Rommeldam in Oisterwijk, een miniatuurstad in unieke beelden

Rommeldam in Oisterwijk, een miniatuurstad in unieke beelden

Auteur
:   dr. J.F.L.M. Cornelissen en A.C. Agterberg
Gemeente
:  
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2630-4
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Rommeldam in Oisterwijk, een miniatuurstad in unieke beelden'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Voorwoord

Een 'Heer van Stand' is tijdloos, als u begrijpt wat ik

bedoel. Rommeldam mag dan in Oisterwijk, de

Parel van Brabant, slechts enkele jaren hebben bestaan, in de herinnering van velen leeft het aardige stadje nag voort. Zeker niet aHeen bij de inmiddels wat oudere Oisterwijkers. Immers, veel toeristen bezochten onze gemeente en 66k het miniatuurstadje van geestelijk vader Marten Toonder in de tweede helft van de jaren vijftig.

Met de uitgave van het boek 'Rommeldam, de geschiedenis van een miniatuurstadje' in 1998 heeft de actieve Marten Toonder Verzamelaars Club de sluimerende herinnering aan het complete stadje aan de rivier de Rommel met onder meer de Biebele Bommelse berg, Slot Bommelstein, de botanische tuin KnoHegaard, de machtige handelshaven Stuipendrecht, Wammes Wag gel en professor Sickbock bij velen weer springlevend gemaakt.

Steeds meer nag niet gepubliceerd fotomateriaal kwam daarmee boven water en zoals het een echte verzamelaarsclub betaamt, vatte snel het idee post dat oak dit nieuwe fotomateriaal voor een zo breed mogelijk publiek en zeker oak voor de echte liefhebber tot in lengte van jaren bewaard moest blijven.

Een en ander geheel conform het hoofddoel van de vereniging am al het werk van Marten Toonder en de Toonder Studio's bereikbaar te maken. Zo'n honderd niet eerder gepubliceerde afbeeldingen over Rommeldam werden geselecteerd en in 'een boekje gebonden'. Dat nieuwe boekje ligt voor u. Het tilt als het ware de Heer van Stand, zijn ]onge Vriend en Rommeldam over de millenniumdrempel, daarmee een herinnering aan een mooie attractie levend houdend. Voorwaar een nobel streven, als u begrijpt

wat ik bedoel.. .

Drs. YC.Th.]. Kortmann, burgemeester van Oisterwijk

Inleiding

Bijna alle afbeeldingen in dit boekje zijn ontdekt, nadat 'Rommeldarn, de geschiedenis van een miniatuurstadje' in mei 1998 verscheen. Op dit moment komen er nag steeds volkomen onbekende voorwerpen en fete's van Rommeldam boven water.

Op deze plaats willen we alle mens en bedanken, die ons bij het tot stand komen van deze publicatie hebben geholpen.De namen zijn in alfabetische volgorde gezet: mevrouw A. Bergman; ].H.M. van den Biggelaar; Guus Boekhorst, registrator van het N ederlands Textielmuseum teTilburg; Henk Born, fotograafHeiloo; Appie Bonis,

Op de linkerpagina: de familie Pickhard bij de Oude Schicht (j uli 1 956) (foto Hans Pickhard) .

fotograafvan 'HetWapen van Dongen'; mevrouw

F. Brand; H. Broekhuijsen; Inge de Bruin; mevrouwTrees Bijvelt-Groenland; de familie Cae; W]. Doff;]. Evers; mevrouw Flipsen- Pitt; de familie Van Grinsven; de familie Haarbosch-van Bolhuis;]. van Hees; de familie Van de Kamp; mevrouw E. Kin-de Brouwer; A.H. Klaassen;

G.]. Koster; Mariette Moorees; A.C Nijmeijer; Hans Pickhard; B. Piederiet; Peter van Ravesteijn; Scoutinggroep St. ]ozef uit Dongen; Ed Staal; mevrouw Ingrid Topp; mevrouw Marie Louise Vermetten-Peters;

A.CM .. Weijman; Willem Versteeg en C Zweerts.

Dr. ].F.L.M. Cornelissen en A.C.Agterberg.

Rommeldam was een miniatuurstadje met figuren van Marten Toonder. Het had ongeveer 400 huizen en 500 beeldjes. Rommeldam lag van 1955 tot en met 1 959 in de voormalige theetuin Gemullehoeken tegenover het gelijknamige hotel-restaurant aan de Gemullehoekenweg 66 te Oisterwijk.

De vier officiele oprichters van het stadje waren de architect Iohan Visser, de hotelhouderTheo Sluiter, de industrieel Braos Droge en de geestelijke vader van Heer Bommel en Tom Poes, Marten Toonder.

De eerste drie woonden in Oisterwijk. De bouw van Rommeldam werd in handen gegeven van L.H.Gielissen's Bedrijven, Internationale Tentoonstellingsbouw

6

te Eindhoven.

De ontwerptekeningen waren gemaakt door

C. (Kees) van de Weert van de Toonder Studio's te Amsterdam, de bouwtekeningen door het architectenbureau Van den Biggelaar en Visser te Oisterwijk. Gielissen deed ongeveer drie maanden over de bouw van Rommeldam (eind 1954-begin 1955). De ondergrand van de huizen was van hout; de eveneens houten skeletten werden bedekt met een lijmcementsubstantie die van een polyester bekleding werd voorzien.

Het geheel werd behandeld met een speciale weerbestendige verf. Jan Ernst Onkenhout maakte zijn ruim 500 beeldj es van klei en beschilderde ze met ge-

noemde speciale verf. De meeste figuren waren vijftien tot twintig centimeter hoog en pasten daardoor goed bij de huizen en gebouwen die zo'n 85 centimeter hoog waren. Uitzonderingen hierap waren het Stadhuis (twee meter veertig) , Slot Bommelstein (twee meter) en het standbeeld van Heer Bommel

( een meter) . Rommeldam had in 1 955, toen Godfried Bomans op 29 juni de opening verrichtte, 22 reclameobjecten.

Op de rechterpagina:

Ontwerptekeningen van huizen en winkels in het Oude Stadsgedeelte. (Toonder Studio's, 1954)

tt--. _ .. _.r ..? --

~ ..

-~

J

~;},! '

I -1. c

fl' ' .

.....

,...;, ?.... , .... -

--"t __ ~_

~-'-~

7

Pakhuizen in de Havenwijk (tekening van de Toonder. Studio's, 1954)

8

~ ?..?.. : 5~

_J_ .??..?...?

i ?? t ???? ' ~ _.1.- __ . __

", ./

,.

e

D

Ii

Medewerkers van Gielissen bouwen de 400 huisjes in Eindhoven (eind 1 954 begin 1955). De ondergrand en opbouw waren van hout. Aan de wand hangen tekeningen van de Toonder Studio's.

Een medewerker van Gielissen werkt aan een huisje (eind 1954, begin 1955). Het groatste deel van de gebauwtjes was 85 centimeter haag.

10

Op de rechterpagina:

Achterbuurt met het trapje van Bul Super (1955).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek