Rotterdam-Centrum / De Waterstad, Cool en het Nieuwe Werk in oude ansichten

Rotterdam-Centrum / De Waterstad, Cool en het Nieuwe Werk in oude ansichten

Auteur
:   P. Ratsma
Gemeente
:   Rotterdam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2370-9
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Rotterdam-Centrum / De Waterstad, Cool en het Nieuwe Werk in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

23. De grote snelheid van de stoomtram - 20 kilometer per uur - werd door velen te gevaarlijk geacht en leidde tot tal van protesten. Als gevolg hiervan werd het begin punt van de stoorntramliin Rotterdam-Schiedam naar Delfshaven verlegd. Ret traject Rotterdam-Delfshaven werd vanaf 1903 met de paardetram gereden en reizigers naar Schiedam moesten halverwege op de stoomtram overstappen. Twee jaar later bracht de invoering van de nog veel snellere elektrische tram opnieuw onrust in deze omgeving.

24. In 1897 is aan de Westersingel de remonstrantse kerk gebouwd door architect Henri Evers. Het interieur werd op dezelfde wijze ingericht als dat van de oude zeventiendeeeuwse remonstrantse kerk aan de Vissersdijk, namelijk een laag middenvak met een hoge galerij eromheen. De Mathenesserlaan was er to en nog niet. Deze zou later worden aangelegd over het onbebouwde terrein dat we voorbij de kerk zien. Het rustieke houten bruggetje tegenover de Witte de Withstraat is gebouwd door de omwonenden.

25. Tijdens een buiten1andse reis raakten de Rotterdamse dames Elisabeth en Maria Johanna van Dam in moeilijkheden. Zij ondervonden daarbij zovee1 hu1p van diaconessen, dat zij na thuiskomst in hun tweeentwintig kamers tellende villa aan de Westersinge1 een diaconessenhuis stichtten. In 1873 werd het geopend en vijf jaar later werkten er zeventien verpleegsters, onder wie twee diaconessen, die zevenentwintig patienten verzorgden. In 1968 werd het diaconessenhuis, dat herhaaldelijk was uitgebreid, omgedoopt in Van Damziekenhuis.

.l{otterdam

26. De Westersinge1 maakt dee1 uit van de krans van singels die in het kader van het zogenaamde Waterproject omstreeks 1860 rond de stad is aangelegd. Op deze singels is het rioleringsstelse1 van de binnenstad aanges1oten. Het Westelijk Stoomgemaal, links op de ansicht, pompt het singe1water via een buis door de Westzeedijk naar de Maas. Rand de singe1wetering werden p1antsoenen aangelegd, op enkele p1aatsen met wande1paden. Rechts van de singel zien we de Eendrachtsweg.

:1.otterdam

27. Aan het eind van de Van Vollenhovenstraat staat de aan Sint Ignatius gewijde Jezuietenkerk, die bij de instelling van het bisdom Rotterdam de kathedraa1 daarvan werd. Dit verhinderde niet dat deze kerk in 1968 werd afgebroken in verband met de ontvolking van de omgeving, De paardetram, op weg naar zijn eindpunt bij het Park of op het Willemsp1ein, komt uit de Scheepstimmermanslaan. Door deze straat kijken we uit op de bomen aan de Westersingel.

Willemsp.eil1

1{otterdaffl

28. Een belangrijke schakel in het intemationale verkeer was eeuwenlang het veer van Rotterdam op Katendrecht. De weg Arnsterdam-Parijs bijvoorbeeld liep via dit "ponteveer". Vlak bij de aanlegplaats aan het Nieuwe Werk werd in de achttiende eeuw een van de vier Rotterdamse stadsherbergen gebouwd. Hotel Leijgraaff was de voortzetting van deze stadsherberg. We kijken hier vanaf de hoek Van Vollenhovenstraat-Houtlaan (links) over het Westplein in de richting van de Veerhaven. Midden links zien we de Westerstraat.

29. In de achttiende eeuw bouwde een aantal gefortuneerde Rotterdammers buitenplaatsen in de Muizenpolder. De dijk aan de Maaszijde van dit poldertje is de noordzijde van de tegenwoordige Parklaan, De zuidelijke rijweg van de Parklaan was de kade van de voormalige Westerhaven, De foto toont ons de noordzijde met de trambaan van lijn I, die als eerste geelektrificeerde liin van 1905 tot 1934 van de Honingerdijk naar het Park reed. Enkele van de buitenhuizen kan men Iangs de Parklaan nog steeds terugvinden,

30. Op de enige plaats waar Rotterdam nog ruimte had werd in 1852-1853 de Westerhaven aange1egd. De ligging van deze haven was erg ongelukkig. Binnen varende schepen had den grote moeite met de sterke stroom aan de ingang van de Veerhaven die ze doorvaren moesten. In 1904 is de Westerhaven daarom gedempt. Op de foto van circa 1890 ligt links de Park1aan, rechts de huidige Ca1andstraat. Op de achtergrond, voorbij de Westerbrug, is de bebouwing aan de Veerkade te zien.

31. Oak de Westerbrug was voor schepen die via de Veerhaven (rechts) de Westerhaven (links) in moesten varen een hinderlijk obstakeL De bocht was te scherp en de Veerhaven en de doorvaartopening van de brug waren te smal. Botsingen waren het gevolg. Op de foto zien we op de achtergrond het Westplein, met in het verlengde van de brug het grote huis waarin thans het hoofdkwartier van het Korps Mariniers is gevestigd.

Groeten uit Rotterdam.

32. Aan de zuidzijde van de Calandstraat treffen we nog steeds een paar pakhuizen aan uit de tiid dat hier de kade van de Westerhaven was. Op de foto uit 1899ligt het marines chip "Hr.Ms. Van Gogh" aan deze kade tegenover de Zeemansstraat. Links staat daar het pakhuis van N.V. Hollands Veem. Ret heeft de typische ronde hoek die we in het Nieuwe Werk vaker opmerken. Dit pakhuis staat er nog steeds, in tegenstelling tot het Zeemanshuis ertegenover, dat in 1950 is afgebroken.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek