Ritthem in oude ansichten deel 1

Ritthem in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Vlissingen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4443-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ritthem in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

IEUWE OORP. RIT"J:HEM

25. Hier kijken we in het zogenaamde "Nieuwe Dorp" van Ritthem. Vooraan poseren Cornelia en Jans Koppejan. Aehter hen zien we, van links naar reehts: Kee (Cornelia) Prinse, Fina Dubois en Koba Koppejan. De vrouw met de kruiwagen is Jans Labruyere, die was getrouwd met Frans Prinse. Ze haalde per kruiwagen brood bij de bakker op het dorp. In het huisje links op de foto woonde destijds Jan Hoebeke. In de Tweede Wereldoorlog is dit huisje helaas door het water weggespoeld. Ook de sloten aan weerszijden van de straatweg zijn in de loop der jaren gedempt. Deze opname werd in 1918 gemaakt.

26. Ter gelegenheid van het afseheid van ds, G. de Ru, op zondag 20 maart 1938, waarbij de samensteller van dit boekje ook aanwezig was, werd van de kerkeraad van de Hervormde Gemeente van Ritthem deze foto gemaakt. Staande kijken ons aan, van links naar reehts: de broeders A. Oste, A. de Wijze, A. Lijnse en W. Cevaal. Vooraan zitten: de broeders D. Boogaard, K. de Visser, ds. G. de Ru, J. Barentsen en M. Hoogesteger. Ds. De Ru vertrok toen naar AImen in de Aehterhoek. Deze foto werd genom en voor de kansel in de hervormde kerk van Ritthem, die tijdens de avonddiensten in de winter gasverlieh ring had.

27. Een fraaie opname van de korenmolen in Ritthem. Deze stellingkorenmolen kreeg het in de oorlogsjaren zwaar te verduren. Op 7 september 1944 werden namelijk de kap en de wieken door een orkaan weggeslagen, terwijl de inundatie van Walcheren in oktober 1944 verdere schade aanbracht. Hierna heeft de romp nog enkele jaren het landschap ontsierd, waarna deze in 1880 gebouwde molen in 1948 werd gesloopt. Voor Ritthem erg jammer. Thans wordt het dorpsbeeld alleen maar door de toren en de hervormde kerk beheerst. Tegen de natuurkrachten is men met opgewassen! De eerste molenaar was I. Leenhouts, waarna A.P. Salome van 1888 tot 1900 de molen beheerde. Van 1900 tot 1913 was l.A. Dubois molenaar, opgevolgd door l.A. Noordhoek (1913ยท1920). De laatste molenaar was C.M. Kleppe van 1920 tot 1944. Links staat de schuur voor paard en wagen van de molenaar. Daarvoor ontwaren we het varkenshok. Van deze molen is helaas niets meer over. Dit plaatje houdt de oude toestand levend!

28. Een kleine vijftig jaar geleden werd van groenteboer Adriaan Oste, die voor J.A. Oste uit Ritthem met de hondekar naar Vlissingen reed, deze opname gemaakt. Hij kijkt ons hier aan, staande naast zijn met twee honden bespannen groentewagentje. Links zien we de hond Max en reehts Bello. Duidelijk is op de voorzijde van de groentekar te lezen: "J.A. Oste, No.4. Ritthern". In het naburige Vlissingen werd de groente uitgevent. Later heeft de heer A. Oste een boerderij gehad. De heer Oste is een aantal jaren ouderling in de hervormde kerk geweest.

29. Op het land van Jacobus Huibregtse in Welzinge is men hier bezig met de inzaai van de akker. Dit had plaats met een zaaimachine, getrokken door twee paarden. Van links naar rechts kijken Jasper Roelse en Louw Dekker ons aan.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek