Roggel in oude ansichten

Roggel in oude ansichten

Auteur
:   J. Beeren
Gemeente
:   Roggel en Neer
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6255-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Roggel in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

11 Installatie

Nog een foto uit 1919: de burgerwacht bij gelegenheid van de installatie van burgemeester Mertens.

De personen zijn, van links naar rechts, op het bordes: Martin Wagemans, SefBerger, Baer Hohenwald, Sefrien Peters, Jean Wagemans, burgemeester Mertens en SjangVerkennis (vaandeldrager).

Tweede rij: Haves, Teeuwen, Sef Pijls, Driek Janssen, Rie Smolenaars, Chris Schreurs, Toon Geuyen, Frien Vullers, Sef Simons, Koen van Lier, Sjang Stappers, Driek Gijsen, Frits Geelen, Willem Ophey, Piet Derks, Peeters, Sjeng Smolenaars, Frits van den Beuken, Pierke Haves, Hein Bergs, Piet en Thijs Gijsen, Loyen en Vic Seuren. De tamboer is Toon Dirks (Zeilster Toonke).

Eerste rij: Door Seuren, Sjeng Aerts, Sjra Beenders, Paul van den Beuken, Sjeng Beenders, Sjang Verkennis, Frits Scheres, Sjra Korsten, Sensen, Rie Berger, Driek Geenen, Nelis Scheenen, Hein Baetsen, Thijs van Roy, Manus Geenen en Wiekske Simons.

De burgerwacht afdeling Roggel werd opgericht op 9 februari 1919.

12 Hotel Vermeulen

Deze opname van hotel Vermeulen, Heibloem, werd rand 192 0 gemaakt. Hotel Vermeulen was een bekende pleisterplaats voor handelaren en andere reizigers op deze doorgaande weg naar Roermond of de Peel.

In de jaren zestig werd het cafe geexploiteerd door de heer Hillekens (ofwel: de dieke). Menigeen kwam graag naar het cafe om de dorst te lessen, maar vooral ook voor een leuk verhaal. Thans is hier cafe-restaurant het "Witte Huis" gevestigd.

Hotel

~J ?

Frans- Vermeulen

ยท- ...? t Heibloem-Roggel

13 Sint Aloysius-Gesticht De Heibloem

De congregatie van de broeders van Onze Lieve Vrouw van Zeyen Smarten.

Broeder Mathias beschreef in het gedenkboek 185 1-1926 het volgende: "We hebben op de Heibloem een groot aantal jongeling en op te voeden voor de landbouw, de veeteelt en enkele andere arnbachten. Daarom wordt op school een grondig onderricht gegeven in lezen, schrijven en rekenen. 's Winters wordt aan de kwekeling voor de landbouw theoretisch onderwijs gegeven, zodat zi] weten wat te doen en waarom.

De jongelingen die een ambacht leren wordt les gegeven in bouwkundig tekenen om hen in staat te stellen hun arbeid met overleg en juist te kunnen verrichten."

De voormalige landbouwkolonie De Heibloem, later een internaat met technisch onderwijs, werd in 1952 opgeheven. Op deze historische grond staat nu het ]ongensdorp De Widdonck.

14 De Heibloem

De Heibloem, schildersschool in 1941. Hier werd een ambachtelijke opleiding tot schilder, tevens een opleiding die specifiek verfijnd schilderen genoemd mag worden, gegeven. Reclame tekenen tot en met het restaureren van een schilderij behoorden daartoe. Het mengel1 van grondstoffen, die uiteindelijk verf moesten worden, zat ook in de opleiding inbegrepen.

1 S De Heibloem, kleermakerij

Elk dorp had behoefte aan kleermakers (sjnieders). Meestal hadden deze kleermakers nag een ander beroep ofbaan erbij, zoals onder andere: postbode, tuinder of kip pen boer.

Bij het zien van deze beelden denken wij vaak nag met weemoed terug aan de "sjnieders" die met gekruiste benen op de tafel zaten. Hun verhalen over stropen en smokkelen zijn ons nag bijgebleven.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek