Roermond in oude ansichten

Roermond in oude ansichten

Auteur
:   Baron J.G.F.M.G. van Hövell tot Westerflier
Gemeente
:   Roermond
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4006-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Roermond in oude ansichten'

<<  |  <  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  >  |  >>

Pensionaat St.-Louis, hier in 1854 geopend doch als instelling in 1914 naar Amersfoort verhuisd, had eveneens naam in den Jande. Op de voorgrond de Lindanusstraat, de zijstraat rechts heette toen nog Carmelitessenstraat. Eerst sinds 1934 werd dit gedeelte ook Voogdijstraat genoemd.

Pensionaat se, Louis - Roerrnoud.

;<;: ?? ,-l..a.t.-~>ct1!&.')Or"'O'l''''~_:'''' ???? ~OSlS

104

Dit plaatje vertoont geen leerlingen meer van St.-Louis. De "Kleinen" die u hier ziet standen onder leiding van de Vereniging Opvoedings- en Ambachtsgesticht St-Joseph, in de volksmond Sint Joep genoemd. Dit gesticht, aanvankelijk ondergebracht op het Buitenop, kwam sinds 1915 in de gebouwen van St-Louis, Achter het hek van de speelplaats ziet men het badhuis en de wasinrichting en daar achter moet dan weer de Bethlehernstraat liggen. Huize Sr-Joep wordt sinds 1946 beheerd door de Broeders van de Christelijke Scholen.

We wandelen nu de H. Geeststraat in. Links de hoek van de Pollartstraat, rechts die van de Lindanusstraat, toen nog geheten Hegstraat. De pomp links behoorde tot de Munsterput. Zij stond voor de winkeliers in koloniale waren, tevens herbergiers, de Gebr. Hovens. Aan dezelfde kant woonde banketbakker Rayrnann, te herkennen aan het bord hofleveran-

cier boven de ingang. 105

Hciligcn Gcest straat, Roermond.

106

In dezelfde H. Geeststraat - zo genoemd omdat daar tot 1821 een kerk heeft gestaan gewijd aan de H. Geest - is nog meer te zien. Links het expeditiekantoor van Van Gend en Loos. Voor de dienstwagen (met bolhoed en snor) de directeur van de expeditie L. Cornelis, tevens lid van de gemeenteraad en van de Flarussen. Bovendien was hij bekend als bezitter van veel honden, getuige het volgende lied: .Kiek dao kump de biesjop, dao kump de biesjop, dao kump de biesjop van Remunj, en Come lis mit zien hunj."

Schoenmaeersrraat

Uit-/C. x. J. Boon, .IU'lt. 7

In de Schoenmakersstraat. Het gebouw met de vlag uit op de achtergrond is te herkennen als het modehuis Gebrs. van Erp op de hoek Varkensrnarkt-Bergstraat. In de huizenrij links het toenmalige bankgebouw der Geldersche Crediet Vereeniging, later - in de twintiger jarenkwam hier de Ned. Handelsmaatschappij. In de hoekpanden op de voorgrond: links de zaadhandel H. Jeurissen en rechts die voor huishoudelijke artikelen van L. Meisters-Utens,

107

7

108

Een wandeling door oud-Roermond bracht u vanzelf in aanraking met enkele stadstypen. Hier ziet u Mutter Steinbach voor de zaak Wassenberg op de Steenweg. Welke vakman kent niet het door W. F. H. Wassenberg geschreven boek Gids voor de banketbakker? De pui met zonnescherm is de boekdrukkerij H. Timmermans. Geheel links nog vagelijk te zien een pomp behorende tot de St.-Sebastianusput. Op Steenweg 12 yond men de boterwinkelier H. M. van Haaren. Het volgende versje sloeg op zijn kunst in boter de Munsterkerk te imiteren tot I m. hoogte: "bie Verhare bie Verhare, kos de botter 40 cent, en waat zal det lekker sjmake, wo ze de Munsterkirk van make."

Een ander type was Kobus Kakke. Hij verdiende hoofdzakelijk zijn kost met het doen van aile mogelijke boodschappen. Ook stond h.ij daarvoor steeds aan het station tegen het uur van de aankomst der treinen. Hier is Kobus op de Veldstraat ter plaatse van het voormalige cafe Knops. Eens zag men hem te Asselt waar hij tijdens een fancy-fair een eigen tentje had: "La Bella Cobesca". "Niemand zeggen dat ik hier zit" was zijn droog commentaar voor degenen die gehoopt hadden een Spaanse schoonheid aan te treffen!

Hoe vergroeid de stadstypen waren met de Roermondse bevolking moge blijken uit het feit dat vele van hen op een schilderij zijn vastgelegd. Zo hebben wij portretten van Mieke Tip Tip, Corretje en Bertus de Cour. Bertus - de echtgenoot van Gekke Fien - was ook lantaarnopsteker. Het verhaal wil dat hij een al te trage coiffeur plotseling verliet, half geknipt, orndat de inmiddels ondergaande zon hem deed vrezen te laat te komen bij zijn avondwerk.

,~l11IlS ters tr aat

Cit.,:. ;. J -. tkM>ll.:n~l. _ ;;

De belangstelling voor de stadstypen bracht ons tijdelijk op dwaalwegen. Terug naar de hoek Schoenmakersstraat. Vandaar kijken wij in de Munsterstraat, Het hoekpand met balkon was de zaak van Antje Rouleau. Ondeugende kinderen bestelden bij haar steeds "snorrezaad". Dit was een plagerij want Antje zelfhad veellast van dons boven de lippen. In het stadsbeeld missen wij thans node het pand van Jules Breukers, dat in de oorlog verwoest werd, Munsterstraat 4, en nog steeds niet werd opgebouwd.

III

112

Een intermezzo achter die gevel. Afscheid van Mr. A. Kuypers, directeur der Geldersche Crediet Vereeniging, gevestigd in de Schoenmakersstraat. Het personeel is hier verenigd, mede de procuratiehouder van de bank, de H eer Gompertz. H ij bewoonde in 1920 met zijn moeder, de weduwe Gompertz, het genoemde pand. Zittend: W. Brernmers, Mr. A. Kuypers, A. Scaf. Staande: Jac. Heuts, Mej. Betsie Povel, J. Lichtenberg, J. Zeevenhoven, E. A. C. van Elven, Alberts, Mej. Torna, H. Vincken, Scaf jr., Mej. A. Bronckhorst, Gompertz.

<<  |  <  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek