Roermond in oude ansichten

Roermond in oude ansichten

Auteur
:   Baron J.G.F.M.G. van Hövell tot Westerflier
Gemeente
:   Roermond
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4006-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Roermond in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

(;roefen ait Roermo/Jd

Ed :~:Jr.i. M. Sehaefflor, Arr.s!!'roal":1. v-. r:(". 2 C·oJJO ?.?

Yeronderstellende dat U ons op de voet volgt, lopen wij langs de groentenveiling en komen uit bij het slachthuis, waarvan in 1898 de eerste steen gelegd werd. Het was het eerste slachthuis in Nederland waaraan tevens een koelhuis was verbonden. Het hoge huis was de woning van de directeur en hier werden geboren diens zoons Mgr. Beel, hulpbisschop van Roerrnond, en Minister-president Beel, ereburger van onze stad. Het huis werd vorigjaar afgebroken.

43

(hod uit ROE1UlO"SD ·Wi1JleJu.inlplein

44

Gaande door de Slachthuisstraat komen wij op het Wilhelminaplein. De bomen die er toenmaals stonden zijn weg en de open stukken tussen de huizen volgebouwd. Het "drukke" verkeer van die tijd bestond uit fietsers.

"... ",-- ~- ..?..

U~erd~rs:tn.z~1 - - ~_er';;OOd. -

Om deze foto te begrijpen dient men een sprong te maken naar het Stationsplein om daarna de blik noordwaarts te richten. Men kijkt dan de singel in die genoemd is naar het klooster Godsweerd dat tot. 1784 aan de Godsweerderstraat gelegen heeft. Steltlopen is tegenwoordig verboden op de singels. Rechts meelfabriek Smeets die sinds enkele jaren plaats heeft moeten maken voor de aanleg van het busstation.

45

Groet uit

WHiem II. - Singe!.

46

Keen men zich op het Stationsplein om en kijkt men zuidwaarts dan ontdekt men de heerlijk open Willem II singe!. Het gebouw rechts herbergt thans de bank Oyens en Zn. N.Y., waarnaast de Kofa. De cavalerie rijdt uit. In de stad was toen gelegerd het 3e en 4e escadron van het 2de Regiment Huzaren.

Daar gaat de stoomtram richting Stationsplein over de Willem I I singe!. Te raden valt waar hij vandaan kwam, Vlodrop of Kessenich'? Aanvankelijk , te weten vanaf 1915, werden beide trambanen over de Willem II singel geleid. Naderhand, 1922, ging dit trace (srnalspoor) over de Mariagardestraat-Kruisherenstraat, tesamen met de verbinding naar Roosteren (breedspoor).

47

RO 1<; R)fO X D. Willem II-Singel.

4X

De Willem II singel nogmaals, maar nu gezien vanuit het widen. Rechts - bij karren met paard - de Veeladingstraat. Het zaI toen zelden gebeurd zijn dat er verkeer uit de bocht vloog.

Hotel Yi.-tor-ia

Op de hoek Willem II singel-Zwartbroekplein hebben ook veranderingen plaats gehad. Rechts een gebouw dat afgebroken is. In het midden het atelier Caspar Lommen, later hotel Victoria. Links het klooster der paters Camillianen (zie de spitsbogen), thans verhuisd naar Schondeln. Sinds 1921 werd hier gevestigd de Bisschoppelijke K weekschool, die zich voordien te Echt beyond. Ook dat pand is nu afgebroken en de ruimte is als parkeerruimte bestemd.

49

50

Kunt u uit dit plaatje wijs worden? De automobiel rijdt hier het Zwartbroekplein op, gezien vanuit de Willem II singel. Links de woning Deuss, daamaast - de lage bouw - de verffabriek Hilgers, beide thans verbouwd en ingericht als garage en toonzaal. Op de achtergrond het botertolhuis, een gebouw uit het midden der vorige eeuw, inmiddels afgebroken.

MinderbroedNs~ingel - Roerrnond.

Zoals de Godsweerder- en de Willem II singel werden aangelegd op de gedempte grachten die de stad omringden, zo ook kwam rand de eeuwwisseling de huidige Minderbraederssingel (vroeger Krankenwal geheten) tot stand. Links de hoek van de Graaf Reinaldstraat, rechts een dubbele bomenrij die dagtekent uit de jaren rand 1840, toen langs de gehele stadswal een beplanting met wandelpad werd aangelegd. De bomen op de foto bestaan niet meer. Van de rij er achter zijn nog enige exemplaren overgebleven: te vinden op het erf van het klooster St.-Salvator en op dat van de Ned. Hervormde kerk (vroeger Minderbroederskerk). Vandaar de naam van de nieuwe singel,

51

Roersingel. ROERlro~J)

, I'

/ -

<>:

52

Op de Minderbroederssingel volgt de Roersingel. De bornen die er stonden zijn verdwenen sinds wereldoorlog II. De roerberm droeg daar de naam Loesbleik. Het platgoed werd er te drogen gelegd, De Stenen- of Maria Theresiabrug leidt naar de voorstad Sf-Jacob,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek