Rinsumageest in oude ansichten

Rinsumageest in oude ansichten

Auteur
:   E. Duijff
Gemeente
:   Dantumadeel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4303-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Rinsumageest in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

20. Nogmaals de Smidsweg, nu uit ongeveer 1930. De huidige Van Aylvaweg geeft wel een totaal ander beeld te zien: de keurig bestrate weg met aan weerskanten trottoirs zien we op deze foto niet. Hier aan weerszijden van de weg slooties met bruggetjes eroverheen. De naam Smidsweg was afgeleid van de smederij van Riemer Postma, die woonde in het huis waarin nu Jan Tinga woont.

rnidsweg, Rinsurnageest

21. De Smidsweg, hier vanaf de zuidkant genomen in 1922. Op de foto staan, van links naar reehts: Janneke Talsma, Pieter Talsma, Anna Brouwer, Eeltje Talsma, Janke van der Wal, Gerrit Postma, de fietser is onbekend, Geale Boskma(? ), Albert van der Mei en een onbekende. De inzittenden van de T-Ford zijn onbekend. In Rinsumageest waren Dirk Boersma en meester Jan Wytses de eerste autobezitters. Albert van der Mei, die ook op deze foto staat, was destijds een van de medeopriehters van de Noord-Oost-FriescheAutobusonderneming, die later in de FRAM opging.

Rinsumageest. Smidsvveg.

22. Ret gebouw links op de foto is de allang niet meer bestaande openbare lagere school. In dit gebouw heeft Fedde Stellema een tijd lang een winkel gehad. Nadien is het gebouw afgebroken en is de huidige Schoolstraat daar aangelegd. Achter deze openbare school lagen de appelhof en de moestuin van Thijs van der Werff, die destijds groenteboer was.

HERVORM DE SCHOOL. I

23. Rinsumageest had aanvankelijk een Christelijk Nationale School en een open bare lagere school. Na de doleantie werd de C.N.S. een gereformeerde school. Onder invloed van de hervormde predikant, dominee Juckema, werd rand 1910 de hervormde school gesticht. Dit gebouw, rond 1970 afgebroken, is uiterst rechts op de foto te zien. Het huis ervoor was de hoofdonderwijzerswoning, thans bewoond door Hendrikje HanenburgLeijen. Haar man, Jacob Hanenburg, was de laatste hoofdonderwijzer van de hervormde school. De foto is rand 1925 gemaakt.

NIEUWE WEG - RINSUMAGEEST

24. De Nieuwe Weg (foto 1930) heet nu Eysingaweg, zo genoemd naar Eysingastate, die daar heeft gestaan. In die buurt heeft oak Melkemastate gestaan. Van de brug over de vaart is nu niets meer te vinden: er is een ruilverkavelingsweg zonder brug gekomen. De eerste boerderij werd in de tijd van de foto bewoond door Jelke Braaksma, nu door zijn zoon Hein. De tweede boerderij door Hotse van Dijk, nu door zijn zoon Willem.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek