Rotterdam-Centrum / De Waterstad, Cool en het Nieuwe Werk in oude ansichten

Rotterdam-Centrum / De Waterstad, Cool en het Nieuwe Werk in oude ansichten

Auteur
:   P. Ratsma
Gemeente
:   Rotterdam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2370-9
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Rotterdam-Centrum / De Waterstad, Cool en het Nieuwe Werk in oude ansichten'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

103. Ten behoeve van het verkeer werden in 1911 de Boerensteiger en de Groenendaa1 gedempt. Hier zijn de werkzaamheden in volle gang. Kipkarretjes rijden onder de Va1kenbrug en in de Boerensteiger ligt a1 een dee1 van de rio1ering. Het hoekhuis ValkensteegGroenendaa1, links op de foto, zal nag worden afgebroken. De winkel die er gevestigd was heeft uitverkoop gehouden en is verplaatst, kunnen we op het raam lezen.

104. Na de dernping is de Groenendaal er niet mooier op geworden. Langzamerhand trad er een schaalvergroting op. De ene groep k1eine huizen na de andere werd gesloopt en vervangen door een groter pand, waarin veela1 bedrijven waren gevestigd. Zij profiteerden van de goede bereikbaarheid met vrachtwagens en auto's. Rechts zien we de fabriek van Dobbelmann, die allanger aan de Groenendaal stond.

Nieuwehaven,

t 5 l.:itg. H S. Speelman, Am ?.. terdam.

105. Net als de Blaak was de Nieuwehaven van oorsprong een stadsvest, die na een uitbreiding van de stad in een haven werd veranderd. De Nieuwehaven was nieuw ten opzichte van de toenmalige Oudehaven, bij ons beter bekend als de Kolk. De ansicht toont het oostelijk eind van de haven met geheel rechts de zijgevel van de marinierskazerne aan het Oostplein. In het midden is de hoek met de Groenendaal en verderop staat nog een respectabel aantal oude koopmanswoningen en pakhuizen.

106. Aan het andere eind van de Nieuwehaven maakte de kade een scherpe bocht. De straat daar, waaraan de vier huizen links op de ansicht staan, heette SIepersvest. Het tweede huis van links, het "Schippershuis", was een van de oudste van Rotterdam en dateerde van omstreeks 1600. De gevel werd met behuIp van muurankers moeizaam bijeen gehouden. Op de begane grond was een herberg. Het he1e bIok is uiteindelijk afgebroken en vervangen door het kantoorpand dat we rechts op afbeeIding 124 zien.

Rotterdam, qezich! op he! .J{aringv/iet.

107. De Nieuwehaven en het Haringvliet, twee evenwijdig lopende havens, stonden beide in verbinding met het Boerengat. Vanuit het Boerengat hebben we hier over de Nieuwe Oostbrug en het Haringvliet uitzicht op het Wittehuis. Rechts van de brug staat - met torentje - het Oogziekenhuis; daarv66r is de stomp van de grotendeels afgebroken Roomolen te zien. Geheel links merken we het Stadstimmerhuis op, de zetel van de Dienst van Gemeentewerken.

108. Vanaf het Wittehuis kijken we nu over het Haringvliet, maar vele jaren v66r het maken van de vorige opname. Uiterst links, op de plaats van het Oogziekenhuis, staat dan nog de Engelse episcopaalse kerk. Het blok in het midden, tussen Haringvliet en Oosterkade, telt een groot aantal achttiende-eeuwse koopmanshuizen, waarvan een tiental tot he den toe behouden bleef. Op de voorgrond reehts ligt de Koningsbrug, links de Spanjaardsbrug.

.. ~ Ilaring"lit"t.

109. Tot de oudste huizen van de stad behoorde een riitie van drie aan de noordzijde van het Haringvliet. Twee daarvan zijn uiterst rechts gedeeltelijk te zien op de ansicht. De twee droegen in het verleden samen de naam "In den Koninck David". Later heetten ze hotel Klein. Dat klinkt niet aileen minder deftig, in feite was hotel Klein wat men noemde een burgerlogement. Na een brand in 1913 zijn de drie oude huizen afgebroken.

110. De zuidzijde van het Haringvliet, in de volksmond het "RijkeIui's Haringvliet", was deftig, maar de noordzijde, hier op de foto, was veel levendiger, Behalve woningen en kantoren waren er ook pakhuizen, waar artikelen als tabak, koffie, thee, kaas, granen, peulvruchten, verfwaren, olien, vetten en steenkolen werden opgeslagen. Naast de schepen waarmee al deze artikelen werden aan- of afgevoerd, had den ook beurtvaartdiensten, voornamelijk op Zeeland, hier hun ligplaatsen,

RoHeraam

Maasstation

111. Midden negentiende eeuw kreeg Rotterdam aansluiting op het in opbouw zijnde Nederlandse spoorwegnet. In 1847 was de lijn Amsterdam-Rotterdam gereed en in 1855 werd door de Rhijnspoorwegmaatschappij de lijn Utrecht-Rotterdam geopend. Het station aan het oostelijk eind van de Oosterkade was in 1858 gereed. Het hier afgebeelde station is gebouwd in 1876 en heette sinds de overname van de Rhijnspoorweg door de

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek