Ritthem in oude ansichten deel 2

Ritthem in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Vlissingen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4444-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ritthem in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

35. In 1962 werd het driehonderdvijftigjarig bestaan van de Hervormde Gemeente van Ritthem herdacht. Ter gelegenheid van dit jubileum werd van een zestal predikanten, die de Hervormde Gemeente van Ritthem hebben gediend, deze opnarne gernaakt. Van links naar rechts kijken ons aan: ds. Herre Bartlema (29 mei 1938-26 september 1943), dr. Gerrit de Ru (10 april 1932-20 maart 1938), ds. Pieter Leonard Kiehl (19 maart 1911-27 juni 1915), ds. Johannes Christiaan Muller (2 oktober 1949-3 januari 1954), ds. Izaak Pieter Comelis van "t Hof (31 januari 1954-20 september 1959) en ds. J.e. Nennie (15 november 1959-16 augustus 1964).

36. Hier zien we nog een opnarne van het interieur van de kerk in Ritthem. Boven de kanseJ zien we een gedeelte van de tekst uit psalm 84 vers 12a. Aan weerszijden van de preekstoeJ hangen tekstborden, waarop de woorden uit Johannes 3 vers 16 zijn te lezen met daarboven het wapen van Welzinge (links) en de Hoofdsom der Wet uit Mattheus 22 vers 37 tot en met 40 met het wapen van Ritthem (rechts). De kerk wordt eJektrisch verlicht. In tegenstelling tot de vorige opname van het interieur siert hier slechts een koperen kroon met middenschip. In het middenschip hebben vroeger banken gestaan, die later door stoelen zijn vervangen. De ramen hebben gekleurd glas in lood. De twee grote borden zijn gemaakt door A. Poelman. De kronen zijn vlak na de restauratie vermaakt en doen thans met hun elektrische verlichting nog dienst in de kerk.

37. Vroeger hadden de zogenaamde "buitenplaatsen" op Walcheren veelal een grote toegangspoort, die kon worden afgesloten met een ijzeren toegangshek. We zien hier de arduinstenen toegangspoort tot de buitenplaats "Ter Linde", gelegen tussen Ritthem en Souburg. Op deze oude boerderij woonde destijds landbouwer Klaas Allaart, die van 1904 tot 1923 burgemeester van het toen nog zelfstandige Ritthem was. Helaas is het monumentale portiek in zijn geheel aan een Brusselse antiquair verkocht.

38. De voormalige gemeente Ritthem heeft in de loop der tijden niet minder dan vijftien burgemeesters gehad. Er was al die tijd natuurlijk ook een gemeenteraad. We zien hier een opname van deze gemeenteraad uit de tijd waarin Klaas Allaart burgemeester was (1904-1923). In 1921 werd deze opname gemaakt. Op de bovenste rij kijken ons aan, van links naar rechts: Hendrik Marinus van de Putte (A.R.), Piet de Pagter (CH.U., bewoner van boerderij "Fort Zoutman"), Marinus Barentsen (die later de opvolger werd van burgemeester Allaart, en wei van 1923 tot 1931; CR U.) en Cornelis Wisse (A.R.). Vooraan poseren: Abraham Cevaal (CH.U.), Willem Cevaal (C.RU., woonachtig op boerderij "De Karnemelkshoek", hij was tevens wethouder), burgemeester Klaas Allaart (CH.U., wonende op boerderij "Ter Linde"), Joost van Leersum (CR u., tevens kassier van de Cooperatieve Boerenleenbank) en Jan Meliefste (CRU., tevens wethouder). Een uniek plaatje, dat de herinnering aan de voormalige zelfstandige gemeente Ritthem levend houdt!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek