Roermond in oude ansichten

Roermond in oude ansichten

Auteur
:   Baron J.G.F.M.G. van Hövell tot Westerflier
Gemeente
:   Roermond
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4006-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Roermond in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

11 1'1'".' ~

Opeens bevinden wij ons - na de Roer en naar capriolen gevolgd te hebben - aan de Hornse zijde van de Maas. Links een herberg. Ook de Hornerweg, toen nog een k iezelweg, doet landelijk aan. Aan het einde van de allee tekenen zich reeds de contouren af van de Maasbrug, waarover dadeJijk meer. Eerst de Weerd in.

23

Roermondsche Weerd.

24

Een schouwspel dat de moderne mens verrassend aandoet. Herders en een schapenkudde in de Weerd. Oat ook oostelijk van de stad schapen gehouden werden bewijst de Herderstraat. Zij herinnertaan een herder die bij de Kapel in 't Zand het wonderbare mariabeeldje in de put ontdekte.Tn vroeger eeuwen was Roermond een lakenstad, dat betekent dat de stad leefde van wolhandel en van fabricage van wollen stoffen. Het vollen gebeurde op de watermolens aan de Roer.

Beugelen bij Barten in de Weerd is steeds een begrip geweest. Een foto uit het jaar 1890. Met dit beugelen besloot muzikaal Roermond toen een landelijk muziekfeest.

25

Jlaa~brug - Roermond.) 7 -''-<'/. ~~~~,,_ .?..?.. A_.?f. 7_'~

,

26

Aan de maasoverkant was nog meer te bel even. Welke oud-Roermondenaar herinnert zich niet het zitje bij Wijnhoven? Hij was dan uit en toch dicht bij huis want tussen Wijnhoven en de stad was sinds 1867 de maasbrug tot stand gekomen.

In de tuin van Wijnhoven zal de stadspolitiek het onderwerp van gesprek geweest zijn. Aileen voor mannen: immers de echtgenote is maar gaan wandelen, zie de achtergelaten dameshoed. Er is natuurlijk nag een verklaring mogelijk: mevrouw maakte de foto en wilde daarbij niet door haar strooien hoofddeksel gehinderd worden.

27

28

Gezicht op Roermond voor 1921. Niets klopt meer met het huidige stadsbeeld. De "kippenren' (oneerbiedige benaming voor de ijzeren brug uit 1867) werd sinds 1962 door een mod erne van beton vervangen. De gashouder werd verplaatst naar de Venloseweg. Ook de elektrische centrale sinds 19 I 3 in het gebouw links gehuisvest, bestaat niet meer. N och als stroomleverancier, noch als gebouw. Het gebouw ging ten gronde op het einde van wereldoorlog II: de stroomleverantie geschiedt thans door de PLEM en wordt gedistribueerd door middel van het hoofdschakelstation op de Willem-II singel,

De maasbrug gezien vanaf de stadszijde. Deze brug hield stand tot 10 mei 1940 toen de Nederlandse genie een der bogen in de lucht deed vliegen. Na reparatie door de Duitsers was zij voortdurend het doelwit van geallieerde bombardementen. De nieuwe werd door het rijk gebouwd op pijlers meer zuidwaarts gelegen. Links en rechts tolhuisjes. De stad had namelijk het recht van aile verkeer tol te eisen, tel' compensatie voor het feit dat zij de de brug in 1867 uit eigen middelen gebouwd had.

29

30

Na het bruggeld betaald te hebben kon men de Maas oversteken, echter met de duidelijke waarschuwing "stapvoets rijden". Het smalspoor van de L TM rechts diende voor de stoomtram die sinds 1915 langs Horn naar Kessenich reed en ook verbinding gaf op Meyel-Deurne sinds 1921. De stoomtram en de maaskanalisatie rand 1926 hebben het huidige niveau van de Wilhelminasingel op hun geweten. Doordat namelijk de Maas bevaarbaar werd voor schepen tot 2000 ton moest de brug verhoogd worden. Ten gevolge van de hogere brug diende de opritten ten behoeve van de tram aangepast te worden.

De Rattentoren: restant van het 20-tal vestingtorens die de stad in de middeleeuwen bezat. Opvallend is het niveauverschil met de huidige WilhelminasingeI. Waartoe de terreinverhoging diende werd al vermeld. Op de achtergrond o.m. het Opvoedings- en Ambachtsgesticht St.Joseph. Op deze plaats thans het NAO-gebouw en dat van de gemeentelijke energiebedrijven.

Rattentoren-Buitenop, Rcermond

?la-n _ll d~n2kJzt',/ qfJ,lllbnd'lfuz.r.l. ;/J.Kun~¥(»,l"I.11(1#rnum<i «.e 183th7'$l'lttlUlU. :])e:,e IUUJI:,j Zuh:.td or/luis h:u~ '21~1 '1l6er.

Jt-a.dswe';de~

32

Plan van de Doolhof opgemaakt in 1830. Al lang gedempt is de Roerarm die eertijds liep achter het huidige terrein van de Ernst Casirnir-kazerne. Evenzo de vestinggracht aan de voet van de Pastoorswal. Een nog bestaand stenen rondeel herinnert aan een vroegere verdedigingstoren.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek