Ritthem in oude ansichten deel 1

Ritthem in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Vlissingen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4443-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ritthem in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

35. Op dit plaatje zien we het interieur van Rammekens. Vroeger hebben daar enkele huizen gestaan, die in de loop der jaren zijn afgebroken. Duidelijk is de trap te zien waarlangs men op de muur kon komen, vanwaar men een prachtig uitzicht had op de omgeving. Op de foto poseert de heer P.J. Cornelis, die op vijfenvijftigjarige leeftijd is overleden. Wanneer men destijds het fort Rammekens wilde bezichtigen, kon men bij landbouwer I. (Izaak) de Visser de sleutel afhalen. Deze sleutel had een respectabele lengte van niet minder dan vijfentwintig centimeter.

36. In de voormalige gemeentekamer te Ritthem hingen drie verschillende gravures van het fort Rammekens, die destijds door de hervormde predikant van Ritthem, ds. G.c. Boomer, aan de gemeente werden geschonken. Hier zien we er een van. We zien hier de inneming van Rammekens door de Geuzen op 4 augustus 1573. De vertaling van de in het Duits gestelde tekst luidt als voigt:

Rammekens, een zeer sterk nest Is de Vlissingers wet gelegen.

Toen dit van pro viand ontbloot werd, Bovendien ook weer-en kruitloos, Is daarbinnen de moed klein geweest, Opdat zij nu lif en goed Behielden, geven zij zich spoedig. Met dit huis in des Prinsen macht.

't Jaar onzes Heeren 1573-5 augustus.

37. In de buurt van Ritthem Iigt het fort Rammekens. Vroeger deed dit fort dienst als verdediging tegen de vijand. In de onmiddellijke omgeving zijn diverse geveehten geleverd. Nadat dit fort als vesting was opgeheven, heeft het nog enige tijd dienst gedaan als quarantaine en later als kruitmagazijn. Voor deze oude vesting lag in het Sloe het kruitsehip bij Rammekens, waarvan we hier een opname zien. Duidelijk is reehts van de linker vlag te lezen: "Ter herinnering aan ons verblijf te Rammekens". Op de reehter vlag is het woord "buskruit" gedeeltelijk ziehtbaar. Hoe de namen luiden van de vier personen op het kruitsehip, kon men ons helaas niet meedelen! Een leuk plaatje, dat de herinnering aan de vroegere bestemming levend houdt! Bekend is, dat ook politieagent I.H. Vink menigmaal op dit sehip de waeht heeft gehouden.

38. Evenals dat met vele andere gemeenten het geval was, werd ook de voormalige zelfstandige gemeente Ritthem bij de herindeling op 1 juli 1966 opgeheven. Het dorp Ritthem behoort momenteel tot de burgerlijke gemeente Vlissingen, onder het bestuur van burgemeester drs. Th.J. Westerhout, die op de Boulevard Evertsen nummer 16 woont. Op dit laatste plaatje zien we de gemeenteraad van Ritthem. Op de foto, die dateert van juni 1966, zien we van links naar rechts: W.J. Machielse (C.H. D.), J. de Lange (A.R.), W. Cevaal (C.H.U.), Johs. Cevaal (C.H.U.); deze was wethouder en is inmiddels overleden, burgemeester P. Danielse, W.J. Cevaal (C.H.U.; eveneens wethouder), Jac. Oste (C.H.U.) en H.K. Allaart (A.R.). Van 15 augustus 1966 tot 1 januari 1970 was de heer Danielse burgemeester van Kloetingc en tevens van ongeveer 1968 tot 1 januari 1970 waarnemend burgemeestervan Wilhelminadorp-Kattendijke. Mage deze laatste foto een aangename herinnering zijn aan de zelfstandigheid van de voormalige gemeente Ritthem.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek