Roermond in oude ansichten

Roermond in oude ansichten

Auteur
:   Baron J.G.F.M.G. van Hövell tot Westerflier
Gemeente
:   Roermond
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4006-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Roermond in oude ansichten'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

veo-stac St. Jacob.

Het ligt voor de hand dat wij van de gelegenheid gebruik rnaken even over de Stenen Brug te gaan. Rechts het gedeelte van de voorstad St-Jacob dat de Visrnarkt heet. De hier staande bornen zijn reeds lang verdwenen.

53

Photo los. Hess, AInSte'dalll. ho. 7871

Rattentoreu burtenop. ROJ<:RMOll,"D .-I/-D

54

Van de voorstad terug over de Stenen Brug langs de Roerkade naar de Rattentoren is geen afstand. Zo zijn we weer gekornen op ons uitgangspunt bij de rondwandeling. Achter en terzijde van de Rattentoren de bornen van de reeds genoernde Doolhof.

Het is de moeite waard de stad te bekijken zoals ze leefde binnen de singels die we zojuist volgden. Stelt u zich voor dat u per trein arriveerde. We hebben geen bagage en laten dus de taxi - hier een huurkoets - staan. Het station heeft nog niet de huidige lage voorbouw. In het hoge pand rechts beyond zich de woning van Dr. Steins, een geneesheer van de oude sternpel, die in de stad vermaard was.

55

56

De andere flank vertoont het hotel L. Engelen-Linssen, nog altijd Hotel de la Station geheten. De heel' Engelen dreef ook een verhuurinrichting. De arrestantenwagen, in de volksmond de boevenwagen geheten, kon de justitie van hem tegen betaling in gebruik nernen, waarbij hijzelf op de bok zat. Arrestanten die met de trein meekwamen behoefden niet vel' te lopen, maar kregen gratis vervoer naar de Pollartstraat.

, . .

Reermend

Godsweerdersingei mel $lalionsplein

Ook het Hotel de l'Europe nodigde de toerist tot afstappen. Later heette dit logement het Oranjehotel, gedreven door Manus van de Broeck, wiens braer Sjang gevierd zanger was te Parijs. Op de andere hoek de banketzaak Craghs-Breuer, die gouden medailles en andere bekroningen in de wacht sleepte. Het pand ernaast heeft ook tot hotel gediend; het Wilhelminahotel. De zaak Craghs-Breuer is later Hotel Kranenpoot geworden, thans Oranjehotel.

57

ROERMONO. STATIONSPLEIN MET VELOSTRAAT

:~.:~~~~~~:#.~!.

- . -

58

De andere kant van het Stationsplein. VLn.r.: tabak- en sigarenwinkeJ Nome, ernaast het smalste huisje van Roermond (hierover nader), dan cafe De Antwerpsche Beurs, vervolgens de bouwmaterialenhandel Peters en het GuJpener Bierhuis, daarnaast Henri EversJanssens. De rij wordt besloten met het hoekhuis cafe De Lelie, naderhand bank Strauss. Ook een stuk Veldstraat is te zien. Daar stond de I nfirmerie der kazerne (het witte gebouw). De fraaie lantaarn met Parijse allure: waar is die gebleven? Het smalste huisje van Roermond zojuist genoemd kreeg het opschrift J'v suis j'y reste, ik "ben er" en ik blijf er. ZinspeJing op de naam van de eigenaar, een carousselhouder, Karel Benner geheten.

Grootsteedse allure vertoonde het gebouw aan de zuidkant van het Stationsplein. Hotel Commerce heette het gebouw er naast. De gevel werd vernieuwd, waarna her de naam van St.-Christoffel kreeg.

59

Ult..: :. J. tkJon. . ."

Opnieuw oude herinneringen. Nu in de Hamstraat. Vooraan het gebouw De Harmonie, toen nog slechts cafe-restaurant. Het huis ernaast was onderdak voor de Eiermijn onder wereldoorlog 1. Veel Duitsers kochten in Roermond de eieren weg onder protest der he-

60 volking met de gezongen leus: "De Pruus dae krieg gein eier".

ROf,RJTOND. Ham traat - Huzaren ten Y elddir-nr t.

lets verder in de Hamstraat. Maar nu wordt vooral onze aandacht getrokken door de huzaren die zojuist hun kazerne verlaten hebben. Roermond had in de oorlogsjaren 1914-1918 een sterk garnizoen in verband met haar gevaarlijke situatie als grensstad.

61

Harnstraat met Kazerne

62

En dit is dan de oude kazerne, zojuist door de huzaren verlaten. De poort in het midden lag ongeveer ter pJaatse van de huidige boog naar de Abdijhof. Tegenover de kazerne het cafe Einig dat steeds bij het we] en wee der militairen betrokken was.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek