Ritthem in oude ansichten deel 2

Ritthem in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Vlissingen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4444-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ritthem in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

20. Ret was altijd een erg leuk gezicht om de sehoolkinderen met de verenwagen "door het land te zien rijden", We zien hier een viertal van deze wagens, waarvan tijdens een rustpauze deze opname werd gemaakt. Ze zijn allemaal afkomstig uit Ritthem. Van links naar reehts zien we de verenwagen van Jan de Pagter, met de eigenaar als voerman. Links kijkt Marien Meijer ons aan en rechts poseert Catharina de Pagter Jdr. De tweede verenwagen behoorde aan Aarnoud de Pagter. Vervolgens zien we de verenwagens van Joost Breel en van Piet de Pagter (van Fort Zoutman). Ook dit behoort voorgoed tot het verleden. Dit plaatje houdt de oude toestand nog levend! De genoemde onderwijzeres op afbeelding 22 van Ritthem in oude ansiehten deell staat daar niet op de foto omdat ze toen nog niet aan de school was verbonden. Naast onderwijzer J. Lampert staat zijn echtgenote.

21. In 1923 werd van de klassen 3 en 4 van de christelijke school in Ritthem deze opname gemaakt. De Jeerlingen zitten netjes in hun ouderwetse schoolbanken naar de fotograaf te kijken. Op de achterste rij poseren, van links naar rechts: Piet Roelse, Jan van Keulen, Piet de Groot, Rinus Westdorp, Adriaan Cevaal, Piet Barentsen (zoontje van Marinus Barentsen, die van 1923 tot 1931 burgemeester van de gemeente Ritthern was), Adriaan Hoogesteger (later politieagent op het eiland Tholen), WIDem Machielse, Adriaan Oste, Gerard Hoebeke en Frans Schout. Vooraan kijken de meisjes ons aan. We zien, weer van links naar rechts: Anna van der Linde, Dina Dorlein, Tannetje Schout, Jans Hoebeke, Betje de Groot, Leintje Lijnse, Sina Lijnse, Antje Breel, Leintje Meijer, Pietje Schaut en Koos Goedhart. Op een na zijn alle meisjes in de Walcherse klederdracht gekJeed. Meester H.c.A. Varel, die de klassen 3 en 4 voor zijn rekening narn, staat helaas niet op de foto! Hij staat weI rechts afgebeeld op foto 21 van deell, waar zijn naam per abuis is weggelaten.

Ritthern

22. We kijken hier in het zogenaamde "Wegje" of, zoals men in Ritthem zei: ,,'t Wegje". Het is een heel oud plaatje, daterend van 1900. In het landarbeidershuisje woonde destijds Jacoba Verhage. Het schuurtje dat we op de foto zien, is in de loop der jaren afgebroken. Rechts staat de winkel van Ko Schout, annex cafe, waarin voorheen Bram de Pagter woonde. Ongetwijfeld zullen vooral de ouderen in Ritthern zich deze situatie nog wel kunnen herinneren! Waar is de tijd gebleven? Aan de voorzijde van "t Wegje lag 't Groentje, een driehoekig stukje grasveld. Op koninginnedag werden daarop teertonnetjes in brand gestoken als vreugdevuren.

23. In de zomer van 1915 werd van de eerste en tweede klas van de openbare lagere school in Ritthem deze opname gemaakt. Op dit leuke plaatje zitten de leerlingen netjes in de bank. Van links naar rechts, te beginnen van achteren, kijken ons aan: Leen Oste, Paulina Dekker, Stien de Visser Ldr., Leen Geuze, Stien de Visser Izdr., Bram Lijnse, Marie Weststrate, Koos Koppejan, Jane (Adriana) Marijs, Marie van Keulen, Ko Weststrate, Fransien de Pagter, Tannetje Koppejan, Willem Dekker en Bart de Meij (zoontje van schoolhoofd B.J. de Meij).

. DORPSTRAAT, RITTHEM-.

24. In 1918 werd van de Dorpsstraat in Ritthem deze fraaie opname gemaakt. Van links naar rechts kijken ons op de voorste rij aan: Izak Cornelis, zoon van de bakker, en Bart, Henk, Jan, Johannes en Marinus de Meij, zonen van het schoolhoofd. Rechts van de tweede boom ontwaren we de timmermanswinkel van A. Poelman. Wie de rneisjes en de persoon achter deze jongens zijn, kon men ons niet meedelen. Aileen Marinus de Meij draagt schoenen, de anderen poseren nog op klompen. In het eerste boekje staat bij afbeelding zeven abusievelijk Jan, Cornelis. Dit waren geen zoontjes van het schoolhoofd maar het kereltje heette Jan Comelis, zoon van bakker Cornelis uit de Dorpsstraat. Links staat op die bladzijde Leentje Geuze en achter Bart de Meij staat zijn broer Marinus.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek