Rotterdam-Centrum / De Waterstad, Cool en het Nieuwe Werk in oude ansichten

Rotterdam-Centrum / De Waterstad, Cool en het Nieuwe Werk in oude ansichten

Auteur
:   P. Ratsma
Gemeente
:   Rotterdam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2370-9
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Rotterdam-Centrum / De Waterstad, Cool en het Nieuwe Werk in oude ansichten'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

63. De Boompjes is in 1615 aange1egd als een boulevard langs de Maas. Bep1ant met een dubbe1e rij lindebomen en bebouwd met deftige koopmanshuizen, bood de Boompjes een internationaal befaamde ge1egenheid tot wandelen. Na driehonderd jaar was de drukte er aanzienlijk toegenomen. Bij het zien van de overvolle kaden denkt men niet meer in de eerste plaats aan wandelen. Hier werd gewerkt, waarbij de menselijke kracht een belangrijke factor was, mede omdat kranen aan de Boompjes ontbraken.

Rotterdam

Maasbrug.

64. Er moesten in Rotterdam heel wat weerstanden overwonnen worden voor men er toe kon besluiten bruggen over de Nieuwe Maas te bouwen. Velen vreesden dat de Rijnvaart grote hinder van de bruggen zou ondervinden en dat dit nadelig voor de Rotterdamse haven zou zijn. Omstreeks 1870 werd begonnen met de aanleg van de spoorlijn door de stad en de bouw van de spoorbrug en de Willemsbrug. In 1878 waren de beide oeververbindingen klaar. De stad breidde zich daarna sterk uit op de zuidelijke Maasoever.

65. Na een halve eeuw had den zowel het verkeer te land als de riviervaart zich zo sterk ontwikkeld dat de Willemsbrug voor beide een belemmering was geworden. Omstreeks 1926 is de Willemsbrug daarom een paar meter opgevijzeld, waardoor de scheepvaart meer ruimte kreeg. Tevens werd de brug verbreed met fietspaden. Bij deze gelegenheid zijn de tramlijnen doorgetrokken naar Rotterdam-Zuid. De ouderwetse gietijzeren ornamenten, die we op de vorige afbeelding nog zien, zijn bij al deze moderniseringen verwijderd,

66. "Van zwaarbespannen sleperswagens ben ik passagier geweest," schreef Jan Prins in zijn gedicht "Rotterdam". Inderdaad was dit lage voertuig, waarvan een onnoemelijk aantal met de kleine wieltjes door Rotterdam reed, het favoriete "openbaar vervoer" bij de jeugd. De pret van het meerijden kon bedorven worden als een koetsier met zijn zweep de petten van de ongenode passagiers van de hoofden wipte. De sleper die hier van de Willemsbrug de Boompjes oprijdt, lijkt dit niet van plan te zijn.

Rotterdam Panorama oanal he! Witte Huis,

67. V66r het begin van de luchtfotografie omstreeks 1920 benutten fotografen dankbaar elk hoog punt in een stad om van daar af panoramafoto's te maken. Sinds 1898 was in Rotterdam het Wittehuis, 45 meter hoog, voor dit doel beschikbaar. De maker van de hier getoonde opname richtte de lens over de Maasbruggen op Rotterdarn-Zuid. Op de voorgrond zien we het huizenblok aan het Bolwerk, waarin al op 10 mei 1940 Duitse militairen wisten door te dringen. Bij het bombardement bleef het daarom gespaard. Nu is het afgebroken.

68. Weer vanaf het Wittehuis hebben we uitzicht op de Wijnhaven (voorgrond en reehts) en de Seheepmakershaven. Tussen beide havens ligt de Punt, waarop Rotterdams oudste kraan staat. De spoorbrug over de Wijnhaven kon in het verleden opengedraaid worden. In geopende toestand rustten de uiteinden van de brug op hoge, uit het water oprijzende stenen kolommen, waarop waehthuisjes voor de brugwachters stonden. Een daarvan, links onder op de ansicht, is er nog steeds.

69. De Punt van dichtbij gezien, met links de Scheepmakershaven en rechts de Wijnhaven. Aan het water staat de kraan, opgericht omstreeks 1842 op de plaats waar ook in de zeventiende en achttiende eeuw al een kraan stond. De op handkracht werkende nieuwe kraan, vervaardigd in het bedrijf van Paul van V1issingen en Dudok van Heel te Amsterdam, had een hefvermogen van 10.000 kilo. Het lage gebouw links van de kraan is de waag.

:1 ? ;()..... ?? s

. ( I 'p/' 1'1( ??

70. Rond 1900 werd hard gewerkt aan het tot stand brengen van betere verbindingen tussen het stadscentrum en de Maasbruggen. Daarvoor moesten nieuwe bruggen over de Wijn- en de Scheepmakershaven worden gelegd. De ansieht toont de in 1900 geopende Rederijbrug, die aansluit op de Gedempte Glashaven reehts en de nieuw aangelegde Rederijstraat die naar de Boompjes 1eidt. De Rederijstraat loopt over het terrein van de vroegere Nederlandsche Stoombootreederij, die een dienst van Rotterdam op Mannheim onderhield.

71. Een schouwburgje in een kerk veranderd, in onze tijd zou men eerder het omgekeerde verwachten. In 1635 echter ging een groep Engelse kooplieden in een tonee1gebouwtje aan de Glashaven kerkdiensten houden. Later maakten de hervormden van het schouwburgje hun Zuiderkerk. In 1845 werd daar in neo-gotische stijl een nieuwe Zuiderkerk gebouwd. Het hoge dak met de spits sierde tot mei 1940 het silhouet van de stad. Met de kerk gingen toen ook de nieuwe gebrandschilderde ramen van Marius Richters verloren.

72. De Bierhaven was een schilderachtig grachtje, met iepen langs de kaden, dat Wijn- en Scheepmakershaven verbond. In 1898 is het gedempt. Bekende Rotterdammers als Otto Reuchlin, directeur van de Holland-Amerikalijn, en de stuwadoor Frans Swarttouw hadden hier hun huizen. Ook vond men er bedrijfjes als dat van de smid Landman en van de timmerman A.G. Kroller, de latere directeur van de firma Wm.H. Muller. Deze trouwde met MUlIers dochter, die bekend is geworden als de stichtster van het Kroller-Mullermuseum in Otterlo.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek