Rinsumageest in oude ansichten

Rinsumageest in oude ansichten

Auteur
:   E. Duijff
Gemeente
:   Dantumadeel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4303-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Rinsumageest in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

MELKFABRIEK. - RINSUMAGEEST.

25. "De Toekomst" was een van de vele zuivelfabrieken in ons land. Een tijd lang zelfs de kleinste van Friesland, maar in 1976 moesten ook voorgoed haar po orten worden gesloten. De fabriek, opgericht in 1901, had toen vijfenzeventig jaar bestaan. De zuivelfabriek was een cooperatie en de meeste boeren brachten de melk er dan ook heen. De laatste directeur was Pierre Salverda. De melk gaat nu naar de zuivelfabriek in Dokkum. Bakkerij Jorritsma is nu in het gebouw gevestigd. De foto is rand 1930 vanaf het Galgehoog gemaakt.

GALGENHOOG. - RINSUMAGEEST.

26. De brug aan het eind van het Ga1gehoog is niet meer beweegbaar en vertoont dan ook niet meer de opbouw zoals op deze foto. De vaart, waar de brug overheen gaat, is de Galgesloot. De boerderij waarop wordt aangekeken, wordt thans bewoond door Eelke de Vries. Aan de linkerkant van de Woudvaart staat de nu afgebroken woning van Eile Herres Boskma. Het begin van de gedempte Juckemavaart is nag net te zien, Een foto uit 1930.

27. 1905. Deze boerderij aan de Van Aylvaweg was in het begin van deze eeuw de grootste boerderij van het dorp. Hij werd toen bewoond door Aan Algra en Rijk Duijff, nu door Tjeerd Westra. Op de foto staan, van links naar reehts: Nieske Algra, Antje Algra, Roelof Algra, Eke Algra, Rijk Duijff, Dirk Algra en Tjitske Duijff-Steringa. De beide kneehts zijn Fokke Woudstra en Klaas de Roos. Dirk Algra vertelde dat hij, toen de foto werd gemaakt, de meester vrij moest vragen, want "we komen thuis op de foto".

28. Een opname van de Christelijke Jongelings Vereniging uit 1915. De naam van de rond 1950 opgeheven vereniging was "Tim6theus". Zittend, van links naar rechts: Rense van Dijk, Marten Laverman, Jan Bouma en Anne Reitsma. Staand: Gerlof Laverman, Hotse van Dijk, Bokke van Dijk, Germ Triemstra en Je1ke Jelkes Braaksma. De foto is achter de hervormde pastorie gemaakt.

29. Een reisje van de hervormde vrouwenveremgmg in 1935. Zittend, van links naar rechts: Grietje Tuininga, Baatje Tuininga, mevrouw Kromsigt, Frouwina Oosting, Jitske Boskma, Antje Epema en Baukje Visser. Staand: Hinke de Roos, Anna Stellema, Froukje Tuininga, IJbeltje de Jong, Trijntje Uiterdijk, een onbekende, Grietje Duijff, Martje Dijkstra, Johanna Houtstra, Aukje van Dijk, Janke Hoekstra, Grietje Atema, Geeske Veenstra, Fokje Bouma en de chauffeur (onbekend).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek