld kon zijn voor 1atere verkavelingen elders. Er werd namelijk een lange rechte weg aangelegd met enkele zijwegen die daar loodrecht op aans1oten. Van een boeiend en afwisse1end polderlandschap was er der-

halve geen sprake. Ook de aan1eg van enkele straten yond plaats op dezelfde rationele, maar saaie wijze. Op oude prentbriefkaarten zien we wel dat er langs de wegen vee1 bomen waren geplant, maar helaas is het overgrote deel daarvan uit utiliteitsoverwegingen verwijderd. Ze1fs in de laatste jaren zijn er weer vee1 born en, vooral in het dorp Rilland, gesneuve1d, hetgeen sterk betreurd moet worden.

Daar Rilland zowel als Bath dus van betrekkelijk jonge datum zijn, vinden wij er nauwelijks "monumen ten van kunst en cultuur", behalve dan misschien enke1e oude boerderijen, waaraan echter ook al veel is vertimmerd.

De indeling van dit boekje is zo gemaakt, dat wij ons voorstellen in de periode van 1890 tot 1930 een wandeling te maken vanaf de (spoorweg-)Ralte naar het dorp Rilland om daar wat rond te kijken, waarna we onze weg vervolgen naar Bath, alsmede naar enkele polders. Ten slotte wi1 ik hen die mij in de loop der jaren ansichtkaarten verstrekten en hen die mij aan de hand van die kaarten nog interessante mededelingen konden doen hartelijk dankzeggen.

1. Na aankomst met de oude stoomtrein zien wij het vroegere station, weelderig begroeid met klimop. De overweg wordt nog beveiligd met rolhekken. Wij worden verwelkomd door de heren Hengstdijk (links), Van der Loo (vierde man van links) en Willem van Boven en mevrouw Van der Loo.

2. Er is een "erewacht te paard" aanwezig voor het "Nieuw-Stationskoffiehuis", waar de heer P. van Roosmalen, in de deuropening, ons naar binnen noodt. Voor hem staat Johannes van der Linde. Op de paarden zitten onder anderen Gommert van de Griek en Cor Colpaart.

lULLt::D.

Stationsbuurt.

3. We gaan nu richting dorp langs de tegenwoordige Haltestraat, die toen juist werd bestraat. Links zien we het "Stationskoffiehuis" dat kastelein Jannis Colpaart kort tevoren had laten verbouwen: er kwam een verdieping op voor de hotelgasten.

4. Na tien minuten lop en, waarbij we het "Paradijs" passeerden (vroeger een huis in een lusthof, later een rijtje arbeidershuizen), komen wij bij het capucijnenklooster, gebouwd in 1905. Op het voorplein, dat met vlaggetjes is versierd vanwege de jaarlijkse bazar, zitten enige kloosterlingen voor het parochiehuis "Sint Jozef" in de zon.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek