Roermond in oude ansichten

Roermond in oude ansichten

Auteur
:   Baron J.G.F.M.G. van Hövell tot Westerflier
Gemeente
:   Roermond
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4006-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Roermond in oude ansichten'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Tot beter begrip van de oude situatie nog een blik in de Harnstraat, maar gezien vanuit de andere kant. Opnieuw de kazerne, nu met haar noordelijke eindgevel. Rechts moet men zich het parkje denken voor de Munsterkerk gelegen,

63

Kazerne met Miin.terkerk

64

Of schoon het de burger zeker In de mobilisatietijd verboden was zomaar het kazerneterrein binnen te dringen, passeren we toch de grote poort van de Hamstraat om te zien wat zich daar achter verbergt. De opvallendste gebouwen bestonden uit het complex dat tegen de Munsterkerk aanlag. Oat dit voormalige abdijgebouwen waren was weI bekend. Maar pas de sloop ervan in 1924 heeft aangetoond dat men een historisch monument uit de 13de eeuw van de kaart heeft geveegd.

ROER £OND.

Op hetzelfde terrein waren ook bouwsels uit het midden del' 19de eeuw, zoals paardenstallen en een manege. Met de afbraak van het kazernegebouw langs de Hamstraat en dat van het oude klooster werden ook deze stall en gesloopt. Aileen de manege langs de Kloosterwandstraat bleef.

65

ltGerm6nd

Bij onze aandacht voor Hamstraat en kazerne hebben wij twee zijstraten verwaarloosd: Kruisherenstraat en Kloosterwandstraat. De noordwestelijke hoek van de Kruisherenstraat wordt ingenomen door een pand dat toen reeds in handen van de familie Cremers was. Behalve voor wijnen en gedistilleerd kon men er ook voor 10gies terecht. De naam Kruisherenstraat is ontleend aan het klooster der paters Kruisheren, in 1784 opgeheven. Het lag ter plaatse van het pand Cremers.

Krui .... he-.·n·n ... rant - Roer mond.

Lopen wij de Kruisherenstraat uit en keren ons op het einde ervan am, dan vertoont zich het straatbeeld als op de foto. Rechts liggen een aantal eenvoudige witte huisjes die enkele jaren geleden werden afgebroken. Ervoor in de plaats kwamen de uitbreiding van de Kofa en een parkeerplaatsje. Het huis met de armlantaarn markeert de hoek van de CorneIisstraat. Ook deze straat houdt een herinnering vast en weI aan de St.-Corneliskapel. de voorgangster van het Kruisherenklooster.

67

Uitg. N . .;. Boon. Arrstf:rd:..rr:.

68

De andere zijstraat is de Kloosterwandstraat of Aehter Kloosterwand, zo genoemd omdat de straat indertijd aehter de terreinen van het Munsterklooster lag, die met een muur (wand) omheind waren. Het hoekhuis links zien wij zo dadelijk terug op een andere foto; het hoekhuis met balkon, er tegenover, is Hotel Union (Houben). Op de Hamstraat reehts de synagoge.

De met planten en bloemen versierde synagoge van Roermond bij het zestigjarig bestaan in 1913. Op de bima poseert het bestuur van de gemeente, bestaande uit, v.l.n.r.: E. Leviticus, J. Goedhardt, M. Vos en L. Straus.

)fammstraat.

I. ) - . s»:

70

Waar nu de heren Jansen-Quicken en Leenarts hun winkel hebben stand vroeger dit herenhuis tegenover Hotel Union. De foto moet genomen zijn voor 1903. Op de Hamstraat links op de foto ziet men nag een stuk lage muur. Hierin .. was een doorgang voor het garnizoen naar de in de Veldstraat gelegen lnfirmerie. Wat er vaal' in de plaats kwam zie volgende afbeelding.

Er voor in de plaats kwam het palitiebureau oude stijl, geopend in 1903. Nag siert het zakenpand dat er thans in gehuisvest is, het stadswapen van Roerrnond. In 1962 verhuisde het politiebureau nieuwe stijl naar het Wilhelminaplein. Onze agenten van 1903 staan aangetreden!

71

Citro :i. J. Hoo:l, .lm e, - 6:~ "

72

De Kloosterwandstraat voor 1907. Sindsdien is er toch weI iets veranderd. Stand hielden tot nu toe het klooster der Zusters van Liefde in klassicistische bouwstijl (op de foto helaas nauwelijks zichtbaar) en de manege die nog behoord heeft tot de kazernegebouwen van het Munsterplein, Weg is echter de pomp en een deel der onderwijsgebouwen, nl. de Huishoud- en I ndustrieschool St-Agnes, die onlangs gesloopt werd.

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek