Rossum in oude ansichten

Rossum in oude ansichten

Auteur
:   E.W. Cretier
Gemeente
:   Rossum
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4445-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Rossum in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Het is een verheugend feit dat de uitgever het initiatief heeft genomen ook het dorp Rossum in deze unieke serie op te nemen.

Rossum, het oude Grinnus of Grinnibus der Romeinen, waar Maas en Waal elkaar het dichtst naderen, is een der oudste plaatsen van de Bommelerwaard. De historici zijn aan de hand van opgegraven munten e.d. tot de conclusie gekomen dat langs de Waaldijk, juist even ten oosten van het tegenwoordige dorp, een Romeins castellum moet hebben bestaan in de tijd vanaf Augustus (63 V. Chr.-14 n. Chr.) tot Constantinus, die in 337 n. Chr. overleed.

Ben neef van de vroegere Rossumse notaris Van der Dussen, Conradus Leemans komt in zijn boekje "Ro-

meinse oudheden te Rossum" tot de conclusie dat dit castellum zelfs een der voornaamste is geweest in de keten van versterkingen die de uiterste noordgrens van het Romeinse rijk moest beschermen.

Van alles wat de heer Leemans in zijn boek beschrijft is echter niet veel meer over. De oude veste lag buitendijks in de uiterwaard en de fundamenten ervan zijn bedekt met vele lagen klei.

De Slotselaan is waarschijnlijk een herinnering aan de tijd toen ten noordwesten van deze straat nog een kasteel lag dat op zestiende eeuwse kaarten wordt aangeduid als 't Huys.

AIleen de toren van de hervormde kerk, opgebouwd uit tufsteen, die uit de twaalfde eeuw dateert, is het enige

wat in Rossum uit een wat verder verleden is overgebleven.

Gebrek aan historisch besef, en het onvermogen om in eigen milieu het cultureel waardevolle te onderkennen, heeft er ook in Rossum toe geleid, dat behalve de kerktoren niets is overgebleven wat nog herinnert aan het verleden van een dorp, dat in de volksmond nog altijd de "Parel van de Bommelerwaard" wordt genoemd. Latere generaties zullen het waarderen dat deze verzamelingvan "oude" ansichten, foto's van vroegere huizen, karakteristieke dorpstaferelen en -gezichten werd bijeen gebracht in dit werk.

Op grond van deze verzameling zullen zij zich er enigszins een idee van kunnen vormen hoe het dorp Rossum

er uit zag in het begin van de twintigste eeuw. Wij hebben getracht uit het beschikbare materiaal, her en der verspreid, een verantwoorde keuze te maken.

Bij het maken van de onderschriften bleek het zeer moeilijk te zijn achter de juiste namen te komen van de op deze kaarten voorkomende personen. Wij deden daarvoor een beroep op een aantal oudere dorpsgenoten. Vandaar dat in de onderschriften enkele inwoners met de bijnaam zijn genoemd, waaronder zij in deze dorpsgemeenschap in de jaren 1900-1925 bekend waren.

Aan dezen en aan de vele anderen in en buiten Rossum die ons hebben geholpen door het afstaan van kaarten en foto's, brengen wij op deze plaats onze hartelijke dank voor hun zo gewaardeerde medewerking.

1. De Slotselaan rand 1910. Ret pad links gaat naar de Slotsestoep. Achter het jongetje is de ingang van het slot. Hiertegenover lag de boomgaard "de hof van Van Bergen". De laan was beplant met iepen. Toen deze bomen werden aangetast door de iepziekte, zijn ze gerooid in 1928, waarna de huidige lindebomen zijn geplant.

Het Slot te Rossum.

2. Na de sloop van het rentmeestershuis in 1848, werd het slot gebouwd in 1850, in neo-Tudorstijl, Op het balcon staan de freules Lien en Ankie van Randwijck, Links ziet u Corrie Boellaard en freule Mieke van Randwijck, die later (1919) trouwde met Von Brucken Fock. Op de achtergrond staan de dienstboden Marie en Naatje die's zomers met de familie naar Rossum kwamen, en Koosje Intveld uit Rossurn.

ROSSU M

uit&' H. J."..., de Garde & Co., Zdlbom_Ill~e1_.~ _

3. Rond het jaar 1907 werd dit houten hek voor Vredelust vervangen door een nieuw ijzeren hek, en werd de ingang van het huis verlegd. Bij een van de oude hekposten staat Frans van Randwijek en freule Ankie. Te paard Fiet, naast het paard Lien en Mieke van Randwijck, en rechts Corrie Boellaard. Op de aehtergrond ziet u de huizen van Jan van Herpen en Piet van Herpen, Geheel reehts is het inrijhek van de hervorrnde pastorie.

4. Dit prachtige huis, Vredelust, was jaren lang de woning van burgemeester Van Randwijck (18891932). Het was oorspronkelijk aangekocht in het midden van de vorige eeuw, als woning voor de rentmeesters notaris Van der Dussen en Mispelblom Beyer. Rond de eeuwwisseling is het verbouwd, maar helaas is in 1941 het grote huis gesloopt,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek