Roermond in oude ansichten

Roermond in oude ansichten

Auteur
:   Baron J.G.F.M.G. van Hövell tot Westerflier
Gemeente
:   Roermond
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4006-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Roermond in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Roermond

H'~ nan de vctens.

Nogmaals het boerderijtje Hawinkels voor het in 1943 werd verwoest. De foto bewijst dat de demping, op zich wel nuttig, de sfeer ter plaatse noodlottig is geworden.

13

14

Ook deze foto houdt een herinnering vast. Het is het niet meer bestaande landhuis aan de Molenweg dat ten onrechte de naam Wittenberg gedragen heeft. Waarom zie volgende afbeelding. Het pand werd o.m, bewoond door de families Vas de Wael en van Rijckevorsel.

De herenboerderij op deze foto droeg vanouds de naam Wittenberg. Zij is, evenals het huis op de vorige foto, gesloopt. Het gebouw moet naar de stijl te oordelen, dagtekenen uit het einde del' 17de eeuw. Aan de overzijde van de Minderbroederssingel heeft een modern woonhuis de oude naam Wittenberg overgenomen.

16

Met de Roer mee, stadwaarts. De Stenen Brug of Maria Theresiabrug op de voorgrond. Dat de foto genomen is na 192 I is af te leiden uit het silhouet van de kathedrale toren. Tot aan de brand van 1892 vertoonde deze een barokke, daarna tot 192 I een langgerekte neogotische spits, die toen afwaaide. De afgeknotte spits zoals op de foto beheerste het stadsbeeld tot 1945.

De Roer bij Rocrmond.

--

--

Gezicht op het Buitenop, genomen vanaf de Stenen Brug. Sinds de oorlog is het stadsbeeld hier gedeeltelijk veranderd. De gashouder is verhuisd naar de Venloseweg. Het huis Jambroers (links) viel met het witte huisje daarnaast ten offer aan artilleriebeschieting en kwam daarna in verval. De panden waarin Roermonds bekende kopersmid Claessens woont en werkt hielden echter stand.

17

Hier de verdwenen huizengroep van nabij.

De overstromingen van de Roer, mede ten gevolge van de Maas, zijn de eeuwen door rampen geworden. Hier een beeld uit 1880; de plaats behoeft niet verder aangeduid te worden. Let op de fraaie barokke spits van de kathedraal en de topgevels van de achterzijde del' huizen Kraanpoortstraat. Het hoge pand links onder de kathedraaltoren herbergde de Societeit Amicitia. Daarnaast - nog juist op het droge - het kooldragershuisje, inmiddels gesloopt.

19

Hetzelfde jaar; de Brugstraat. Een rnerkwaardige foto vooral door de afbeelding van het rechter hoekhuis, een specifiek gotisch huis, dat gesloopt werd. Op die plaats staat nu cafe Hofman. De eigenaar van dit cafe heeft naam gemaakt door het redden van talrijke drenkelingen uit de Roer.

Ook de jaarwisseling 1925-1926 is berucht geworden. I n de Neerstraat wordt met bootjes gevaren. De producten van bakker Loven waren aileen via een loopplank op kisten te verkrijgen. Helaas is van het huis de barokke gevel door oorlogsgeweld verwoest. Naast de bakkerij, de stoffenwinkel Schreinemakers. Hier werd geboren Prof. Dr. Schreinemakers (1864-1945), naar wie een straat werd genoemd in Roermond.

21

22

N iet aileen de oude stadsdelen langs de Roer, ook de buitenijen kregen de overdaad aan water mee. Kasteel Hattem leek een waterburcht geworden. Ook 1926.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek