Ritthem in oude ansichten deel 2

Ritthem in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Vlissingen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4444-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ritthem in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

5. Een bekend echtpaar, dat vooral de ouderen uit Ritthem zich nog wel kunnen herinneren, zien we op deze foto. Voor ons poseren mevrouw Ter Haar-Fabius en Pieter Willem ter Haar, die van 1931 tot 1939 burgemeester van het toen nog zelfstandige Ritthem is geweest. Later is dit echtpaar naar Doorn vertrokken.

6. Vroeger waren er op Walcheren diverse zogenaamde "vluchtbergen", waarop men bij eventuele overstromingen een veilig heenkomen had. Hier zien we zo'n vluchtberg bij boerderij "Berglust". We zien hier de zuidzijde van deze berg. Links poseert de tienjarige Jan J. de Meij (zoon van het hoofd der school, B.J. de Meij) en rechts kijkt P. Cevaal ons aan. Deze vluchtberg is tussen de jaren 1000 en 1100 opgeworpen. In de tijd van de afgravingen, omstreeks 1926, heeft men een nauwkeurig onderzoek ingesteld naar de samenstelling van deze vluchtberg, waarbij diverse belangrijke oudheidkundige voorwerpen werden ontdekt, zoals fragrnenten van handmolenstenen, een vuursteenknoI, beenderen van verschillende huisdieren en een aantal karolingische scherven, Tijdens de inundatie van Walcheren is een groot deel van deze vluchtberg weggespoeld.

7. Ongetwijfeid zullen de ouderen uit Ritthem de personen op dit plaatje nog weI herkennen: ds. Herman Andries ten Hove en Jantien ten Hove-Tirnrner met zoontje Kees op haar arm. Ds, Ten Hove werd op 15 juli 1887 te Elburg op de Veluwe geboren. Na zijn theologische stu die werd hij op zondag 5 september 1915 in zijn eerste gemeente Ritthem (classis Middelburg-ring Vlissingen) in het ambt bevestigd. Na op zondag 16 mei 1920 afscheid van de Hervormde Gemeente in Ritthem te hebben genom en, vertrok hij naar Schoonoord (classis Emmen-ring Odoom), waar hij de Hervormde Gemeente diende van 12 september 1920 tot 28 september 1923. Vanaf 5 oktober 1923 tot 1932 diende hij de Hervormde Gemeente van Musselkanaal (classis Winschoten-ring Stadskanaal). Op zondag 10 april 1932 verbond hij zich aan zijn vierde en tevens Iaatste gemeente Delfzijl (classis Appingedam-ring Delfzijl, thans ring Appingedam). Daar is hij op 29 januari 1941 plotseling overleden.

8. Het komt tegenwoordig bijna niet meer voor, dat de koeien met de hand worden gemolken. Maar op dit prachtige plaatje zien we dat nog wel. Marie van Keulen is hier bezig de koe te melken, gezeten op een zogenaamd "melkkrukje". Naast haar poseert haar toekomstige echtgenoot, Levinus Pouwer. Beiden zijn gekleed in de Walcherse klederdracht. Op de achtergrond ontwaren we boerderij "Fort Zoutman", gelegen in de buurt van Fort Rammekens. Links van de koe staan de bomen van de Boomdijk. Een zeer mooi plaatje, dat het melken van de koeien met de hand nog levend houdt,

9. Het is al weer heel wat jaren geleden, dat er in Ritthem een afdeling van de C.J.M.V. (Christelijke Jongemannen Vereeniging) bestond. We zien hier deze vereniging, de c.J.V. Prediker 12 : 1a uit Ritthem. Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: Kees de Visser, Louw van Keulen, Rinus van der Linde, Krijn Schout en Chris Schout. Op de middelste rij kijken ons aan: Willem de Visser, Izak Ovaa, Henk Janse, Piet Bree!, Joost Kwekkeboom en Joost Machielse. Vooraan zitten: David Boogaard Dzn., Jacobus Schout, Jan-Willern Machielse (voorzitter), Adriaan de Pagter en Willern Cevaal. Helaas is deze vereniging, wegens onvoldoende belangstelling, in de loop der jaren ontbonden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek