Ritthem in oude ansichten deel 1

Ritthem in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Vlissingen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4443-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ritthem in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

30. Vele ouderen uit Ritthem zullen zich de Koeienput, of zoals men gewoon was te zeggen de "Koeienpit", nog weI kunnen herinneren. Deze lag bij de Boomdijk die we op de achtergrond zien en waar de inmiddels gerooide bomen nog zijn te zien. De koeien waren van Joost Breel, de schoonvader van L. Cevaal. Deze put is in de loop der jaren gedempt. De Boomdijk was een binnendijk, die in geval van nood als waterkering diende. Een leuke herinnering aan vroegere tijden! De jongen op de voorgrond was de koeienwachter Ko Marijs van ,,'t Vlaggetje".

Z IDWATcoRI Go R TTHEM

I{ <;2JL :f L~ 1y~ 'r

31. Destijds bezat de commies van Ritthem een herberg, waar vooral op de zondagmiddagen veel bezoek kwam, niet alleen van de welgestelde Middelburgers en Viis singers, maar ook van de plattelandsbewoners, die gingen spelevaren (door het land rijden) en die daar kwamen om de inwendige mens te versterken. Dit gebouw, dat de naam droeg van "De Schoone Waardin", stond in de zogenaamde Zuidwatering. De wand van de gelagkamer was versierd met een schilderij, voorstellend een gezette Walcherse boerin, gekleed in de oude Walcherse dracht met "kaphoed" en de gouden naald. Het was een afbeelding van de vrouw van L. Barendse, die in de eerste twaalf jaar van de negentiende eeuw commies aan de Zuidwatering was. De heer B.I. de Koster had dit prachtige schilderij gemaakt. Links was de zogenaamde "uitspanning", waarbij de paarden in de schuur konden worden ondergebracht. Vooraan zien we de directiekamer. Rechts boven bevonden zich drie slaapkamers, terwijl aan de andere zijde het zogenaamde "meidenkamertje" was. De persoon met de fiets aan de hand is P.I. Cornelis uit Ritthem, wiens vader destijds ansichtkaarten van dit dorp verkocht.

32. Wanneer men in Ritthem verjaarde, en het was een kroonjaar, dan werd dit feestelijk gevierd. Zo werd in 1932 Mina van der Linde twintig jaar. Op de foto, die in dat jaar werd genomen voor de schuur van haar oom (van moederskant), Jan de Pagter, werd het gezelschap op de foto gezet. De jarige Mina van der Linde kijkt ons aan, met haar bloemen. Verder zitten, van links naar reehts: Anna van der Linde, Cor Kuzee, Marie de Pagter, Koos Goedhart, Ka de Pagter, Marie Schout, Ka Cevaal en Berra Schout, Allen dragen hier nog de Waleherse klederdraeht.

33. Een oud plaatje van een verdwenen gedeelte van Ritthern. Vroeger was namelijk achter de zogenaamde "Trekdijk" de haven van het naburige Middelburg. De trekdijk ligt rechts. Deze had aan de binnenzijde een betonnen muur, die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt als anti-tankwal tegen de geallieerden. Op de foto zien we op de voorgrond de vest van het voormalige fort Rammekens. Van links naar rechts zien we de boerderij van Izaak de Visser, Rammekensweg 130. De middelste boerderij was van Lein Cevaal, Hoogkamerseweg 129, terwijl we rechts de arbeiderswoning van Pieter Roelse ontwaren. Van de op de in 1931 (mogelijk 1932) genomen foto staande boerderijen en huizen, is ten gevolge van de inundatie door de Duitsers niets meer over. Op de voorgrond zien we een ouderwetse auto en wat kippen. Op de achtergrond zijn nog juist heel vaag de stadhuistoren en de Lange Jan van Middelburg zichtbaar. Van dit unieke plaatje gaat een weldadige rust uit! Duidelijk is in het midden een aantal korenschoven op het land te zien en rechts daarvan ontwaren we nog een zogenaamde "korenhoop". De schoven werden op elkaar gestapeld. In de winter dorste men dan het graan in de schuur op de "dorsvloer".

34. Ten zuidoosten van het dorpje Ritthem ligt het fort Rammekens. Rammekens was in vroeger jaren een kleine heerlijkheid. In 1547 werd met de bouw van het kasteel Rammekens begonnen, waarbij tijdens de bouw gebruik werd gemaakt van stenen afkomstig uit de vergane plaatsen van het verdronken land van Zuid-Beveland. De toegangspoort was versierd met blokwerk. Boven het jaartal is een mensenhoofd gebeiteld.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek