Rotterdam-Centrum / De Waterstad, Cool en het Nieuwe Werk in oude ansichten

Rotterdam-Centrum / De Waterstad, Cool en het Nieuwe Werk in oude ansichten

Auteur
:   P. Ratsma
Gemeente
:   Rotterdam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2370-9
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Rotterdam-Centrum / De Waterstad, Cool en het Nieuwe Werk in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

33. De hoek Calandstraat-Zeemansstraat (links) gezien naar het westen. Het AMVJgebouw op de hoek is in 1856 gesticht a1s Zeemanshuis. Het huisvestte de Zeevaartkundige School met zijn 1eerlingen en maximaal vijfenzeventig zeelieden. Ook waren er ruimten voor ontspanning, Verheffing van aanstaande en al varende zeelui was het doel van de instelling. Gehoopt werd dat het "a1 te ruwe en het dierlijke, dat dien stand eigen was" onder invloed van het verblijf in het Zeemanshuis langzamerhand zou verdwijnen.

Rolt~raam

Westerkade

34. De Westerkade biedt hier het beeld dat alle Rotterdamse kaden aan de Rechter Maasoever eind vorige eeuw boden: opgestapelde goederen, sleperswagens, houten huisjes, waar goederen voor verzending konden worden aangeboden, en meerpalen. Hier, vlak bij het Park, was de plaats waar vandaan de Harwichboten van de Great Eastern Railway Company afvoeren. Ze onderhielden een dagelijkse dienst waarmee passagiers, goederen en vee over de Noordzee vervoerd werden.

35. Een imponerende gevelwand langs de rivier zou het aanzien van de stad bij van over zee aankomende reizigers ten goede komen. Bij de uitbreiding van het Nieuwe Werk rond 1850 was dit dan ook een van de eisen die aan de bebouwing aan de Maaskaden gesteld werden. Het complex rechts voldeed zeker aan deze eis. Achter de op Italiaanse voorbeelden geinspireerde gevel ging een combinatie van kantoren, woon- en pakhuizen schuil, Nu is onder andere het Rotterdamse KNMI-filiaal erin gevestigd.

36. In 1851 werd aan de Willemskade het gebouw van de Koninklijke Yachtclub, een deftige watersportvereniging, geopend. President van de club was prins Hendrik "de Zeevaarder", broer van koning Willem III. Na de ontbinding van de Yachtclub in 1880 bleven de door de leden bijeengebrachte verzamelingen in het gebouw achter. Hieruit ontstonden het Maritiem Museum "Prins Hendrik" en het Museum voor Land- en Volkenkunde. Dit laatste is nog steeds in het voormalige Yachtclubgebouw gevestigd.

37. Vanuit het Yachtc1ubgebouw fotografeerde Wouter Cool in 1911 de Veerhaven. In het midden zien we het in 1908 gebouwde c1ubhuis van de Koninklijke Roei- en Zeilvereniging "De Maas". Het is opgetrokken uit witte geglazuurde baksteen en versierd met kleurige banden en tegeltableau's, zoals veel bouwwerken uit het begin van deze eeuw. Rechts is een van de drijvende houten botenhuizen gedeeltelijk afgebeeld. Op de achtergrond staat de gevelrij tussen Calandstraat (rechts) en Westerkade.

38. Van 1901 tot 1968 werden veerdiensten over de Maas onderhouden met de bekende "Heen-en-weer"-boten. De "Heen-en-weer"-dienst Veerhaven-Katendrecht werd in 1909 geopend a1s voortzetting van een bootverbinding die a1 in de vijftiende eeuw door Karel de Stoute was ingesteld. Op de foto nadert de "Heen-en-weer XVI" de Veerhaven. Bij de opening van de Metro werd de bootdienst op Katendrecht opgeheven.

39. Evenals de bebouwing langs de Westerkade (zie afbeelding 35) maakten de panden aan de Willemskade vanaf de rivier een imposante indruk. Dit geldt zeker ook voor het halfronde, in 1868 gebouwde woon- en kantoorgebouw op de hoek met het Willemsplein, rechts. De huizen die we verderop aan de Willemskade zien waren gebouwd in de trant van het achttiende-eeuwse Rotterdamse koopmanshuis: opslagruimten op de begane grond, de kantoren in een entresol en de woonvertrekken op de hoger gelegen verdiepingen,

40. Vier vergaderingen van de gemeenteraad waren nodig om te komen tot het bes1uit op het Willemsplein "ten gerieve van scheepvaart en handel... op kosten van de gemeente, tot het lossen van zware voorwerpen, eene kraan" op te stellen. Dat was in 1861. Het hefvermogen was 25.000 kilo en dat met handbediening. In 1879 werd de kraan tot stoomkraan omgebouwd en zo deed hij nog dienst tot 1918. De kraan stond ter hoogte van de tegenwoordige aan1egplaats van de Spido-rondvaartboten.

.hottcrdom

Yillclll plcin

41. Het Willemsp1ein, waar nu bij het eindpunt van tramlijn 5 de Spidoboten afvaren, was ook in het verleden een p1aats waar verkeer te land en te water e1kaar ontmoetten. De paardetram had hier a1 een eindpunt en vanaf het Willemsplein onderhielden "Heenen-weer"-boten de verbinding met de Wilhelminakade, dus met Amerika. Met de HollandAmerikalijn gearriveerde reizigers von den op het Willemsplein het Victoriahotel, het hoge gebouw links, volgens de advertenties het fraaist gelegen hotel van Rotterdam.

@roeten uit ;Zotterdam.

We ste rstraat.

I /

./

42. In het over het algemeen nogal deftige Nieuwe Werk vie1 de Westerstraat bepaa1d niet uit de toon. We kijken er hier door vanaf het Westplein. Op de hoek links staat het grote huis dat we op afbeelding 28 naast hotel Leijgraaff zien. Op de aehtergrond ligt het Willemsplein. De plaats links wordt sinds 1928 ingenomen door het kantoorgebouw Atlantie House. De panden reehts tot aan de Maasstraat en de huizen links ertegenover hebben mei 1940 overleefd. De meeste zijn nu kantoren.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek