Rinsumageest in oude ansichten

Rinsumageest in oude ansichten

Auteur
:   E. Duijff
Gemeente
:   Dantumadeel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4303-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Rinsumageest in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

30. De hervormde jongelingsvereniging uit 1926. Op de eerste rij, van links naar rechts:

Pier Zijlstra, Jacob van der Galien, Keimpe Bulthuis, Fedde Thijs' Braaksma en Klaas Douma. Tweede rij: Feije Holwerda, Wieger de Roos, dominee Gerlof Elzinga, Gerrit Woelinga en de chauffeur. Derde rij: Andries van der Galien, Sietse van der Zwaag en Piet Hoeksema. Vierde rij: Fedde Jelkes Braaksma en Rein Baarsma.

31. De gereformeerde knapenvereniging in 1928. Op de eerste rii, van links naar rechts:

Johannes N. de Vries, Pieter Straatsma, Meindert Bottema, Bertus Wijngaarden en Foeke Boersma. Tweede rij: Oepke de Roos, Geert van der Bij, Wieger Wiegersma (leider), Hendrik Nicolai, Koen Boonstra, Johannes Pijper en Dirk Foppes Kooistra. Derde rij: Pier Boersma, Kees Feitses Boersma, Jochum Fennema, een onbekende, lmre Dely en Kees Dirks Boersma.

32. Een schoo1foto uit 1933 van de gereformeerde school. Op de eerste rij, van links naar rechts: Tine Wiegersma, Jetske Hanenburg, Wietske Posthumus, Tetje Lijzinga, Sjoukje Wiegersma, Elisabet Wiegersma, Sjouke Liistra en Feike en Jikke Louwsma. Op de stoelen zitten: Sjoerd en Griet Struiksma, Ine Posthumus, Klaske Lijstra, Lieuwe Geerts van der Bij, juf Hil Kamstra, Piet de Groot, Andries Posthumus, Jaske de Jong en Piet Hoving. Staande: twee zusjes en een broertje Luhoff, Tsjikke Poelstra, Hetty Koolstra, Bleike de Groot, Sjoukje A. Wiegersma, Arnold Boersma, Heine Koonstra en twee die niet meer herkenbaar zijn.

33. Het bestuur van de Oranjevereniging organiseert de tweejaarlijkse dorpsfeesten. Op deze foto (uit circa 1925) zien we het bestuur van deze vereniging. Zittend op de grond, van links naar rechts: Hendrik de Vries en Germ van Wijngaarden. Zittend op stoelen:

Jacob Tolsma, meester Jelle de Boer, meester Jan Wytses en dominee Oepke de Roos. Staande: Pieter A. Visser, Tjalling Boskma, Adze Wycha(? ), Auke Kooistra, Elidert Duijff en Jan Prins.

34. Elke twee jaar organiseert de Oranjevereniging een dorpsfeest. In dit geval is het waarschijnlijk 1918. Op de bok zitten, van links naar reehts: Eke Algra en Nieske Algra en in de wagen Tjitske Duijff-Steringa en Ike Hiemstra. De naam van de wagen was "Prins Albert". De vrouw met de zwarte hoed op, aehter de wagen, is Pietje Deelstra, de doehter van cichoreifabrikant Jan Deelstra.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek