Roermond in oude ansichten

Roermond in oude ansichten

Auteur
:   Baron J.G.F.M.G. van Hövell tot Westerflier
Gemeente
:   Roermond
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4006-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Roermond in oude ansichten'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Groote ieskame- der H uishoud en Industrieschool ,.51. Agnes" Roermond

Hoe die school er vroeger van binnen uitzag: een der leslokalen. De glazen inktpotten op de tafels links bewijzen dat het balpentijdperk nog niet was aangebroken.

73

74

Zuster Amatis van de Kloosterwand wordt hier na de Eerste Wereldoorlog gehuldigd. Van 1914-1918, toen schaarste aan voedsel en brandstof heerste. organiseerde en beheerde zij de soepkokerij. Ook in wereldoorlog II vatte zij deze taak opnieuw aan. Ie rij: zuster Amaris, rector Bauduin, Jos Ledoux, H. de Man. 2e rij: Mr. F. Bolsius, Alex Storms, Victor Gabriels, slager Ramakers en H. Drehmanns.

Groet uit Roermond' Postkantoor

In dezelfde Kloosterwandstraat verrees in 1907 het nieuwe postkantoor. Het kwam ter plaatse van een oud herenhuis waarin tot 1899 de Arme Clarissen gevestigd waren. Zij vertrokken dat jaar naar Westfalen. Waar het oude postkantoor stond komt u straks te weten. De huisjes rechts waren nog niet veranderd in winkelpanden.

75

Bis choppelijk College

-;d Roermond

~.hn-uv

Uil,; ,' ,. ~ P R(.· r ,1·,,1

Voor het Bisschoppelijk College bouwde de stad aan de Christoffelstraat het gebouw dat de ansicht te zien geeft. Aanvankelijk - sinds 1851 was het aan de J ezuitenstraat ondergebracht, daar waar nu de Rijks HBS gehuisvest is.

RO hR ~t I) ~;I·. ~t. ("hi"i~tf'tiei~r~: .. t !n~, r;i~ 'hi;ppa: .... :i ('~ltf,.,C'~,

Oat het aantal leerlingen, zowel extern als intern, allengs toenam bewijst deze foto. Vergelijkt men het voorgaande plaatje dan ziet men dat inmiddels het gebouw verhoogd werd met een nieuwe verdieping. Aan de overkant, in het tegenwoordige pand van de Maas en Roerbode, beyond zich toen de orgelfabriek van C. J. C. Franssen. Voor de overname van dit gebouw huisde de Maas en Roerbode in de Munsterstraat 6, nu meubelzaak Hens.

77

78

Sinds de verhuizing naar Schondeln werd het complex aan de Christoffelstraat gesloopt. Dus ook deze eetzaal is er niet meer. Vele afgestudeerden denken nog steeds met genoegen terug aan hun leertijd op het BC. Daaronder zijn, zoals bekend, minstens twee ministerpresidenten, staatssecretarissen en professoren, om enige eminenten te noemen.

Roermo nd

Postkantocr - Munsterpleln.

Ultg. . J. Boon. Amsterdam.

De Christoffelstraat voert in noordelijke richting naar het Munsterplein. Afgebeeld is de plaats van de huidige Amra bank, waar tot 1907 het postkantoor stand. Vandaar de naarn van het voormalige Posthotel.

79

Groet uit ROERMOND

80

Hier kijkt men in de Paredisstraat. Zij is genoemd naar de bisschop die in 1853 als eerste het nieuwe bisdom Roermond bestuurde. Tot 1896 heette zij de Oliestraat. De toegang werd rond 1900 nog geflankeerd door de restaurants H. Kleu en P. Schreurs.

Het hart van het Munsterplein wordt ingenomen door ue ivlunsterkerk. Welke veranderingen dit godshuis heeft ondergaan laat het volgende plaatje zien. De kerk - van huis uit een kloosterkapel voor Cistercienserinnen - is het laatste restant van een abdijcomplex dat tot 1924 als kazerne diende. De vanuit het noorden genomen foto dateert van voor de restauratie die in 1864 werd ingezet.

81

L"j'>t"l"i' , .?? I' r.: , ..?.?? n

Oat de restauratie (1864-1891) onder leiding van Dr. Pierre Cuypers van ingrijpende aard was komt naar voren bij vergelijking met vorige foto. Welke toevoegingen van Cuypers' hand zijn, sommen wij hierbij op: v.l.n.r. de koortorens zijn verhoogd en nieuw gernodelleerd: de lantaarn in barokke vorm op de westbouw werd gesloopt: deze westbouw kreeg twee torens in dezelfde stijl als die der koortorens. Een en ander heeft het historisch silhouet van het Munster sterk aangetast.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek