Ritthem in oude ansichten deel 2

Ritthem in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Vlissingen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4444-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ritthem in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

25. Op 11 november 1923 vierde Martina Boogaard uit Ritthem haar twintigste verjaardag. Ter gelegenheid van dit kroonjaar werd bovenstaand p1aatje gemaakt. Op de bovenste rij kijken ons aan, van links naar reehts: Fina Sturm (thans woonaehtig in Goes), Marie Marijs, Martina Boogaard, Pietje Polderman en Keetje Polderman. Vooraan zitten Suzanna Joziasse en Johanna Breel. AIleen Fina Sturm draagt "burgerk1eding".

26. Toen koningin Wilhelmina op 31 augustus 1923 haar veertigste verjaardag vierde, werd dit Ieestelijk gevierd. Het hoogtepunt van het "Oranjefeest" was des rniddags een concert van het plaatselijk rnuziekkorps O.N.D.A. ("Oefening Na De Arbeid") in de Dorpsstraat. De klederdracht is momenteel helaas verdwenen. Nog slechts enkele vrouwcn boven de zestig jaar dragen deze oude Walcherse dracht nog. Ongetwijfeld zullen vooral de ouderen nog wei een aantal personen van dit plaatje herkennen. Het was niet rnogelijk, om aile namen te achterhalen en ze onder dit plaatje te zetten, in verband met de beschikbare p1aatsruimte. De rnuzikanten dragen hier nog burgerkleding.

27. Zoals dat op vele plaatsen het geval was, bestond er destijds ook in Ritthem een VrijwilIige Burgerwacht, die we hier op de foto zien. Op de achterste rij poseren, van links naar rechts: Klaas Allaart (die van 1904 tot 1923 burgemeester van Ritthem was), Adriaan W. Oste, Cornelis Koppejan, Dingenus Ruissen, Jan Meliefste, Jan Koole, Gabriel Bolier, Jaap Schout, Johannes de Visser, Mattheus Oste, Willem Cevaal, Willem Boogaard en Marinus Kwekkeboom. Op de voorste rij kijken ons gehurkt aan: Jan Koppejan, Andries Breel, bakker Pieter J. Cornelis, Steven van de Broeke, Jacobus D. Koppejan, Leunis Goedhart, timmerrnan Adriaan Poelman, Bram Marijs, Jan Oste, Jasper Roelse en tirnmennan Jacobus Roelse. Bijna allen presenteren het geweer!

28. Het is thans (1976) al weer meer dan vijftig jaar geleden dat deze foto in Ritthem werd gemaakt. Hier poseert Lein Cevaal met de bles Marie op de baan (men sprak in Ritthem altijd van de "baene") van het boerderijtje van Aarnoud Cevaal bij het Fort Rammekens. Deze boerderij was gelegen aan de Rammekensweg en is tijdens de inundatie in de Tweede Wereidooriog geheel verdwenen. Aileen de betonnen vioer van de zogenaamde "dorsvioer" uit de voormalige boerenschuur ligt er nog. Een prachtige opnarne, die de oude toestand van vroeger Ievend houdt! Jammer, dat deze prachtige Zeeuwse boerenpaarden zijn vervangen door trekkers.

29. De tijd waarin het land van de boer werd bewerkt met behulp van de stoere Zeeuwse werkpaarden, behoort helaas ook in Ritthem tot het verleden. In het voorjaar werd het land met de zogenaamde "egge" bewerkt, waarna de inzaai plaatsvond. Op de met twee paarden bespannen zaaimachine kijken Jacobus Schout en Izaak Cevaal ons aan. Achter de egge poseert Willem Cevaa1. Deze foto werd genom en op het land dat behoorde bij boerderij "Berglust".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek