Ritthem in oude ansichten deel 2

Ritthem in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Vlissingen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4444-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ritthem in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

10. Van de boerderij in de nabijheid van Fort Rammekens werd destijds deze opname gemaakt. Voor de oude boerenwoning poseren, van links naar rechts: Pieternella de Visser, Izaak de Visser, Leintje de Visser-Cevaal, Christina de Visser en arbeider Pieter Pouwer met de zogenaamde "lange schrepel". Toon Lijnse houdt de teugels van de twee Zeeuwse werkpaarden in handen. Rechts kijkt Jan Schout ons aan. De samensteller van dit boekje heeft voor zijn vader weI eens boerenkleren op deze boerderij gebracht en dan mocht hij van de boer (of van de boerin) de lange sleutellenen om een kijkje in Fort Rammekens te nemen. Helaas is van deze prachtige boerderij niets meer over.

11. Een bekend gebouwtje in de buurt van de Turfhoek was herberg "Het Vlaggetje", waarin vooral de schippers nogal eens iets kwamen gebruiken. Vroeger kon men op een uithangbord het volgende rijmpje lezen:

In "t Vlaggetje alhier,

Verkoopt men koffie, thee en bier.

Dit gebouwtje is het laatst bewoond geweest door Jacobus Marijs. Op last van de Duitsers moest dit oude gedoetje worden afgebroken. Maar gelukkig houdt dit plaatje de oude toestand voor de Rittherners nog levend!

12. Twee plaatjes van een bekend predikant. Op het plaatje links poseert zittend mevrouw Jacoba Sophia Sundermeijer-van de Lind en naast haar kijkt ds. Cornelis Sundermeijer ons aan. Het predikantenechtpaar heeft voor deze gelegenheid de Walcherse kleding aangetrokken.

Rechts zien we dezelfde predikant in toga. Zo te zien heeft hij zo juist een huwelijk kerkelijk ingezegend. Het echtpaar Sundermeijer ligt op het kerkhofvan Ritthem begraven.

13. Hier zien we een opname van de Boorndijk in Ritthem, waarop we nog de door de bezetters gerooide bornen zien. Vooral in het voorjaar bood deze dijk, doordat de bornen weer groen werden, een prachtige gelegenheid voor een wandelingetje. Jammer, dat deze born en in de Tweede Wereldoorlog zijn verdwenen, omdat ze rnoesten dienen als palen die her en der op het land werden geplaatst, teneinde het landen van de geallieerde vliegtuigen tegen te gaan. Helaas zijn deze bomen ten onrechte gerooid, orndat de inundatie het begin was van de bevrijding van Walcheren.

14. In 1943 werd boerderij "Oud Erve" van landbouwer J. Breel ten gevolge van een bombardement dusdanig vemield, dat er van herstel geen sprake meer kon zijn. We zien hier wat er overbleefvan de eens zo schone boerderij. Ten gevolge van deze oorlogshandelingen werd mejuffrouw Johanna Breel ernstig gewond. Ze verloor haar linkerarm en een gedeelte van haar rechterhand.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek