Rockanje in oude ansichten deel 1

Rockanje in oude ansichten deel 1

Auteur
:   H. van der Graaf
Gemeente
:   Westvoorne
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1100-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Rockanje in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Twee zinspreuken kwamen mij in de gedachte bij het zoeken, ordenen en beschrijven van de hier volgende serie oude ansichtkaarten.

De eerste is ontleend aan een ode op Rockanje, geschreven door een inwoner en waarin staat: "Wat mij betreft, blijft alles bij het oude". De tweede luidt: "Wie bouwt, breekt af" en ontstond, kijkende naar de bouw- en weilanden, die in de loop der jaren omgewerkt werden tot straten en woonblokken. De kernen der twee spreuken (behouden en veranderen) zijn in de praktijk onverenigbaar; misschien ontstaat juist daardoor (wanneer we prentbriefkaarten bekijken uit een tijd, die - achteraf zo rustig, gemoedelijk en oergenoeglijk lijkt) vaak een soort schuldgevoel, een gevoel van spijt, om alles wat we, al levende en bouwende, veranderen en teniet doen. Het verkeer ging niet sneller dan het paard wilde, de hamer op het aambeeld was het sterkste geluid dat de stilte verstoorde. Als de duisternis viel, was de straat stil en donker, en was er alleen nog een stukje huiselijk leven. De kom van Rockanje bestond tussen 1900 en 1930 uit de Dorpsweg, een weg van vierhonderd meter lengte, en omvatte het gemeentehuis, de kerk, de begraafplaats, wat winkels en cafés. Langs de Zeeweg was een schaarse bebouwing, die in de verlatenheid van de duinen overging. Het dorpsgebeuren speelde zich voornamelijk langs de Dorpsweg af en het is dan ook geen wonder, dat de meeste prentbriefkaarten deze weg als onderwerp hebben.

Naarmate de recreatie belangrijker wordt, ontstaat de behoefte aan foto's van het meer landelijke gebied en worden de Duinrand, de Duinzoom en de duinen als onderwerpen aan de serie toegevoegd. Een aparte plaats neemt het modderbad Walesteyn in. De exploitatie daarvan (1915-1918) bracht de vraag naar prentbriefkaarten mee, die dan ook vlot in de handel kwamen. De hervormde kerk is sporadisch onderwerp van de fotolens geweest. Het is, architectonisch gezien, geen mooi gebouw, maar het stond vooral niet centraal genoeg, om een fraai "prentje" te leveren. Tenslotte de mens. In een tijd, waarin fotograferen nog iets bijzonders was '- en zeer zeker in een dorp - had de straatfotograaf altijd veel bekijks. Vele volwassenen konden de verleiding niet weerstaan, om te poseren. Daarbij gingen in Rockanje de onderwijzer en de veldwachter voorop. Maar dank zij de vereeuwigde mensen is iets van de kleding (lange rokken, witte schorten, klompen en mutsen) bewaard gebleven. Een woord van dank is op zijn plaats aan een aantal oude Rockanjenaars, zonder wier geheugen vele feiten en namen niet hadden kunnen worden vermeld.

1. Gezicht van Middeldijk naar Dorpsweg rond 1904. Alles tussen Dorpsweg 39 en de Middeldijk is nog weiland; de watering is er nog. De vier woningen rechts zijn er nu nog, zij het enigszins verbouwd. De grote schuren rechts waren van de vlasboer Jan Snoey. Het hoge pand rechts, wel eens het ooievaarsnest genoemd, werd toen bewoond door kleermaker en barbier A. Eland.

2. Het kruispunt Dorpsweg-Middeldijk-Molendijk, gezien vanaf de Dorpsweg circa 1915. Rechts ziet u de van gemeentewege in 1911 gebouwde woning voor de dokter, met het ijzeren toegangshek op de brug, waarop "meester" Goudswaard poseert. De groep kinderen links staat op het aansluitingspunt van de Molendijk. Daarachter is de woning van Piet Manintveld zichtbaar, waar later, in 1925, de (tegenwoordige) winkel van Abr. Manintveld zou verrijzen. Let op de lantaarnpaal, de kleding van de kinderen en het deftige pak van de onderwijzer.

3. Het kruispunt Dorpsweg-Middeldijk-Molendijk, gezien vanaf de Middeldijk circa 1920. De manufacturenwinkel van Brandt, met links het woongedeelte, is er sinds 1914. Links de omstreeks 1937 gesloopte woning van W. Roelofs, elektricien en timmerman. Vóór hem was het een bij schuur van de grote boerderij van L. Boogert.

4. De Dorpsweg ter hoogte van de tegenwoordige Ft v. Eykstraat omstreeks 1912. Er is druk verkeer, want drie wagens met paarden passeren elkaar. Op de voorgrond de tilbury van dokter Groenewoud, die in 1911 gemeentegeneesheer werd. De woningen links, al zichtbaar op de kaart van rond 1904, zijn nu van dichtbij te zien, met de hoge stoep, het fraaie hek en de blinden voor de ramen. Let op de verscheidenheid van hoofddeksels van de vrouwen. De armmeester J. v: d. Linde woonde er.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek