Roermond in oude ansichten

Roermond in oude ansichten

Auteur
:   Baron J.G.F.M.G. van Hövell tot Westerflier
Gemeente
:   Roermond
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4006-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Roermond in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

De ansicht brengt ons opnieuw .naar de Doolhof. De Wilhelminasingel bestond niet. Wat daaraan voorafging heette (van oost naar west): Milliardsberg, Ursulinenwal, Sjipperswelke, De Wanjelwaeg, Prinsendijk of St.-Annadijk en De Doolhof.

33

Roerrpond

Pastoors ???? :11-

Ult!). . J. Boo!'!, Amsterdam

Links cafe Simons, op de hoek Pastoorswal-Wernerstraat gelegen. lets verderop ligt het woonhuis van H. J. Weber die zijn wapencollectie aan het in 1932 opgerichtegemeentelijk

34 museum schonk.

'.

?.. ~.. .:, - ...?...

_ ~:;.:-'~. .?.

-:~

Het terrein aan de voet van de Pastoorswalleende zich tot velerlei activiteiten. Zo yond er in 1909 de door Prins Hendrik geopende grate landbouwtentoonstelling plaats, Op dezelfde plek hield in 19 J 4 het Rode Kruis afd. Roerrnond een demonstratie. Van de burgers wier namen nog achterhaald konden worden noemen wij: v.l.n.r. J. Linssen, Alex Deckers, Jan Janssens, Georges Maessen, Oscar Verheggen, Jan Cloquet, Mr. Georges Dahmen, Leo Op de Coul, Fons Maessen, Georges Scheuller, Rene Beltjens. In het rieten aanhangwagentje de chefmilitair Geneeskundige Dienst Dr. J. M. Wiggelendam.

35

Oude "'I'Y';.I

Hier de Ursulinenwal, De naam is ontleend aan het witte gebouw op de ansicht, eertijds een klooster der Ursulinen, dat in de Franse tijd werd opgeheven. Nu herbergt het de kantoren van de Limburgsche Land- en Tuinbouwbond. Het niveauverschil met de huidige

36 singel springt ook hier duidelijk in het oog.

Nu de Milliardsberg. Vader en daarna zoon Milliard waren in de vorige eeuw notaris en hadden hun woning in het huidige landbouwhuis annex theehuisje, welk huisje op een hoekbastion van de voormalige vestingwerken was gebouwd. Tussen de hoge bomen ziet men het theehuisje Jiggen.

37

qroefenl:il p'oermond.

Venloschepoort.

38

Een kijkje In de VenJose Poort, gezien vanuit de Steegstraat. Op de achtergrond de bomenrij waarrnee de Venloseweg een aanvang narn. De naarn is ontleend aan het feit dat voor het punt waar de bornen op het plaatje te zien zijn, eertijds een dubbele vestingpoort stond - aanvankelijk Muerkenspoort - naderhand als Venlose Poort aangeduid.

Venlosche W ego ROER~IOXD.

Wij bereiken de hoek Verrloseweg. Oat het er in 190 J daar anders uitzag, bewijst het plaatje. Het huis rechts is het tegenwoordige restaurant Cosy-Corner. Links achter de tuinornheining bevindt zich het Casimirdal, waarin 6 jaar later de familie Geradts het huis Ernst Casimir bouwde, thans hotel Kissels.

39

, ,

Caxl m.rsdal - Roerrnond.

-c c; c .?

40

In het Casimirdal lag een huisje dat kort geleden gesJoopt werd. De graaf van Nassau, Ernst Casimir, een del' beste Staatse bevelhebbers en strategen sneuvelde in 1632 bij Roermond. Nader onderzoek heeft echter uitgewezen dat dit gebeurde aan de Kapellerlaan en niet op deze plek.

Tot 1797 stond op de hoek Voogdijstraat - Lindanusstraat een carmelklooster. Logisch dat tot 1934 de Voogdijstraat aldaar Carmelitessenstraat heette. Het klooster van de huidige Carmelitessen werd gebouwd in J 882. Terecht verhuisde de straatnaam ook. In 1924 was er feest bij de zusters. De data herinneren waarschijnlijk aan de heroprichting in 1864 te Neuss, het andere jaartal - 1874 - aan de verhuizing naar St.-Odilienberg, waar men in huize Paarlo verbleeftot 1882.

41

42

Wandelt men de Carmelitessenstraat uit oan belandt men bij de gashouder. Daar ligt ook de gerneentelijke opslagplaats, de Werf. Het plaatje leert ons dat dit terrein vroeger emplacement voor de stoomtram del' L TM was. die Roermond door middel van een smal- of breedspoor met Deurne , Vlodrop, Kessenich en Roosteren verbond, Het gebouw op de achtergrond be staat nog en draagt tot op heden het opschrift: Expeditie L TM. V.l.n.r. Schenk, Schrnets, Lechner, P. Simons, Corbey, J. Heindel's, van Eck, Hendriks, van Hour, Kuipers, Piepers, Heppenstrijdt, Kools, Minkenberg, Meuse. Op de lacs: Th. Cleef, Smits, Ch. Engelen.J. Konings, T. Hillen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek