Rotterdam-Centrum / De Waterstad, Cool en het Nieuwe Werk in oude ansichten

Rotterdam-Centrum / De Waterstad, Cool en het Nieuwe Werk in oude ansichten

Auteur
:   P. Ratsma
Gemeente
:   Rotterdam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2370-9
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Rotterdam-Centrum / De Waterstad, Cool en het Nieuwe Werk in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

13. Op de hoek van de (Oude) Binnenweg en de Tuindersstraat werd in 1883, op de p1aats van een oudere, een nieuwe manege gebouwd. De benedenverdieping van het statige ge bouw werd sinds 1925 als winkel verhuurd. Daarboven lag de societeitsruimte van de manege. Omdat de Binnenweg 1angzamerhand midden in de stad kwam te liggen, verhuisde de manege in 1937 naar Kralingen. Het paardehoofd boven aan de gevel bleef tot mei 1940 aan de vroegere bestemming van het pand herinneren.

14. Tot in het begin van deze eeuw bestond de bestrating van Rotterdam hoofdzakelijk uit keien. Deze waren berucht bij de koetsiers en de passagiers van de voertuigen die erover reden. De hoeven van de paarden en de wie1en van de sleperswagens maakten op de keien een verschrikkelijk lawaai. Vanaf 1910 werden tal van straten in de stad geasfalteerd. De foto toont de werkzaamheden op de Binnenweg bij de Nadorststraat. Op de muren van het hoekhuis wordt opgewekt om te stemmen op de heer Loeff.

15. Cool werd in vroeger eeuwen doorsneden door een groot aantal in noord-zuidrichting lopende lanen. We moeten ons dit lanengebied voorstellen als een soort groot volkstuincomplex, waarin veel stadsbewoners een tuin bezaten en SOInS ook een bedrijf uitoefenden. -In de negentiende eeuw raakte het lanengebied steeds meer bewoond en werden de lanen veranderd in straten, waarbij oude namen gedeeltelijk behouden bleven. De foto toont de Tuindersstraat, vroeger Tuinderslaan, met uitzicht op de Binnenweg.

16. Ret oudste overdekte zwembad van Rotterdam, geopend in 1905, stond in de Tuindersstraat. Ret bassin was vrij klein, 11 bij 21 meter. Erlangs en op de galerij boven waren negenennegentig cabines en een k1eedlokaal beschikbaar voor de talloze zwemmers die van dit drukbezochte bad gebruik maakten, Onder hen waren bekende zwemkampioenen als bijvoorbeeld Zus Braun. De particuliere exploitanten van het zwembad wierven klandizie met de slagzin "Kunnen zwemmen is zalig, niet kunnen zwemmen is zielig".

"-.t...

~otterdam

Groote Sc: oU'" .? r~.

.'

17. Op 15 september 1887 werd aan de Aert van Nesstraat - op de plaats waar deze nu de Lijnbaan kruist - de nieuwe schouwburg geopend. Ontwerper was de nog zeer jeugdige architect Jan Verheul Dzn. Geheel in de geest van zijn tijd had Verheul zich laten inspireren door historische bouwstijlen, met name de renaissance. Zijn latere bouwwerken waren veel moderner, De luifel boven de hoofdingang diende om bezoekers die per rijtuig arriveerden bij regenachtig weer toegang te verschaffen zonder nat te worden.

18. Rechts van de schouwburg, op de hoek van de Lijnbaanstraat, de tegenwoordige Hennekijnstraat, staat een gebouw dat we op de vorige afbeelding nog niet zagen, Het is het in Jugendstil gebouwde Sint-Luciagesticht, dat een klooster en enkele scholen omvatte. In de meidagen van 1940 hebben de nonnetjes van Sint Lucia hun gebouw eigenhandig tegen de vlammen verdedigd en het weten te behouden. Met het ertegenover liggende hotel Atlanta was het het enige "oude" gebouw in deze buurt tot de afbraak in 1972.

19. Bij de plannen tot uitbreiding van Rotterdam naar het westen in het midden van de negentiende eeuw werden vier nieuwe van oost naar west lopende straten ontworpen. Drie daarvan werden genoemd naar zeehe1den: Aert van Nes, Witte de With en Kortenaer. De staatsman Johan van Oldenbarnevelt schonk zijn naam aan de vierde straat. We kijken hier de Van Oldenbarneveltstraat in vanaf de Coolsingel. Links staat het Coolsingelziekenhuis. Vlak daarbij is het beginpunt van de paardetramlijn naar Delfshaven.

~';-;:z- ~f ~~ Y'~- ~_.~

~. '.!i;''::.!:'=': :~~,

20. De rooms-katholieke kerk in de Van Oldenbarneveltstraat, gewijd aan het Allerheiligst Hart van Jezus, in de volksmond kortweg "de OIde", is in 1879 naar on twerp van E.J. Margry in de nieuwbouwwijk Cool gebouwd. Op de plaats ervan staat nu de sehouwburg. De "brandgrens" van mei 1940 liep vlak voor de kerk dwars door de Van Oldenbarneveltstraat. De huizen die we links en reehts v66r de kerk zien zijn in 1940 behouden gebleven. De paardetram op de ansieht riidt op de Mauritsweg, langs de Westersingel.

21. Vanaf de Westersingel kiiken we naar de hoek Mauritsweg (links)-Oude Binnenweg. De afgebeelde panden staan er ook nu nog, maar het hoekhuis is, na jarenlang Dijkshoorns winkel in baby- en kleuterartikelen gehuisvest te hebben, veranderd in een kledingzaak. Ook in de aangrenzende huizen vindt men thans winkels. De elektrische kIok is omstreeks 1889 geplaatst door de Maatschappij voor Tijdaanwijzing, die sinds oktober 1886 ervoor zorgde dat de Rotterdammers ook op straat bij de tijd waren.

22. Sinds 1882 reed vanuit de Van Oldenbarneveltstraat een stoomtram via Mauritsweg en Nieuwe Binnenweg naar Delfshaven en Sehiedam. Hier zien we bij de brug over de Westersinge1 een tram op weg naar Sehiedam een tegemoetkomende tram passeren. Op de voorgrond ligt de Mauritsweg; reehts, waar de weesmeisjes uit komen, is de Nieuwe Binnenweg. Het schoolgebouw links herbergt tegenwoordig de verkeerspolitie en Hotel Emma. Deze foto uit 1902 is, evenals de volgende, gemaakt door P. Rueb.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek