Roermond in oude ansichten

Roermond in oude ansichten

Auteur
:   Baron J.G.F.M.G. van Hövell tot Westerflier
Gemeente
:   Roermond
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4006-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Roermond in oude ansichten'

<<  |  <  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  >  |  >>

Je2J1i£'~'lstrallL :It'. ~. J. J;S,.NQ ?? ~:u.t. . be

Kijkje in de Jezuitenstraat, Links het putbeeld van de H. Geest en schuin er tegenover de ijzeren pomp van die naam. Het hoekhuis rechts werd bewoond door de koperslager H. van den Bongaert, in onze tijd de drukkerij Lichtenberg. Links wederom Utens. Verderop in de straat - huis met balkon - het geboortehuis van de schrijver-dichter Emile Seipgens, Naderhand was hier gevestigd de brouwerij Mackina. Nog verder het achtererf van het stadhuis, waarover zo dadelijk.

J 13

De toegang tot de Biggenmarkt in de Jezuitenstraat. Eertijds een schilderachtig plekje dat ook toeristisch bekend was. Veel charme is hier verloren gegaan door de uitbreiding der adrninistratiekantoren van het stadhuis. Over is nog het pandje rechts en het uitzicht op de oude gevels op de achtergrond met ankerjaartal 1666. Het zou niet zo veel moeite kosten door restauratie de oude sfeer terug te brengen. Maar om onnaspeurlijke redenen ontbreekt hier elk initiatief.

,..

...?

P. lrt tr,

Zoals de ansicht het aanduidt is dit inderdaad een deel van de Pollartstraat. Rechts de hardstenen poort en hekwerk van het Paleis van Justitie waarvan een der vleugels te zien is. Op de achtergrond aan dezelfde kant het pensionaat St.-Louis, later huize St.-Joep. Op de hoek van de Lindanusstraat-H. Geeststraat links de societeit Eensgezindheid. Deze was tevoren gevestigd in de Neerstraat.

II)

116

Hoe landelijk het kon zijn achter een muur in de Pollartstraat en welk een oase van rust bestond, zelfs in het oudste stadsgedeelte, bewijst de hierbij gaande kiek. Men ziet de boerderij van het Louisapension of wei het Godshuis. Door de enorme uitbreiding van dit instituut als bejaardenhuis, werd deze tuin volgebouwd en de boerderij in 1964 afgebroken. Op de achtergrond nog even een beeld van het Paleis van Justitie, voor de Franse revolutie Bisschoppelijk Paleis.

Ro-efmond

.'

Bagijnenhofje

Het Begijnhof gezien vanuit het westen. Werd in de Franse tijd de kapel daar al afgebroken, de huisjes hielden stand tot in het begin dezer eeuw. De eerste sneuvelden bij de sanering in 1907. De gebouwen rechts hebben die sanering overleefd. Maar ook deze moesten het veld ruimen voor de nieuwe Paredisschool (gebouwd in 1932). Op deze dus historische foto zijn nog te zien de St.-Beggapornp en in de verte het huis Strens - tegenwoordig Nollen aan de Godsweerdersingel. Het Begijnhof was de bakermat van veel orgeldraaiers alsmede van enkele stadstypen.

117

t·',t..;. , ..?. Ju IU, ~ ??? ·11 ???? ~,

118

Een volksoploop veroorzaakte deze foto. Op de achtergrond de Munsterkerk. In het huis ervoor woonde de smid Wolfs, bekend ook als worstelaar. H ij stierf tijdens de .griepepidemie die van 1918-1919 ook te Roermond heerste. Links vooraan een devotiekapelletje behorende bij de St.-Augustinusput die zich beyond om de hoek in de Schoolstraat. De rechter zijstraat is de Eiermarkt. Het gesausde huis rechts vooraan be staat niet meer sinds de verbreding van de straat in 1907.

Roennond Loulsa-hals (Munsterpleiu')

Het Godshuis. Aanvankelijk een paleis voor de gouverneur (Prinsenhof), thans bejaardenhuis. Dankzij de stichting van freule Louise de Pollart, was het ook mogelijk zieken te verplegen. Sinds het midden der vorige eeuw tot het jaar 1931, toen het St.-Laurenriusziekenhuis tot stand kwam, fungeerde het Louisaziekenhuis als zodanig. Daarnaast kende men de verpleeginrichting van de paters Camillianen op de Willem I I singel en de protestantse ziekeninrichting in de Frans Douvenstraat.

119

Vrouwenzaal.

120

Hoe patienten ondergebracht werden in het Louisaziekenhuis vertelt ons dit plaatje. De prachtige schouw verraadt dat de lokalen aanvankelijk een andere bestemming hadden. Sinds 1914 beschikte men in dit ziekenhuis over een chirurg, Duquesne, een vrijgezel. Eenmaal aan het werk , wist hij niet van ophouden!

Uu.:. :'. J. Bccu, AQlst. - ':jl

,-,

:,.~ "'~llh'h

Voor we de N eerstraat doorwandelen een blik in de Brugstraat (= straat vcerende naar de Stenen Brug en dus naar de voorstad St-Jacob). Links het gotische huis. Rechts op he! zonnescherm: L. Goudsmit. Deze koopman in manufacturen is de grondlegger van he! thans nog bestaande bedrijf. Een groot aantal leden van deze farnilie heeft de laatste oorlog niet overleefd.

121

Nog een gotisch huis, aan weinig Roermondenaren bekend. Het staat in de Luifelstraat. De fotograaf maakte gebruik van de gelegenheid dat het oude pand van Daniel Egger, geheten De Stad Amsterdam, plaats moest maken voor een nieuw modemagazijn.

<<  |  <  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek