Roermond in oude ansichten

Roermond in oude ansichten

Auteur
:   Baron J.G.F.M.G. van Hövell tot Westerflier
Gemeente
:   Roermond
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4006-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Roermond in oude ansichten'

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

Ook deze interieurfoto van het stadhuis doet oude herinneringen opleven. Het vroegere secretarievertrek dient thans als kamer voor het College van Burgemeester en Wethouders, elke maandag in vergadering bijeen.

'/. ~

/' !

93

94

In juni 1868 yond een historische optocht plaats, Maar daarom aIleen wordt dit plaatje niet vertoond. I nteressant is dat de foto genomen werd vanaf de noordzijde van de markt, hetgeen niet veel voorkomt. Oat zich aan de zuidkant nog een middeleeuwse bebouwing gehandhaafd had bewijst het pand uiterst rechts. Vanaf de Varkensmarkt zijn goed herkenbaar het pand Van Waegeningh dat vroeger De Beurs heette, pand Op de Coul, verder de Vleeshal, Andriessen, het pand Heynen en tenslotte het stadhuis voor de restauratie.

Ging men de Swalmerstraat in dan kreeg men een beeld zoals het zich grotendeels nog aan ons voordoet. Het gebouw rechts herbergde toen nog niet het gemeentearchief maar was de ambtswoning van de burgemeester. Daarvoor was in dit pand gevestigd het bekende bankiershuis Schmasen en Nacken.

Roermond

Swalmerstraat

De Swalmerstraat doorwandelend wordt nu nog het oog getroffen door een groot gebouw: het priesterseminarie van het bisdom Roermond. In 1841 opgericht door Mgr. Paredis, werd vorig jaar deze opleiding verplaatst naar Heerlen. Zoals het gebouw zich heden voordoet ziet men de hernieuwing die onder leiding van Ir. Franssen in 1923 tot stand kwam. De oude toestand laat de foto zien. Even aandacht voor de pomp met het putbeeld van de H. Bruno, stichter der Kartuizers.

Na bij de ingang van het seminarie de drempelvrees overwonnen te hebben vinden wij daarachter herinneringen aan een oud klooster, dat der Kartuizers, gesticht in 1376. Tot aan hun opheffing in 1783 hebben de monniken daar geleefd. Zij kenden in de 18de eeuw ook een materiele bloei getuige de vernieuwingen in barokstijl die de ansicht te zien geeft.

97

~oermond - Swalmerstraat mel priester Seminarie

Het laatste stuk van de Swalmerstraat. De ansieht heeft links een aantal pandjes vastgelegd waarvan de atbraak een lelijke open ruimte heeft aehtergelaten. Het hoogste gebouw links functioneert thans als muzieksehool. Eertijds was her het woonhuis van burgemeester Beerenbroek die het in 1853 liet bouwen. Gelieve zijn naam niet te verwarren met die der familie Jhr. Ruys de Beerenbrouck , op Swalmerstraat 13 woonaehtig geweest zijnde. Daar is eengedenksteen aangebraeht.

Roermond. - Steegstraat,

Het opschrift geeft al aan waar wij nu zijn. Rechts is de entree tot de Venlose Poort. Het hoekhuis met de grate poort be staat niet meer. Het werd in de dertiger jaren door een nieuw vervangen. Rechts van het bakkerskarretje staat de hardstenen Nepornucenuspornp met er bovenop het beeld van deze heiJige. De pomp, daterende uit J 75 I , is overgebracht naar het Munsterplein. Dus naar een plaats waar hij fraai staat, maar niet thuis hoort.

99

100

Komende vanuit de Steegstraat zag men tot 1907 een poort met gebeeldhouwde wapens in een ringmuur, Daarachter lag in vervallen toe stand de voogdij, of weI de woning van de stadsvoogd. Dit gebouw dateert uit 1400. De voorganger ervan stond op het Buitenop. De foto toont v.l.n.r. een wand van het klooster der Ursulinen, dan de voogdij met kapelletje en rechts een glimp van de kerk van het seminarie. De person en op de foto: Thei Willems, vrachtondernerner, en de kinderen Voestermans. Het geheel werd met de ringmuur in J 907 afgebroken.

Zo zag in 1899 de tekenaar G. H ustinx het pensionaat St.-U rsula. En zo be staat het gedeeltelijk nog. Om de situatie duidelijk te maken: rechts moet men zich de Godsweerderstraat denken, achter het lange gebouw in het midden de Voogdijstraat. Vooraan en verder naar links zijn de latere schoolgebouwen langs de Begijnhofstraat gekomen.

101

Sa..e a manger.

Pt~sio'r.a· Sre. Grs:;,e. 1{:;e Voogdy, Ruremonc!t

Als pensionaat fungeert Sr-Ursula sinds kort niet meer. Opgericht in 1853 had de kostschool tot 1914 een internationale faam. De pensionaires bestonden zelfs op bepaalde ogenblikken voor het grootste deel uit Engelse, Franse, Duitse en Belgische meisjes. Toen in 1903 het 50jarig bestaan gevierd werd zag de eetzaal er feesteliik uit!

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek