Roermond in oude ansichten

Roermond in oude ansichten

Auteur
:   Baron J.G.F.M.G. van Hövell tot Westerflier
Gemeente
:   Roermond
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4006-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Roermond in oude ansichten'

<<  |  <  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  >  |  >>

Aan het vaarwater de Roer ontstond oudtijds de eerste schippersbuurt. Sinterklaas was hun patroon. Oat het steegje hier derhalve het St.Nicolaasstraatje genoemd zou worden, wekt geen verwondering. Nog minder dat het plaatselijk cafe Beaumont toen de naam droeg van deze patroonheilige. Boven de deur het desbetreffende St.-Nicolaasbord. Zie uitspringend pand, De pittoreske armlantaarn rechts was bevestigd aan de zijwand van het huidige hotel Kraanpoort.

Roermond

Marktst,.aat.

Vitg. N. ~. Soon. Amsterdam.

124

Oit gezicht op de Marktstraat 100nt aan dat het huis Loven voorheen een snelpersdrukkerij herbergde. Steeds kledingmagazijn was het pand Egger aan he! eind van de Marktstraat. Aan de spits van de kathedraal is te zien, dat de foto gemaakt is voor I n I.

Dit is dan de Neerstraat. Zij begint zo te heten vanaf de Brugstraat. Rechts het fameuze Hotel Lion d'Or dat onlangs in zijn oude glorie herrees. Voor de opkomst van het Munsterhotel was dit het beste hotel van de stad en telde bekende bezoekers (o.a, Koning Willem II). Een stoere pomp van de St.-Michielsput markeerde het voorpJein. De staak erachter is het onderstuk van een metershoge telegraafpaal.

125

126

De grate sacramentsprocessie trekt over de Neerstraat. De Heer G. Stark leidt het zangkoor. V.r.n.l. ziet men kunsthandel Grcels, daarnaast het huis De Vier Werelddelen, gesloopt in 1935. Bet eerstvolgende huis met de vlag is dat van bakker Cillekens-Korner. lets verderop, het huis met de puntgevel, ligt het geboortehuis van de dichter Kueb Korner. Cafe Centraal kreeg een andere bestemming en ging over aan de Stroomverkoopmij., nu de PLEM. Geheel links de nog niet gesloopte hoek van de Molenstraat.

Op 3 oktober 1926 speelde zich op de Neerstraat een drama af. Het Hotel Kissels brand de op een zondagmorgen uit, waarbij twee kinderen van de eigenaar omkwamen. Na de oorlog verplaatste zich het Hotel Kissels naar de Venloseweg en betrok daar het grate pand huize Ernst Casimir.

" ~. ') L. 1' ??

:IIind~rlir()~derd~tra"t met Protest. Kork, Roermond.

Het kruisbeeld te Roermond dat al een rol speelde in het leven van Joanna van Randerath, een "geestelijke dochter" uit de 17de eeuw, wordt wei eens het kruisbeeld van de Neerstraat genoemd. In feite staat het in de Minderbroedersstraat. Daarachter de voormalige kerk der Minderbroeders, vandaar de naarn der straat. Nu kerk voor de Ned. Hervormden. Dankzij Dr. Pierre Cuypers is dit monumentale gebouw voor sloop behoed en in 1905 onder zijn leiding gerestaureerd.

Ook op de hoek Zwartbroekstraat-Bakkerstraar, maar wat verscholen, staat een oud kerkgebouw. Het is de 15de eeuwse kapel van de Beggarden, een convent van rnannen die leefden volgens de regel van de derde orde van Si-Franciscus. Hun opvolgsters waren de zusters van Maria Wee tot 1783. Daarna en tot in deze eeuw heeft de kapel gediend als zoutziederij. De naam Bakkerstraat zou niet ontleend zijn aan het beroep der bakkers, maar een verbastering zijn van Beggardenstraat.

Z 711<Zr toroesstraat

130

Vanuit het plein kijken we terug de Zwartbroekstraat in. In de verte de voormalige Minderbroederskerk. Dichterbij links de pomp van de O.L.Vr. Zwartbroekput. Aan de rechterzijde het hotel en restaurant van de weduwe Straatmans, met fameuze keuken. Het huis met het hoge dak was de bakkerij van Houwen.

Vanuit het Zwartbroekplein bestaat de gelegenheid even de Schuitenberg in te wandelen. Heel in de verte de bomen van het Munsterplein. Voor ons de brede Schuitenberg die opeens versmalt bij het nog bestaande hoekhuis in het midden van de foto. Merkwaardig is dat vier eeuwen geleden deze1fde situatie bestond; reeds op de plattegrond van Jacob van Deventer, die dateert uit 1554, is die markante hoek onmiddellijk herkenbaar.

131

De tekst op deze foto, voorstellende de Kapellerpoort, was van misleidende aard. De Amsterdamse uitgever liet er boven drukken Graaf Ottostraat. Er heeft inderdaad (van 18841907) een Graaf Ottostraat bestaan. Maar de naam op zijn Roermonds uitgesproken gaf zulk een banale associatie dat men zich in 1907 haastte er officieel Pieter Cuypersstraat van te maken. De toegang tot deze straat bevindt zich links op de foto, ter plaatse van de fietser.

<<  |  <  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek