Rockanje in oude ansichten deel 2

Rockanje in oude ansichten deel 2

Auteur
:   H. van der Graaf
Gemeente
:   Westvoorne
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1652-7
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Rockanje in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

Een tweede deeltje "Rockanje in oude ansichten", met foto's uit deze1fde periode als die van het eerste deeltje, namelijk van 1900 tot 1930.

Dank zij de medewerking van velen kon de collectie van de voormalige gemeente Rockanje aanmerkelijk worden uitgebreid. Voora1 het feit dat geen foto's of ansichten behoefden te worden afgestaan, maar nieuwe foto's konden worden gemaakt, heeft de bereidwilligheid tot meedoen duidelijk ten gunste bernvloed.

Ter wille van de overzichtelijkheid is in dit tweede deeltje de alfabetische volgorde van de wegnamen aangehouden, omdat, in tegenstelling tot het eerste deeltje, van vee1 meer wegen ansichtkaarten best onden.

Veel dank ben ik verschuldigd aan de heer F. van Rietschoten, gepensioneerd ambtenaar ter secretarie van Rockanje. Als geboren Rockanjenaar en als oudam btenaar van burgerzaken kon hij over vele personen op de foto's en van de be waning van woningen inlichtingen geven.

Het samenstellen van dit deeltje was een plezierig werk. Ik hoop dat de kijker-lezer er evenveel genoegen aan beleeft.

H. v.d. Graaf

1. Het kruispunt Dorpsweg-Vleerdamsedijk-Zeeweg omstreeks 1920. Een grote vlakte, nog niet verdeeld in rijbanen, opgesloten tussen trottoirbanden, WeI is er een lantaarnpaal, die blijkbaar voor het verkeer nog geen obstakel was. De school is al zeslokalig. De lantaarnpaal bevat een olielarnp, die werd gevuld en ontstoken door Klaas Schipper. Met een laddertje maakte hij een rondgang door het dorp langs aIle (maximaal zestien) palen. Het huisje links was bewoond door de weduwe Sponhof, later door P. de V ties sr.

2. Ret kruispunt Dorpsweg-Vleerdamsedijk-Zeeweg omstreeks 1916. Op de achtergrond links het huisje van vrachtrijder Jan van Dijk, rechts de woning die werd bewoond door Teunis Klasinus Groeneveld, huisschilder vanberoep. Later werd het bewoond door W. van Rietschoten. De namen van de vier afgebeelde personen zijn niet bekend.

3. De Dorpsweg, gezien van oost naar west. De jongste woningbouw hier is van 1924, zodat de foto van rond 1925 kan zijn.

School dorpsk orn 0., nie,

4. Nagenoeg hetzelfde plaatje als afbeelding 15 van het eerste deeltje. Het is aileen veel duidelijker. De boerderij en de woning aan het oosteinde ervan zijn nog gaaf. Het "midden op de weg poseren" is nog mogelijk door de rust die er toen nog heerste in het dorp. De foto is uit omstreeks 1910, maar in 1923 was het nog niet anders.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek