Ritthem in oude ansichten deel 1

Ritthem in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Vlissingen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4443-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ritthem in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

5. Een opname van het oude orgel in de hervormde kerk van Ritthem, dat dateert van 1873, zoals duidelijk is te zien. Dit orgel werd gekocht uit de fabriek van H.M. van Puffelen uit Zaltbommel voor de prijs van zegge f 1250,-. Op 4 december 1873 werd dit nieuwe instrument ingewijd door ds. G.c. Boomer met een predikatie over Psalm 98 vers 5 en 6a. De eerste organist was J. Meijers. Verder hebben het orgel bespeeld de organisten: H.M. van 't Kruis, P.G. Meijers, W.P.S. Meijers, P. Riemens en H.C.A. Yare!. Het huidige orgel dateert van het begin van de jaren zestig. Duidelijk is de oude gasverlichting op deze foto nog zichtbaar. Op de voorgrond de katheder van de voorlezer en voorzanger, welke taken in de loop der jaren respectievelijk zijn overgenomen door de predikant en het orgel.

6. Vele ouderen in Ritthem zullen hem nog wel herkennen. We bedoelen ds. C. (Cornelis) Sundermeijer, die op 14 februari 1885 te Delfshaven werd geboren. Na zijn theologische studie werd kandidaat Sundermeijer op zondag 8 november 1914 in zijn eerste gemeente Lellens (classis Appingedam-ring Slochteren) in het ambt bcvestigd. Zijn tweede gemeente was Zecrijp (classis Appingedam-ring Loppersum), die hij diende van 17 februari 1918 tot 11 juli 1920. Op zondag 18 juli 1920 deed hij in trede in Ritthem (classis Middelburg-ring Vlissingen). Op zondag 15 november 1925 nam hij afscheid met een predikatie over 1 Petrus 5 vers 10 en 11, wegens vertrek naar Sint Nicolaasga (classis Heerenveen-ring loure). Op 20 juli 1930 deed hij intrede in Murmerwoude-Akkerwoude (classis Dokkum-ring Akkerwoude). Zijn zesde en tevens laatste gerneen te was Gorinchem (classis en ring Gorinchem), waar hij op zondag 30 juli 1933 intrede deed. In 1950 werd hem emeritaat verleend. Hij heeft zich tijdens zijn ambtsperiode bijzonder verdienstelijk gemaakt bij de restauratie van het kerkgebouw. Ds. Sundermeijer overleed op 17 februari 1956 en werd op 22 februari daaraanvolgend naast zijn eerste vrouw op het kerkhof in Ritthem begraven.

7. Een oude opname van de hervormde pastorie aan de Dorpsstraat in Ritthem aan het eind van de Dorpsstraat. Dit oude gebouw, waarvan het dak met leien was bedekt, kostte destijds erg veel aan onderhoud. Tijdens een vacature werd in 1794 de oude pastorie, die ongeveer een meter naar de straatkant stond en waarin ook de pastoors hebben gewoond, afgebroken. De laatste predikant die erin woonde, was ds. Jacobus Gerardus van Doesburg. Ds. Johannes Wilhelmus de Hoog, die van 5 juli 1762 tot 19 mei 1764 de Hervormde Gemeente van Ritthem heeft gediend en dus ook de oude pastorie nog had bewoond, was tevens de eerste bewoner van de nieuwe, huidige pastorie, toen hij voor de tweede maal naar Ritthem kwam en daar predikant was van 14 juni 1795 tot 19 mei 1799. De laatste bewoner van de huidige pastorie was ds. J.P. Broeder, die tot eind januari 1976 dit grote gebouw heeft bewoond. Wie de meisjes in hun Walcherse klederdracht zijn, kon men ons niet meedelen. Van het groepje rechts herkennen we, van links naar rechts: een dochtertje van de heer Geuze en de kinderen van schoolhoofd B.J. de Meij, namelijk Henk, Jan, Jo, Izak, Cornelis en Bart. In het achterste gedeelte woonde de predikant. Rechts van de deur was de studeerkamer en in de andere kamer, naast de woning van mevrouw Vink, heeft men nog enige tijd zondagsschool gehouden.

8. Tijdens de ambtsperiode van ds. C. (Cornelis) Sundermeijer, die de Hervormde Gemeente diende van 18 juli 1920 tot 15 november 1925, werd van de hervormde meisjesvereniging "Dient den Heer" deze opname gemaakt. Op de inzet links boven zien we de presidente, mejuffrouw Willems, die huishoudster was bij ds. Sundermeijer. Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: Koos Lijnse, Ma Lijnse, Pietje Cevaal, Leintje Louwerse, Fina Sturm, Adriana Marijs, Jannetje Machielse, Grietje Hoogesteger, Sien de Pagter, Marie Barendse en Berra (Barbera) Schout. Op de voorste rij kijken ons zittend aan: Leentje Oste, Marie Barendse, Martina Boogaard, Saar Lijnse, Johanna Breel, Marie Marijs en Ina de Moor, die van het gezelsehap als enige de burgerkleding draagt.

Ritthem

9. Op dit oude plaatje, genornen tijdens de eeuwwisseling, zien we de hervorrnde pastorie aan de achterzijde. Boven het dak is nog juist een gedeelte van de dorpstoren zichtbaar. Rechts van de pastorie heeft jarenlang dorpsveldwachter J.H. (Johannes Hendrik) Vink gewoond en wel van 1923 tot 1943. In laatstgenoernd jaar werden de veldwachters ingedeeld bij de rijkspolitie. De heer Vink werd toen zogenaarnd "postcornrnandant". Op 1 oktober 1955 nam hij wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd afscheid. Hij overleed in 1967 in het ziekenhuis "Bethesda" te Vlissingen. De bornen links van de toren zijn in de loop der jaren uit het straatbeeld van Ritthern verdwenen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek