Rosmalen in oude ansichten deel 2

Rosmalen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   H. de Werd
Gemeente
:   's-Hertogenbosch
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1997-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Rosmalen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

"Er zijn maar weinig plaatsen in onze omgeving die zo'n totale verandering ondergingen als het aloude Rosmalen", schreef ik in het voorwoord van mijn eerste boekje: Rosmalen in oude ansichten.

Ook gedurende de laatste jaren is het aanzien van onze gemeente nog drastisch veranderd. Van het rustige, Iandelijke dorpje dat Rosmalen was gebleven onder het bestuur van burgemeester jonkheer von Heyden, is het uitgegroeid tot een woongemeente van ruim 20.000 inwoners, een kleine stad met aile nadelen van dien. Van het typische, agrarische, zanderige Rosmalen met verspreide bebouwing in de Krommenhoek, het Ven, Maliskamp, Hintham, den Hennist, Brugge, Kruisstraat, Heeseind, Molenhoek en Varkenshoek, van het Rosmalen met zijn sappig dialect, het dorp met zijn vele boerderijen en zijn relatief weinig verharde wegen is nagenoeg niets meer over.

De autochtone Rosmalenaar, opgegroeid in het "ouw dorp", ziet de groei en vooral de afbraak van zijn gemeente waarschijnlijk anders dan degenen die van elders kwamen. Aanvankelijk zeer enthousiast voor de vernieuwing en de uitbreiding onderging hij later, toen het te groots werd, de vele veranderingen met een zekere weemoed. Met pijn in het hart ziet hij hoe, ook nu nog, dagelijks Rosmalen geweld wordt aangedaan. Hoeveel boerderijen en oude huizen zijn er immers niet verdwenen sedert rnijn eerste fotoboekje van Rosmalen op de markt verscheen (l972)? De recente afbraak van de boerderijen van Jan Voets (Dorpsstraat) en Lambert van den Dungen (het Ven), van de woonhuizen van Klaasje van Nuland en Willem de Veer in de Burgemeester Nieuwenhuyzenstraat en van het woonhuis van Ties van Uden (Ties de Veer) aan de Garstlandweg spreken boekdelen.

De gemaakte opmerking dat Rosmalen voor zijn nage-

slacht bitter weinig had nagelaten, heeft nauwelijks indruk gemaakt op de bestuurders van Rosmalen. De barbaarse vernietiging van de fraaie oude Meierijse boerderij van Bert Gloudemans (Bert Gielekens) in den Kattenbosch mag terecht het dieptepunt van een gemeentelijk beleid worden genoemd, of... moeten we het als een toppunt van slopersbrutaliteit kwalificeren? Nog onlangs konden de Rosmalenaren in het "Brabants Dagblad" lezen, dat "B. en W. van Rosmalen niet aileen de lakens uitdelen, maar ook het slopen". Op een duidelijke manier werd de sloopwoede van het Rosmalense gemeentebestuur aan de kaak gesteld, erop wijzende dat het karakter van Rosmalen, zo daar nog sprake van kan zijn, in zeer ernstige mate wordt aangetast. Mede onder invloed van de pers beginnen begrippen als renovatie en restauratie ook voor het bestuurlijk korps in Ros-

malen inhoud te krijgen. Helaas veel en veel te laat ... Het fotoboekje laat nog eens zien, wat het goede oude Rosmalen in zijn expansiedrang heeft verloren. Vooral de ouderen onder ons zullen bij het zien van al dit moois aan het vertellen slaan over de Heksentip, het Mie-Krijnenbuske, de Prathoek, over de toneeluitvoeringen van "Samenleving", over de veldwachters Verhoeven en Van de EIs, over de pastoors Hordijk en Van der Meyden, over de vioolspelende schoolmeester Marechal, die van tijd tot tijd door zijn klas sloop, alsmaar roepende: "Ik zal ze beloeren, die vuile boeren", over. .. Prachtige verhalen, stuk voor stuk. "Rosmalen is Rosmalen niet meer", verzuchten zij. Gelijk hebben ze.

Al degenen die foto's beschikbaar stelden en zij die mii op enigerlei wijze hielpen bii het schrijven van de onderschriften, zeg ik zeer hartelijk dank.

1 . Jarenlang heeft de Rosmalense Dorpsstraat dit beeld vertoond. Het vertrouwde raadhuis - thans vindt men op deze plaats de Rabobank - met zijn trappen, waaronder zich de gevangenis bevond, het woonhuis van de dames Lambermont en de winkel van Nelleke de Gruyter verdwenen in de jaren zestig. Rechts, achter de indrukwekkende lichtmast, het raampje van Bertus - de schoenmaker - v.d. Westen.

2. Men ziet de veranderingen, die dit stukje Rosmalen onderging. Het fraaie gemeentehuis verloor bij een verbouwing zijn trappen en kreeg er een wachthuisje voor de autobussen bij. Met de bovengrondse elektriciteitsdraden verdween eveneens de imposante lichtmast voor het huis van Bertus v.d, Westen.

3. Het is niet precies duidelijk bij welke bijzondere gelegenheid er zoveel mensen naar het gemeentehuis trokken. Op de trappen staat vermoedelijk de toenmalige gemeenteraad. De vlag in top wijst ons erop, dat we wellicht hebben te doen met de installatie van een nieuwe burgemeester of een of ander jubileum ... Links staat de oude brouwerij "De Kroon".

4. Villa "Anna" te Rosrnalen, het verblijf van Eduard v.d. Mortel. De goede kijker her kent in dit prachtige huis "De Driesprong", eertijds het woonhuis van burgerneester jonkheer von Heyden, thans Rosrnalens gerneentehuis. Ook dokter Heijrnans heeft hierin eens gewoond.

5. Voorafgegaan door een grote schare misdienaars en bruidjes, begeleid door Kajotters en Kajotsters, trekt pastoor Hubertus van der Meyden (1877-1957) samen met de toenmalige kapelaan H. Vogels en andere geestelijken naar de St-Lambertuskerk om er een plechtige Hoogmis op te dragen bij gelegenheid van zijn zilveren pastoraat. Riek Swanenberg en Nelly Hartogs herkent men onmiddellijk.

6. Op de kruising Schoolstraat-Smidsstraat vond men op een heuveltje, heerlijk tussen de bomen, dit huisje. De vrouw des huizes, Trui van Berkel, staat voor het raam. Rosmalen heeft talloze van dit soort huisjes binnen zijn grenzen gehad. Meedogenloos zijn ze onder de slopershamer gevallen.

7. In die dagen kende onze Dorpsstraat nog ontelbare lindebornen ... De aanleg van riolering en trottoirs betekende tevens het verdwijnen van de born en. Links het huis van Ant. Herrnens. Rechts de woonhuizen, voorheen het koetshuis van villa "De Driesprong", van gerneentebode Piet van Hirtum en Max van Herpen. De twee kinderen links zijn de zoontjes van Marinus Groos en diens buurman Janus Heijmans.

? I

8. Een prachtig stukje Rosmalen, Deze geweldige boerderij yond men "op de Bergt", in de huidige woonwijk "Het Ven", Zo vrij als een vogeltje woonden hier Kobus en Jaantje van den Heuvel (Kobus en Jaantje de Kep). Toen de meeste boeren al gebruik maakten van machines, kon men Kobus en Jaantje nog met echte dorsvlegels aan het werk zien.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek