Rotterdam-Centrum / De Waterstad, Cool en het Nieuwe Werk in oude ansichten

Rotterdam-Centrum / De Waterstad, Cool en het Nieuwe Werk in oude ansichten

Auteur
:   P. Ratsma
Gemeente
:   Rotterdam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2370-9
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Rotterdam-Centrum / De Waterstad, Cool en het Nieuwe Werk in oude ansichten'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Rotterdam

53. Na de afbraak van de Zandstraatbuurt (zie deel l ) verplaatste de prostitutie zich naar de Schiedamsedijk. "De Dijk" werd het internationaal vermaarde vermaakscentrum voor zeelieden, met talloze kroegjes, bordelen en danszalen. De ansicht toont het zuidelijk deel in het begin van de twintigste eeuw. Links staat het Stadsarmhuis. In 1906 wordt dit aan de Oostervantstraat gevestigd. Op de plaats van het oude armhuis staat nu het G.G. en G.D.-gebouw, bij Rotterdammers bekend als "de Baan",

ira erda

54. Een groot aantal Schotse kooplieden vestigde zich in de zeventiende eeuw in Rotterdam om vanuit deze stad handel te drijven. Velen woonden bijeen in de omgeving van de Schiedamsedijk, waarvan het zuidelijk deel wel de "Schotsedijk" genoemd werd. In 1697 liet het stadsbestuur, dat zich terdege bewust was van de betekenis van de Schotse kooplieden voor de economie van Rotterdam, voor stadsrekening aan het Vasteland een kerk bouwen voor de Schotten. Op de ansicht staat de Schotse kerk links, tegenover het Stadsarmhuis.

Rolterdam

. l.euvebruq met Willemsplei1.

55. De Nieuwe Leuvebrug is midden negentiende eeuw aangelegd. Door de uitbreiding van de stad naar het westen en met name door de aanleg van het Nieuwe Werk en de Westerhaven werd het personen- en goederenvervoer zo intensief dat een brug over de mond van de Leuvehaven, waar eeuwenlang een pontje de verbinding tussen de beide oevers verzorgd had, noodzakelijk werd. Precies tegenover de brug zien we de Eenhoomstraat, meer naar links de Stokkenbrug en de Pelikaanstraat en geheellinks het Willemsplein met het Victoriahotel.

-=;

56. Midden op de vorige afbeelding, tussen de Eenhoomstraat en de Stokkenbrug, zagen we het Havenkantoor. De foto hierboven toont de straat voor dit gebouw. Zoals meestal het geval was, staat er een groat aantal mannen voor het Havenkantoor. Het zijn varenslieden, die hier op de arbeidsbeurs een baan hopen te vinden. Het Havenkantoor huisvestte ook het loodswezen en de havenmeester. Verder werden er de examens afgenomen voor het zeer begeerde Rijnschipperspatent.

Openstaande brug ald. Boompjes. Gezicht op de .5::euvehaverj

1 tterdarn

57. De Nieuwe Leuvebrug, die we op afbeelding 55 zagen, is in 1890 door een bredere vervangen. Tussen de omhoogstaande kleppen door hebben we een overzicht van de hele Leuvehaven. In de verte zien we de koepe1 van de Sint-Dominicuskerk en reehts daarvan het torentie van een voormalige bierbrouwerij. Rechts van de brug Iigt de Terwenakker, genoemd naar de houthande1aar Antony Terwen. Voor zijn huis legden in de aehttiende eeuw de houtsehepen aan en de kade diende hem tot opslagplaats voor het hout.

Rotterdam

Leuvenaven.

58. Van de zeventiende tot ver in de negentiende eeuw waren zeeschepen in de Leuvehaven nog een normaal verschijnsel. Sindsdien zijn ze er zeldzamer geworden; ze werden te groot om de Nieuwe Leuvebrug te kunnen passeren. Op deze ansicht zien we er nog een, een zeilschip met hoge masten en ra's. We kijken naar het noorden. De voorrnalige brouwerij "De Vier Witte Klimmende Leeuwen", een ontwerp van Jan Giudici uit het eind van de aehttiende eeuw, zien we reehts van het midden. Geheel reehts staat de Zuiderkerk.

~Foet uit 'RotteFdam

Leuvebrug

59. Eeuwenlang was de Leuvebrug de enige brug over de Leuvehaven. Hij lag ongeveer in het midden van de haven, zodat zeeschepen onbelemmerd het zuidelijk deel ervan konden binnen varen. De hier afgebeelde brug dateert van het eind van de negentiende eeuw. We kijken uit op de westzijde van de Leuvehaven. Door de Leuvebrugsteeg, langs het bedrijf van bakker Ulrich, kiiken we tot de hoek Witte de Withstraat-Schiedamsesingel. Ten behoeve van het verkeer heeft men hier een doorbraak gemaakt.

14. - Rotterdam Wolf.hoek

60. Het noordelijk deel van de Leuvehaven is een veel in beeld gebraeht stadsgezicht. Het uitzicht op de Zeevismarkt, geflankeerd door de koepel van de Sint-Dorninicuskerk en de toren van de Grotekerk, boeide zowel fotografen als sehilders en tekenaars. De maker van bovenstaande opname stond op de Leuvebrug. Geheellinks had hij de fabriek van Van Nelle in het vizier, reehts de Wijnhaven en de Wolfshoek, waar het gebouw van de Internationale Crediet- en Handelsvereniging Rotterdam (met het ronde torentje) staat.

61. Een van de levendigste punten van het Rotterdamse havengebied was weI de mond van de Leuvehaven, waarnaar we hier kijken vanaf het Willemspiein. Altijd lagen hier sleepboten gereed om assistentie te verlenen aan zeeschepen of binnenvaarders die daaraan behoefte hadden, Hier komt de "Heen-en-weer 1" terug van de Wilhelminakade en draait naar de steiger aan het Willemsplein. Aan de overkant, aan de Boompjes, hebben de boten van de dienst op Hull hun aanlegplaatsen. Op de foto ligt daar de "Seagull".

62. Wat verderop aan de Boompjes hadden de Batavierboten van de firma Wm.H. Muller hun aan1egp1aatsen. Van 1830 tot 1931 onderhie1den zij vanaf hier de dienst RotterdamLonden, daarna nog tot 1958 vanaf de Sint-Jobskade, De panden 1angs de Boornpjes, oorspronkelijk me est woonhuizen, zijn op de foto uit 1911 a1 bijna allemaa1 kantoren. Rechts van de Batavierboot staat het Entrepotgebouw, omstreeks 1700 gebouwd voor de Oostindische Compagnie. Rechts daarvan zien we nog net de Israelitische synagoge.

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek