Roermond in oude ansichten

Roermond in oude ansichten

Auteur
:   Baron J.G.F.M.G. van Hövell tot Westerflier
Gemeente
:   Roermond
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4006-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Roermond in oude ansichten'

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

N iet aan verandering onderhevig geweest is het grafmonument met de beeltenissen van Graaf Gerard van Gelre en Margareta van Brabant, die abdij en kerk rond 1200 gesticht hebben. Dit dynastenmonument - het oudste van dien aard in Nederland - trotseerde aile stormen. De inwendige restauratie, door Monumentenzorg in 1960 aangevangen, verwijderde de bonte kleuren die in Cuypers' tijd werden aangebracht. Ook door het wegnemen van de preekstoel en andere neogotische meubels heeft men versobering van het interieur nagestreefd.

. !--

Groet uit Ro~rmond.

84

Waar nu op de hoek Steenweg-Munsterplein De Gruyter is gevestigd, stond nog tot omstreeks 1959 dit grote gebouw. Het was voor 1940 bekend als een fameuze logeer- en eetgelegenheid: het Munsterhotel. De foto dateert uit 1910. Verwonderlijk is dat de auto (een Spijker") geen volksoploop veroorzaakt. Blijkbaar was men hier op dit gebied nogal wat gewend. De stoep voor het hotel werd tijdens muziekuitvoeringen op het Munsterplein steeds ingenomen door officieren van het garnizoen.

Rechts de pui van het Munsterhotel op stille uren. De banketbakker Craghs-Breuer levert zijn delicatessen af. Het vierde pand links was het woonhuis van burggraaf van Aefferden. De plek is sinds de dertiger jaren ingenomen door winkelpanden met luif. Rechts op de foto tel' hoogte van de sjees woonde baron Michiels van Kessenich, nu meubelzaak Stroucken.

.. ~

85

86

Er wordt ons een blik gegund aan de achterzijde van het pand Michiels. Bestuur en leden van de St.-Elisabethsvereniging nemen hier afscheid van Mevr. Weyers die de stad gaat verlaten. Ie rij: Juffr. Leurs, Mevr. Lemmens-Mertz, Mevr. M. Weyers-Smeets, voorzitster baronesse Louise Michiels van Kessenich, Mej. Geradts, Mevr. M. Linssen-Berger. 2e rij: Juffr. M. Burghoff, Mevr. Cloquet-Roersch, Mej. M. Thissen, Mevr. Janssen van Son-Smeets, Mej. H. Berger, Mevr. Nicolas-Schieffer, Mej. A. Linssen, Mej. van Blarcum, Mej. Beerenbroek.

{;rodl'1l uif !?ocrlJlolld

Om tot een juiste plaatsbepaling te komen: rechts de Schoenmakersstraat. De varkenskop in de gevel duidt aan dat hier de Varkensmarkt begint. De pomp met het beeld van St.-Joseph wijst er op dat de buurtbewoners hier verenigd waren in de St.-Josephput. Het beeldje ervan wordt door de eigenaar van het magazijn van Erp nog trouw bewaard. Op de achtergrond het stadhuis met de Markt, waar juist markt gehouden wordt.

87

88

De St.-Christoffelkerk, tevens kathedraal van het bisdom Roerrnond, beheerst de Markt. De kerk verrees daar rand 1400, dus in gotische stijl. Zij is de enige kathedraal in de wereld toegewijd aan St.-Christoffel, de beschermer van rivieravergangen. De toegang was toen smaller en werd geflankeerd door stenen poortpalen. Veranderingen zijn ook opgetreden bij de omliggende gebouwen. Rechts een terugliggend herenhuis in Empire stijl. Daarin werd in 1907 geboren de joodse schrijver Jacob Hiegentlich. Hij besloot in 1940 de bezettingstijd niet te willen overleven.

Op 20 mei 1892 brandde de barokke spits van de kathedrale toren af. Ook het Christoffelbeeld ging in het vuur ten onder. De toren kreeg daarna een ander silhouet in neogotische stijl. Daarop kwam onder een baldakijn een nieuw beeld te staan, ontworpen door Joseph Thissen en in koper geslagen door de kunstsmid Th. Cox. Het model ervan op ware grootte bevindt zich op het zangkoor van de Munsterkerk. Intussen is door modernisering uit het begin dezer eeuw de Markt van aanzien saaier geworden. Maar het vertier bleef.

lfoermond.

}Yfar# met Kaihedraal.

90

In de namiddag van 6 november 1921 ging de torenspits opnieuw ten onder. Dit gebeurde door een storm die er driekwart van deed afknappen. Het Christoffelbeeld stortte door de gewelven van de vie ring naar beneden. Deze afgeknotte toren bleef tot aan het einde van de oorlog. Toen vond een totale verwoesting plaats van de kathedraal. Restauratie met de huidige spits - door een verguld Christoffelbeeld opnieuw bekroond - vond haar afsluiting op 1 november 1957.

"Staatsieportret" van het stadhuis op de Markt, gemaakt na 1905 toen het juist gerestaureerd was. Bij die gelegenheid werd het hardstenen bordes hersteld zoals het al in de tijd van De Beyer (midden 18de eeuw) bestaan had. Van 1877 dateren de drie dakkapellen, waarin v.l.n.r. de wapens van Gelre, Roermond en het hertogdom Limburg. Het particuliere huis links van Jhr. van der Renne - vroeger huis Sax - vormde met Concordia oorspronkelijk een geheel. Het pand Heynen (rechts) be staat niet meer. Daarvoor in de plaats kwam de uitbreiding van het stadhuis.

91

Gemeentehuis Roermond Kabinct v. d. lJurgemeester

92

Hoe zag het stadhuis er van binnen uit? De tegenwoordige burgemeester zal glimlachen bij het bestuderen van deze ansicht. Zal over 50 jaar het nageslacht zich wellicht vrolijk maken bij het zien van een afbeelding del' huidige burgemeesterskamer? Alles is mogelijk!

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek