Rotterdam-Centrum / De Waterstad, Cool en het Nieuwe Werk in oude ansichten

Rotterdam-Centrum / De Waterstad, Cool en het Nieuwe Werk in oude ansichten

Auteur
:   P. Ratsma
Gemeente
:   Rotterdam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2370-9
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Rotterdam-Centrum / De Waterstad, Cool en het Nieuwe Werk in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

3. Keken we op de vorige twee afbeeldingen uit noordelijke richtingen naar de Sehiedamsesingel, op deze ansieht do en we dat vanuit het zuiden. Het noordelijk deel van de Schiedamsevest is op deze veel later gemaakte opname gedempt en huizen zijn afgebroken, evenals cafe Caland. Het grote warenhuis De Bijenkorf is ervoor in de plaats gekomen. Korte tijd later zijn ook de huizen reehts afgebroken om plaats te maken voor het flatgebouw met winkels dat we ook nu nog aantreffen aan de Sehiedamsesingel.

4. Om de nieuwe westelijke woonbuurten ook vanuit het oude havengebied bereikbaar te maken werd ter hoogte van de Witte de Withstraat in 1866 een brug over de Schiedamsevest ge1egd, de Hoffmansbrug. Naar de havens toe kwam de doorbraak tot stand die we op afbee1ding 59 zien. In 1929 begon hier de dernping van de Schiedamsevest. Op de ansicht kijken we in de richting van de Coolsinge1 en zien dus links de huizen aan de westzijde van de vest, juist tegenover die van afbeelding 3.

Rotterdam Schiedamsche Slngel

5. Op weimg p1aatsen is in Rotterdam nog iets te zien van de vroegere verdedigingswerken. Een van die plaatsen toont deze prentbriefkaart. In 1616 werd aan de zuidwestzijde van de stad een bastion aangelegd, waar de vest met een grate boeht omheen liep. Deze boeht vinden we terug in de bebouwing langs de Sehiedamsesinge1, die ook nu nog grotendee1s aanwezig is. De vest is inmidde1s gedempt en op de p1aats van het bastion staat nu onder andere de Sehotse kerk.

6. Ret lage gebouw, links van het midden, is waarschijnlijk het oudste schoolgebouw in Rotterdam dat nog als zodanig dienst doet. In 1856 werd hier de voormalige stadsturfloads - waarin turf aan de armen werd uitgedeeld - verbouwd tot Stadsarmenschool no. 2. Een halve eeuw later had de hoofdonderwijzeres, mevrouw M. van den Bosch-de Ridder, hierin een kleine driehonderd kinderen, verdeeld over drie lokalen, onder haar hoede. Ret schoolgeld bedroeg naar gelang van de draagkracht van de ouders acht, vier of nul cent per week.

7. Deze opname is vanaf dezelfde plaats aan het Vasteland gemaakt als de vorige, maar hij heeft iets meer voorgrond. Geheellinks is het begin van de Vredesteinlaan en wat verderop dat van de Van Brakelstraat. Op de achtergrond, in het vroegere bastion, staat de nieuwe, in 1924 gebouwde Waalsekerk, een van de weinige ontwerpen van architect J. Verheul Dzn. die we nog aantreffen in Rotterdam. Op afbeelding 6 stond op de plaats van de kerk nog een achttiende-eeuws tuinhuis.

8. In 1865 werd in Rotterdam de eerste Hogere Burger School gesticht. Het schoolgebouw in de net aangelegde Kortenaerstraat was pas twee jaar later klaar. De HBS, ontworpen door directeur van Gemeentewerken C.B. van der Tak, voldeed aan alle eisen die aan een modern schoolgebouw gesteld werden. Zo waren in alle gangen en lokalen "zoogenaamde fonteintjes", waaruit water getapt kon worden. Dit water werd met een pomp, opgesteld in de concierge kamer, uit de nabijgelegen Schiedamsevest gepompt.

9. De naam van de Zwarte Paardenstraat, vroeger Zwarte Paarden1aan, hangt samen met de manege op de hoek van deze 1aan met de Binnenweg, waar sinds 1782 Johan Hendrik Bastens de "aanzienlijken" van Rotterdam 1eerde paardrijden. Op de foto uit 1937 zien we het gedeelte tussen de Schiedamsesinge1 en de Witte de Withstraat met het kerkje van de Deutsche Evangelische Gemeinde, dat ook door de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden werd gebruikt. In de saneringsjaren rond 1970 is het met de omringende bebouwing afgebroken.

10. Dwars door het zuidelijk deel van de wijk Cool loopt de, aanvankelijk nogal deftige, Witte de Withstraat. Een groot deel ervan bleef in 1940 behouden. De foto toont de pan den aan de zuidzijde van het verwoeste oostelijk gedeelte. Alleen het meest rechtse huis is blijven staan. Ret classicistische gebouw in het midden is in 1938 al afgebroken om de Laurierlaan, nu William Boothlaan genoemd, tot de Witte de Withstraat te kunnen verlengen, Ruim vijftig jaar was in dit gebouw een politiebureau gevestigd,

11. Twee jonge buitenlui, Jan van der Hoeven uit Heenvliet en Dirk Buys uit Bergschenhoek, hadden in 1880 aan de Witte de Withstraat een kapitaal pand laten neerzetten voor hun "Museum voor Onderwijs en Kunst". Naast de permanente expositie van leermiddelen voor het onderwijs werden er wisselende kunsttentoonstellingen gehouden. Dit commercieel opgezette museum floreerde zodanig dat het in 1884 naar het centraler gelegen Utrecht werd overgebracht. De gemeente kocht het pand om het in te richten als politiebureau.

12. De eerste Rotterdamse HBS, die aan de Kortenaerstraat (zie afbeelding 8), had uitsluitend jongens a1s leerlingen. Pas in 1892 werden daar voor het eerst meisjes toege1aten. Voor meisjes werd in 1873 een HBS aan de Witte de Withstraat gebouwd. Het gebouw op de hoek van de Boomgaardstraat, inmidde1s met een verdieping verhoogd, wordt nu als middelbare technische school gebruikt. De meisjes ziin intussen verhuisd naar de school in de Mecklenburglaan.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek