Ritthem in oude ansichten deel 1

Ritthem in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Vlissingen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4443-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ritthem in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

10. Een van de predikanten die de Hervormde Gemeente van Ritthem heeft gediend, is dr. H. (Hendrik) van Oyen, die 24 oktober 1898 te Vlissingen werd geboren. Na zijn theologische studie was hij eerst twee jaar hulpprediker in Heemstede (classis en ring Haarlem). Op zondag 17 oktober 1926 deed kandidaat Van Oyen zijn intrede in zijn eerste gemeente Ritthem (classis Middelburg-ring Vlissingen). Tijdens zijn ambtsbediening in Ritthem promoveerde ds. Van Oyen op 17 mei 1929 tot doctor in de godgeleerdheid aan de rijksuniversiteit te Leiden, na verdediging van zijn proefschrift "Ethiek en Religie, opmerkingen over de verhoudingen van Ethiek en Religie in het systeem van Hermann Cohen". Op zondag 8 november 1931 nam hij afscheid wegens vertrek naar Breda (classis en ring Breda). Zijn derde en tevens laatste gemeente was Groningen (classis en ring Groningen), waar hij op zondag 15 oktober 1939 intrede deed. Op 25 april 1942 werd hij hoogleraar aan de rijksuniversiteit in Groningen. Professor doctor H. van Oyen was ten slotte nog hoogleraar te Bazel van 1948 tot 1968, toen hij in laatstgenoemd jaar met emeritaat ging. Hij woont nog steeds in Bazel, Thiersteinerrain 134. Van zijn hand verschenen talrijke publikaties!

11. Een oud plaatje van de Dorpsstraat in Ritthem uit het begin van deze eeuw (waarschijnlijk 1902). Links op de achtergrond zien we de hervormde pastorie. Daarvoor woonde gemeenteveldwachter Johannes Hendrik Vink. In het huis op de achtergrond, tegenover de pastorie, woonde de familie Boogaard. Rechts staat het woonhuis van bakker Cornelis. Daarnaast de timmermanswinkel van Willeboordse en later van Adriaan Poelman (thans van Anthon Poelman). In het huis, waarvan de witte zijgevel gedeeltelijk zichtbaar is, woonde de oude postbode Ruissen. Thans is daar de muziekkiosk. Midden op de straat kijken Johanna Koppejan en Johanna Breel ons aan. Wie de bakkersknecht naast de broodkar met mand is, kon men ons niet meedelen. Rechts staat Leuntje Dingemanse. De kastanjebomen zijn gerooid, hetgeen duidelijk aan weerszijden van de straat is te zien. In het linker huis hebben verschillende mensen gewoond, onder anderen de oude bakkersvrouw, mevrouw Cornelis, Thans woont daarin H. Cevaal. Boven de rechter huizenrij is nog juist een gedeelte van de kerktoren te zien. Thans staan in deze straat aan weerszijden lindebomen.

12. Een bekend predikantenechtpaar van Ritthem zien we hier op de foto, namelijk ds. G. (Gerrit) de Ru en mevrouw J.A.J. (Johanna Adriana Jacoba) de Ru-Dronkers. Deze predikant werd op 17 april 1907 te Vinkeveen geboren. Na het gymnasium te Zwolle te hebben doorlopen, en tevens dat van Den Haag, werd hij na zijn theologische studie aan de universiteit te Leiden door het Provinciaa1 Kerkbestuur van Zuid-Holland toegelaten tot de evangeliebediening in de Nederlands Hervormde Kerk. Kandidaat De Ru verbond zich op 10 april 1932 aan zijn eerste gemeente te Ritthem (classis Middelburg-ring Vlissingen). In het voorjaar van 1938 (27 maart) deed hij intrede in Almen (classis en ring Zutphen), waar hij vier jaar bleef. Op zondag 2 augustus 1942 verbond ds. De Ru zich aan zijn derde en tevens laatste gemeente Rotterdam-C (classis en ring Rotterdam). Op 14 maart 1964 promoveerde hij tot doctor in de theologie. Zijn proefschrift "De Kinderdoop en het Nieuwe Testament" beleefde reeds de derde druk. Ds. De Ru was lid van de Generale Synode (1952-1956) en praeses van 1962 tot 1969. Van zijn hand verschenen diverse geschriften, waarover uitvoeriger in het tweede boekje over Ritthem. Hij is thans emeritus en woont in Scheveningen.

13. Toen ds, G. de Ru van 10 april 1932 tot 20 maart 1938 de Hervormde Gemeente van Ritthem diende, was er in Ritthem een bloeiende meisjesvereniging, die de naam droeg "Dient den Heer". In de consistoriekamer staat deze christelijke meisjesvereniging hier op de f'oto. Van links naar rechts poseren, staande: Tine (Martina) Cevaal, To Roelse, Mina Oste, Maatje Ovaa, J 0 Breel en Ka van Keulen. Om de tafel zitten (links te beginnen): Kee de Groot, Marie Kwekkeboom, Anna van der Linde, Marie de Pagter, Willy Ovaa, Keetje Boogaard, Saar Hoebeke, Nee van Eenennaam, Pie Machielse, Koos Lijnse, mevrouw J.A.J. de Ru-Dronkers, Suus de Meij (dochter van het hoofd der school, B.J. de Meij), Mina Ovaa Pdr., Ma de Visser, Mina Ovaa Wdr., Maatje Cevaal, Leintje Lijnse, Paulien Schout en Dina Machielse.

14. Op de eerste zaterdag in de maand augustus werd en wordt nog steeds in Ritthem de ring gestoken. Deze ringrijderij mocht zich ook vroeger in een grote belangstelling verheugen. Deze had plaats in de Dorpsstraat van Ritthem. Op de foto herkennen we links Adriana Roelse met Gerard Barendse aan haar hand. Laatstgenoemde is later onderwijzer in Arnhem geworden. Verder staan ook mevrouw W. de Pagter-Oste en Elizabeth de Visser-de Pagter op de foto. De vrouw met de kinderwagen is Leintje Cevaal. In deze kinderwagen ligt To Roelse, de huidige echtgenote van bode Machielse uit Ritthem. Verder herkennen we nog in het midden mevrouw Suzanna Koppejan-van de Velde. Haar man, de heer Koppejan, was destijds koster in de hervormde kerk. De thans achtennegentigjarige Koppejan verblijft momenteel in "Der Beede". Van de op de foto staande personen was het helaas niet mogelijk alle namen te achterhalen. Nagenoeg allen zijn nog in de Walcherse klederdracht gekleed.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek