Rotterdam-Centrum / De Waterstad, Cool en het Nieuwe Werk in oude ansichten

Rotterdam-Centrum / De Waterstad, Cool en het Nieuwe Werk in oude ansichten

Auteur
:   P. Ratsma
Gemeente
:   Rotterdam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2370-9
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Rotterdam-Centrum / De Waterstad, Cool en het Nieuwe Werk in oude ansichten'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

fWTERDAA

Zalm Haven.

43. Het stadsbestuur van Rotterdam probeerde aan de omstreeks 1700 aangelegde Zalmhaven de scheepsbouw en de houthandel te concentreren. Niet minder dan dertien werven en negentien houtkoperijen vestigden zich hier en straatnamen als Houtlaan en Scheepstimmermanslaan bewaren nog steeds de herinnering aan deze bedrijvigheid. Na twee eeuwen was daarvan nog over de houthande1 van K.J. Bos, die we links op de ansicht zien. De Zalmhaven wordt dan voornamelijk door binnenvaartschepen en sleepboten gebruikt.

Za.mhaven.

Ioiierdam .

44. Op de vorige ansicht zagen we links de zuidzijde van de Zalmhaven. Deze afbeelding toont ons de noordzijde. Boven de huizen van de Scheepstimmermanslaan zien we de Sint-Ignatiuskerk, die aan de Westzeedijk staat. De Zalmhaven was ook de basis van de "roeiers", mannen die zeeschepen aan boeien in de Maas vastlegden en de opvarenden van op stroom liggende schepen van boord naar de wal en terug roeiden. Links vooraan zien we zo'n roeier. Ze waren verenigd in een cooperatie, "De Eendracht".

45. Aan de noordzijde van de Zalmhaven was een vuilstortplaats waar met karren aangevoerd huisvuil in boten overgestort werd. In 1909 is aan de Zalmstraat aan de zuidzijde van de haven de nieuwe reinigingspost gebouwd die we op de foto zien. Hier werd het bij de huizen opgehaalde vuil verzame1d en met boten afgevoerd naar de vuilverbranding aan de Brielselaan, die niet lang daarna in gebruik genomen werd. Foto Van Oyen en Coret, circa 1920.

46. Ret Vaste1and ligt tussen de Sehiedamsevest, die we hier weer in bee1d krijgen, en de Za1mhaven, reehts van de dijk. De moutmo1en "De Arend" staat aan de Baan. Ret begin van deze straat zien we reehts van de molen, links ervan staat de Wasch-, bad- en zweminrigting met haar in de vest uitgebouwde bassins. Gehee1 reehts loopt het Vaste1and in de riehting van de Leuvehaven. Waar de bebouwing begint stond tot 1827 de Schiedamsepoort.

47. Dat het reg1ement van de in 1856 gebouwde Wasch-, bad- en zweminrigting aan de Baan voorschreef dat men diende te zwemmen gekleed in een zwembroek, doet vermoeden dat men zich zwemmende dames destijds niet goed kon voorstellen. Er waren twee zwembassins. Wie zelf een zwembroek bezat mocht in het eerste-k1asse-bassin. Ret bassin tweede klasse was bestemd voor zwemmers die van een gratis door de inrichting beschikbaar gestelde zwembroek gebruik maakten. Ret zwembad b1eef tot 1931 in gebruik.

48. De Baan dankt zijn naam aan de lijnbaan van de Oostindische Compagnie, die hier in de zeventiende eeuw in bedrijf was. Ook het slop de Oostindische plaats, hier op de foto, dat op de Baan uitkwam, herinnert daaraan. De opname geeft een beeld van de erbarmelijke huisvesting in deze buurt, waar bittere armoede heerste en de gezondheidstoestand slecht was. Zowel mannen als vrouwen moesten hard ploeteren om voor hun gezinnen de kost te verdienen. De foto dateert van circa 1915.

49. Vanouds vond men aan de Baan een groot aantal bedrijven. Aan de Schiedamsevestzijde stonden tot ver in de negentiende eeuw branderijen, die het benodigde water uit de vest haalden. Op de foto zien we geheellinks de bierbottelarij van D.P. Spoor en rechts daarvan de smederij van W.R. Salters. De smid staat reehts, aehter een wagen van metalenhandel S.A. VIes & Zoon, die aan de overkant van de straat gevestigd was. De opname is rand 1900 gemaakt.

50. Een ander bedrijf aan de Baan in het begin van deze eeuw was de smederij van Bartel Wilton, waarvan we hier het interieur zien. Wilton breidde zijn zaak langzamerhand uit en verplaatste hem later naar de Westzeedijk. Uit een fusie met de werf Fijenoord ontstond het befaamde scheepsbouwbedrijf Wilton-Fijenoord, dat nu in Schiedam gevestigd is.

51. Tal van stegen en straatjes verbonden de Schiedamsedijk met de Baan aan de west- en de Leuvehaven aan de oostkant. De Nieuwesteeg aan het zuideind werd verbreed tot de Wijde Nieuwsteeg om een betere verbinding tussen Vasteland en Leuvehaven tot stand te brengen. Op de hoek Schiedamsedijk 226-Wijde Nieuwsteeg treffen we een zeventiendeeeuws huisje aan met aan beide straten pothuizen. De weduwe H.S. van der Starn heeft er haar uitdragerij en handel in oliegoed in, een nering die typisch is voor de havenbuurt.

Schiedamschedyk

Groeten uit Rotterdam.

52. De grote armoede onder de bewoners van de omgeving van de Schiedamsedijk (zie afbeelding 48) drukte ook een stempel op het uiterlijk van de dijk zelf. Aan de Schiedamsedijk stonden twee armhuizen, het stedelijke en, hier op de ansicht, het roomskatholieke. Dit laatste gebouw zou later door het Leger des Heils betrokken worden.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek